Táng Tâm – Đồng Lệ

Song: 葬心 – zàng xīn – Táng tâm (Lòng đã chết)
Singer: 童丽 – tóng lì – Đồng Lệ
Writer: 邀月 – yāo yuè – Yêu Nguyệt
Download:
MP3 (320Kbps) | VCLIP

蝴蝶儿飞去心亦不在

hú dié ér fēi qù xīn yì bù zài

Hồ điệp nhi phi khứ tâm diệc bất tại

Bướm nhỏ bay rồi lòng tan nát rồi
凄清长夜谁来拭泪满腮

qī qīng cháng yè shéi lái shì lèi mǎn sāi

Thê thanh trường dạ thùy lai thức lệ mãn tai

Đêm trường vắng lạnh, lệ rơi trên má ai sẽ lau khô?
贪点儿依赖贪一点儿爱

shì tān diǎn ér yī lài tān yī diǎn ér ài

Thị tham điểm nhi y lại tham nhất điểm nhi ái

Có một chút lệ thuộc, lại có một chút luyến ái
缘该了难了换满心哀

jiù yuán gāi le nán le huàn mǎn xīn āi

Cựu duyến cai liễu nan liễu hoán mãn tâm ai

Càng muốn dứt bỏ duyên xưa, bi thương càng ngập tràn
怎受的住这头猜那边怪

zěn shòu de zhù zhè tóu cāi nà biān guài

Chẩm thụ đích trụ giá đầu sai na biên quái

Thần trí đảo điên làm sao hồi tỉnh được đây
人言 成愁海辛酸难捱

rén yán huì chéng chóu hǎi xīn suān nán ái

Nhân ngôn hối thành sầu hải tân toan nan nhai

Lời người nói hóa thành biển sầu cay đắng khó vượt qua
给的苦给的灾都不怪

tiān gěi de kǔ gěi de zāi dōu bù guài

Thiên cấp đích khổ cấp đích tai đô bất quái

Trời khiến ta sầu khổ tai ương cũng không oán
千不该万不该芳华怕孤

qiān bù gāi wàn bù gāi fāng huá pà gū dān

Thiên bất cai vạn bất cai phương hoa phạ cô đan

Trời không quản nhân sinh thảo mộc, “Hoa” chỉ sợ cô đơn
林花儿谢了连心也埋

lín huā ér xiè le lián xīn yě mái

Lâm hoa nhi tạ liễu liên tâm dã mai

Thương thay một đóa hoa tàn, lòng tàn theo hoa
他日春燕归来身何在

tā rì chūn yàn guī lái shēn hé zài

Tha nhật xuân yến quy lai thân hà tại
Ngày xuân yến lại trở về, hỡi người nơi nao?


怎受 的住这头猜那边怪

zěn shòu de zhù zhè tóu cāi nà biān guài

Chẩm thụ đích trụ giá đầu sai na biên quái

Thần trí đảo điên làm sao hồi tỉnh được đây
人言汇成愁海辛酸难捱

rén yán huì chéng chóu hǎi xīn suān nán ái

Nhân ngôn hối thành sầu hải tân toan nan nhai

Lời người nói hóa thành biển sầu cay đắng khó vượt qua
给的苦给的灾都不怪

tiān gěi de kǔ gěi de zāi dōu bù guài

Thiên cấp đích khổ cấp đích tai đô bất quái

Trời khiến ta sầu khổ tai ương cũng không oán
千不该万不该芳华怕孤单

qiān bù gāi wàn bù gāi fāng huá pà gū dān

Thiên bất cai vạn bất cai phương hoa phạ cô đan

Trời không quản nhân sinh thảo mộc, “Hoa” chỉ sợ cô đơn
林花儿谢了连心也埋

lín huā ér xiè le lián xīn yě mái

Lâm hoa nhi tạ liễu liên tâm dã mai

Thương thay một đóa hoa tàn, lòng tàn theo hoa
他日春燕 归来身何

tā rì chūn yàn guī lái shēn hé zài

Tha nhật xuân yến quy lai thân hà tại

Ngày xuân yến lại trở về, hỡi người nơi nao?

Bài dịch thứ 45

© 2010 – 2013, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. survive prison Reply

    Hey, I found your webblog is incredibly attention-grabbing. I enjoyed your site a bunch. Thanks once more for putting this online. I certainly loved every part of it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.