Ngự Kiếm Giang Hồ – Đổng Trinh

Song: 御剑江湖 – yù jiàn jiāng hú – Ngự kiếm giang hồ
Singer: 董贞 – dong zhen – Đổng Trinh
Download: MP3

落花跌碎在心田

luò huā dié suì zài xīn tián

Lạc hoa điệt toái tại tâm điền

Lạc hoa rơi nát cõi lòng
恍惚映出你容

huǎng hū yìng chū nǐ róng yán

Hoảng hốt ánh xuất nhĩ dung nhan

Phảng phất xuất hiện dung nhan người
谁执意别

shì shéi zhí yì bié

Thị thùy chấp ý biệt

Là ai quyết ly biệt
谁凋谢了誓言

shéi diāo xiè le shì yán

Thùy điêu tạ liễu thệ ngôn

Ai héo mòn vì lời thề
却只是当年

què zhī shì dāng nián

Khước chích thị đương niên

Không chỉ là năm ấy
月光染白了思念

yuè guāng rǎn bái le sī niàn

Nguyệt quang nhiễm bạch liễu tư niệm

Nguyệt quang soi sáng dòng tư niệm
剑倾天下人已远

jiàn qīng tiān xià rén yǐ yuǎn

Kiếm khuynh thiên hạ nhân dĩ viễn

Kiếm khuynh đảo thiên hạ, người khuất xa
若回到从前

ruò huí dào cóng qián

Nhược hồi đáo tòng tiền

Nếu ngược dòng thời gian
纵横四海何如相守于人间

zòng héng sì hǎi hé rú xiāng shǒu yú rén jiān

Túng hoành tứ hải hà như tương thủ vu nhân gian

Tung hoành tứ hải chẳng bằng bên nhau nơi nhân gian
难解

nán jiě

Nan giải

Nan giải
剑江湖一生情一生

yù jiàn jiāng hú yī shēng qíng yī shēng shāng

Ngự kiếm giang hồ nhất sinh tình nhất sinh thương

Ngự kiếm giang hồ, một kiếp ái tình một kiếp bi thương
烛摇红剪西窗对影亦成双

zhú yáo hóng jiǎn xī chuāng duì yǐng yì chéng shuāng

Chúc diêu hồng tiễn tây song đối ảnh diệc thành song

Dưới ánh nến hồng lập lòe, bóng song cửa tây cũng có đôi

莫笑少年轻狂只叹尘缘未央

mò xiào shào nián qīng kuáng zhī tàn chén yuán wèi yāng

Mạc tiếu thiểu niên khinh cuồng chích thán trần duyến vị ương

Đừng cười tuổi trẻ ngông cuồng chỉ trách trần duyên chưa tận
擦肩过江湖相忘

cā jiān guò jiāng hú xiāng wàng

Sát kiên quá giang hồ tương vong

Đã từng kề vai, giờ giang hồ quên lãng
剑江湖一生怅一生惘

yù jiàn jiāng hú yī shēng chàng yī shēng wǎng

Ngự kiếm giang hồ nhất sinh trướng nhất sinh võng

Ngự kiếm giang hồ, một đời phiền muộn một đời thẫn thờ
秋水凉烟火烫梦觉在他乡

qiū shuǐ liáng yān huǒ tàng mèng jué zài tā xiāng

Thu thủy lương yên hỏa năng mộng giác tại tha hương

Thu thủy lạnh yên hỏa nóng, tỉnh mộng nơi tha hương
三千繁华埋葬你在轮回守望

sān qiān fán huá mái zàng nǐ zài lún huí shǒu wàng

Tam thiên phồn hoa mai táng nhĩ tại luân hồi thủ vọng

Bao nhiêu phồn hoa chôn vùi người trong đợi mong luân hồi
应君诺怎能相忘

yìng jūn nuò zěn néng xiāng wàng

Ứng quân nặc chẩm năng tương vong

Với người sao có thể quên

剑携酒修真途

zhàng jiàn xié jiǔ xiū zhēn tú

Trượng kiếm huề tửu tu chân đồ

Rượu treo trường kiếm, xây nghiệp cơ đồ
空寂明灭幻虚无

kōng jì míng miè huàn xū wú

Không tịch minh diệt huyễn hư vô

Không gian cô tịch, ngày tàn hóa hư vô
云深不知

yún shēn bù zhī chǔ

Vân thâm bất tri xử

Gào thét biết về đâu
负侠名半世逐

fù xiá míng bàn shì zhú

Phụ hiệp danh bán thế trục

Nửa đời theo đuổi chỉ vì hiệp danh
一肩风雨路

yī jiān fēng yǔ lù

Nhất kiên phong vũ lộ

Đôi vai dãi dầm mưa gió
箭如流星参商渡

jiàn rú liú xīng cān shāng dù

Tiến như lưu tinh tham thương độ

Vút đi như Lưu Tinh, Tham Thương
漫舞倾城凝玉骨

màn wǔ qīng chéng níng yù gú
Mạn vũ khuynh thành ngưng ngọc cốt

Cốt cách như ngọc, điệu vũ khuynh thành
短歌胸臆抒

duǎn gē xiōng yì shū

Đoản ca hung ức trữ

Đoản ca bày tỏ nỗi niềm
回首百年仍见风华一如故

huí shǒu bǎi nián réng jiàn fēng huá yī rú gù

Hồi thủ bách niên nhưng kiến phong hoa nhất như cố

Trắm năm nhìn lại vẫn phong nhã như xưa
难负

nán fù

Nan phụ

Nan phụ
剑江湖一生梦一生

yù jiàn jiāng hú yī shēng mèng yī shēng wù

Ngự kiếm giang hồ nhất sinh mộng nhất sinh ngộ

Ngự kiếm giang hồ, mộng một đời, lầm lỡ một đời
长亭晚斜阳暮芳草浅盈目

cháng tíng wǎn xié yáng mù fāng cǎo qiǎn yíng mù

Trường đình vãn tà dương mộ phương thảo thiển doanh mục

Trường đình hắt ánh tà dương, phương thảo nhạt màu
一弦清商未谱半纸离愁难书

yī xián qīng shāng wèi pǔ bàn zhǐ lí chóu nán shū

Nhất huyền thanh thương vị phổ bán chỉ ly sầu nan thư

Một điệu thanh huyền chưa phổ, nữa trang ly sầu khó viết
记年叹花开几度

bù jì nián tàn huā kāi jǐ dù

Bất ký niên thán hoa khai kỷ độ

Quên cả niên hoa, thở dài mấy độ hoa khai
剑江湖一生念一生

yù jiàn jiāng hú yī shēng niàn yī shēng gù

Ngự kiếm giang hồ nhất sinh niệm nhất sinh cố

Ngự kiếm giang hồ, ý niệm một đời, cố chấp một đời
流光促转瞬度怎不忆潇楚

liú guāng cù zhuǎn shùn dù zěn bù yì xiāo chǔ

Lưu quang xúc chuyển thuấn độ chẩm bất ức tiêu sở

Thời gian trôi nhanh sao không quên được khổ đau
三千繁华成土你在尽头驻足

sān qiān fán huá chéng tǔ nǐ zài jìn tóu zhù zú

Tam thiên phồn hoa thành thổ nhĩ tại tẫn đầu trú túc

Bao nhiêu phồn hoa thành cát bụi vùi chôn người ở tận cùng
应君诺相守若初
yìng jūn nuò xiāng shǒu ruò chū

Ứng quân nặc tương thủ nhược sơ

Với người vẫn muốn quấn quýt như ban đầu.

Bài dịch thứ 96

© 2011 – 2018, nicky. All rights reserved.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.