Tẫn Giang Nam – Hà Đồ

537808_384317544992410_898402467_n

Song: 尽江南 – Tẫn Giang Nam
Singer: 河图 – Hà Đồ
Download: MP3

 

Văn Án
天狼,
羌笛柳,不灯火
竟当尽江南
Không ngắm Thiên Lang, đường vinh quang của ta thật dài
Không nghe tiếng sáo Khương hỏi han, không thấy ngọn đuốc lụi tàn

Cuối cùng cũng đi qua hết Giang Nam

踏一夜江岸 纵马提鞍
ta yi ye jiang an zong ma ti an
Đạp nhất dạ giang ngạn túng mã đề an
Một đêm cầm cương phóng ngựa bên bờ Trường Giang
晨露初_ 隔灯照山
chen lu chu ge deng zhao shan lan
Thần lộ sơ hàm cách đăng chiếu sơn lam
Sương sớm xa ngọn đèn phản chiếu mây mù trên núi
平一戡乱 半世
ping yi chang kan luan gu ban shi fen fan
Bình nhất tràng kham loạn cố bán thế phân phồn
Dẹp một trận phiến loạn, nhìn lại nữa đời thật rối ren
天命不 尽我
tian ming bu an jin wo gui tu nan
Thiên mệnh bất am tẫn ngã quy đồ nan
Thiên mệnh không hiểu hết, đường ta về thật khó
竟是江南 三月烟花寒
bi jing shi jiang nan san yue yan hua han
Tất cánh thị giang nam tam nguyệt yên hoa hàn
Dù sao Giang Nam tháng ba sắc xuân giá lạnh
竹声断 怎知君今安
si zhu sheng nan duan zen zhi jun jin an
Ti trúc thanh nan đoạn chẩm tri quân kim an
Tiếng đàn khó dứt không biết tri nhân giờ có bình an?
斟星斗干 月下青丝绾
zhen xing dou lan gan yue xia qing si wan
Châm tinh đấu lan kiền nguyệt hạ thanh ti oản
Nhìn tinh tú đan xen, dưới trăng tết lại mái tóc xanh
无人与半酣 莫贪欢
wu ren yu ban han mo xu jin tan huan
Vô nhân dữ bán hàm mạc tu tẫn tham hoan
Không ai say cùng, chẳng cần thật hỉ hoan
平一戡乱 半世
ping yi chang kan luan gu ban shi fen fan
Bình nhất tràng kham loạn cố bán thế phân phồn
Dẹp một trận phiến loạn, nhìn lại nữa đời thật rối ren
天命不 尽我
tian ming bu an jin wo gui tu nan
Thiên mệnh bất am tẫn ngã quy đồ nan
Thiên mệnh không hiểu hết, đường ta về thật khó
春色相看 江水绿
chun se xiang ying kan jiang shui luu ru lan
Xuân sắc tương ứng khán giang thủy lục như lam
Cảnh xuân như dòng Trường Giang xanh như biếc.
乱世引烽燃 得闲对玉案
luan shi yin feng ran de xian dui yu an
Loạn thế dẫn phong nhiên đắc nhàn đối ngọc án
Thời loạn lạc lửa khói liệu có an nhàn bên bàn ngọc
陈酿温半 新柳折一段
chen niang wen ban tan xin liu zhe yi duan
Trần nhưỡng ôn bán đàn tân liễu chiết nhất đoạn
Rượu cũ hâm lại bình mới vơi một đoạn
千杯照淮岸
qian bei yin di tan wan zhan zhao huai an
Thiên bôi ẩm đê thán vạn trản chiếu hoài ngạn
Nghìn chén cạn nổi sầu, vạn chung nhìn theo bờ sông Hoài
池中漾萏 檐下燕呢喃
chi zhong yang han dan yan xia yan ni nan
Trì trung dạng hạm đạm diêm hạ yến ni nam
Trong ao cánh sen lắc lư, dưới hiên yến nỉ non
世事荏苒 山难转
zong shi shi ren ran shan zhuan shui nan zhuan
Túng thế sự nhẫm nhiễm sơn chuyển thủy nan chuyển
Mặc thế sự cứ trôi, núi dời sông khó dời
江又千帆 春度玉门关
jiang you guo qian fan chun du yu men guan
Giang hựu quá thiên phàm xuân độ ngọc môn quan
Hơn nghìn cánh buồm trên sông, xuân sắc Ngọc Môn Quan
不清辞彖 当尽江南
su bu qing ci tuan dang shi jin jiang nan
Tố bất thanh từ thoán đương thì tẫn giang nam
Kể không hết lời tiên đoán, khi ấy đã qua hết Giang Nam
Giải nghĩa:
Thiên Lang: tên một chòm sao có hình đại khuyển.
Giang ngạn: là bờ sông phía bắc Trường Giang, thuộc Vũ Hán
Thần lộ: sương sáng tinh mơ.
Tam nguyệt yên hoa hay yên hoa tam nguyệt là cảnh xuân tháng ba, thường rất lạnh.
Ti trúc:  đàn sáo
Tinh đấu: sao trên trời.
Giang thủy: dòng nước sông Trường Giang.
Hoài ngạn: bờ sông Hoài
Ngọc  Môn Quan: Trung
Hoa có hai cửa ải: Nhạn Môn Quan ở phía Bắc chim nhạn bay kín trời, là nơi Chiêu Quân sang xứ Hồ. Ngọc Môn Quan ở phía Tây, nhưng không phải thò tay xuống đất là có ngọc cầm chơi, mà chỉ vì tất cả ngọc nhập vào đất Trung Hoa đều đi qua cổng này.
Bài dịch thứ 184

© 2013 – 2021, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.