Tiên luyến – Đổng Trinh

Song: 仙恋 – Xian Lian – Tiên Luyến
Singer: 董贞 – Dong Zhen – Đổng Trinh
Gamesong: 仙恋 online – Tiên Kiếm Online
Download:
MP3

前世情缘今生相恋

qián shì qíng yuán jīn shēng xiāng liàn

Tiền thế tình duyến kim sinh tương luyến

Tiền kiếp tình duyên, kiếp này tương luyến
蜀山之巅种下心结嘿耶~

shǔ shān zhī diān zhòng xià xīn jié hēi yē~

Thục sơn chi điên chủng hạ tâm kết hắc da ~

Thục Sơn Chi Điện ta quyết kết duyên
幻 化成蝶守护这份爱恋

huàn huà chéng dié shǒu hù zhè fèn ài liàn

Huyễn hóa thành điệp thủ hộ giá phân ái luyến

Hóa thành hồ điệp ôm mối lương duyên
等你的出现

děng nǐ de chū xiàn

Đẳng nhĩ đích xuất hiện

Đợi chờ chàng xuất hiện
蔚蓝的湖水倒映牵手的画面

wèi lán de hú shuǐ dào yìng qiān shǒu de huà miàn

Úy lam đích hồ thủy đảo ánh khiên thủ đích họa diện

Dắt ta bay qua mặt hồ xanh biếc
被风吹皱的思念刺痛着从前

bèi fēng chuī zhòu de sī niàn cì tòng a cóng qián

Bị phong xuy trứu đích tư niệm thứ thống trứ tòng tiền

Gió thoáng qua khơi gợi hồi ức bi thương
啊~

a~
残留耳边温柔

cán liú ěr biān wēn róu

Tàn lưu nhĩ biên ôn nhu

Ta vẫn nghe được những lời mật ngọt
恍如 隔世的梦

huǎng rú gé shì de mèng

Hoảng như cách thế đích mộng

Giấc mộng này đã trải qua mấy kiếp
感觉在你怀中

gǎn jué zài nǐ huái zhōng

Cảm giác tại nhĩ hoài trung

Ta vẫn còn cảm giác được chàng vẫn ở trong tâm
回首不见已是一光年

huí shǒu bù jiàn yǐ shì yī guāng nián

Hồi thủ bất kiến dĩ thị nhất quang niên

Quay đầu không gặp đã hết một kiếp tình duyên
忘了时间的变迁

wàng le shí jiān de biàn qiān

Vong liễu thì gian đích biến thiên

Quên rằng thời gian luân chuyển quá nhanh
嘿~

hēi~
容颜未变印在你的心间

róng yán wèi biàn yìn zài nǐ de xīn jiān

Dung nhan vị biến ấn tại nhĩ đích tâm gian

Hình ảnh chàng trong tâm vẫn không đổi
换三生恩怨
huàn sān shēng ēn yuàn

Hoán tam sinh ân oán

Chỉ hoán đổi tam sinh ân oán
等 多久梦多久

děng duō jiǔ mèng duō jiǔ

Đẳng đa cửu mộng đa cửu

Chờ bao lâu, mộng bao lâu
一百年一千年

yī bǎi nián yī qiān nián

Nhất bách niên nhất thiên niên

Một trăm năm hay một nghìn năm
就算没有了黑夜白昼

jiù suàn méi yǒu le hēi yè bái zhòu

Tựu toán một hữu liễu hắc dạ bạch trú

Đã không còn xác định được ngày hay đêm
我也追到三界的尽头

wǒ yě zhuī dào sān jiè de jìn tóu

Ngã dã truy đáo tam giới đích tẫn đầu

Ta truy đuổi đến tận cùng tam giới
谁说神仙不愁秋

shéi shuō shén xiān bù chóu qiū

Thùy thuyết thần tiên bất sầu thu

Ai nói thần tiên không âu lo
谁说仙魔世隔两头

shéi shuō xiān mó shì gé liǎng tóu

Thùy thuyết tiên ma thế cách lưỡng đầu

Ai nói tiên ma thế bất lưỡng lập
今天我要 带你走

jīn tiān wǒ yào dài nǐ zǒu

Kim thiên ngã yếu đái nhĩ tẩu

Nay ta muốn dẫn chàng trốn chạy
三生三世不放手

sān shēng sān shì bù fàng shǒu

Tam sinh tam thế bất phóng thủ

Tam sinh tam thế không từ bỏ
前世情缘今生相恋

qián shì qíng yuán jīn shēng xiāng liàn

Tiền thế tình duyến kim sinh tương luyến

Tiền kiếp tình duyên, kiếp này tương luyến
蜀山之巅种下心结嘿耶~

shǔ shān zhī diān zhòng xià xīn jié hēi yē~

Thục sơn chi điên chủng hạ tâm kết hắc da ~

Thục Sơn Chi Điện ta quyết kết duyên
幻 化成蝶守护这份爱恋

huàn huà chéng dié shǒu hù zhè fèn ài liàn

Huyễn hóa thành điệp thủ hộ giá phân ái luyến

Hóa thành hồ điệp ôm mối lương duyên
等你的出现

děng nǐ de chū xiàn

Đẳng nhĩ đích xuất hiện

Đợi chờ sự xuất hiện của chàng
蔚蓝的湖水倒映牵手的画面

wèi lán de hú shuǐ dào yìng qiān shǒu de huà miàn

Úy lam đích hồ thủy đảo ánh khiên thủ đích họa diện

Dắt ta bay qua mặt hồ xanh biếc
被风吹皱的思念刺痛着从前

bèi fēng chuī zhòu de sī niàn cì tòng a cóng qián

Bị phong xuy trứu đích tư niệm thứ thống trứ tòng tiền

Gió thoáng qua khơi gợi hồi ức bi thương
啊~啊~啊~啊~

a~ a~ a~ a~
弥留枕边的梦

mí liú zhěn biān de mèng

Di lưu chẩm biên đích mộng

Giấc mộng này đã sắp tàn
轮回注定重逢

lún huí zhù dìng chóng féng

Luân hồi chú định trọng phùng

Luân hồi đã định sẽ trùng phùng
迷醉离别的痛

mí zuì lí bié de tong

Mê túy ly biệt đích thống

Say trong ly biệt lòng quặn đau
回 首不见已是一光年

huí shǒu bù jiàn yǐ shì yī guāng nián

Hồi thủ bất kiến dĩ thị nhất quang niên

Quay đầu không gặp đã hết một kiếp tình duyên
忘了时间的变迁

wàng le shí jiān de biàn qiān

Vong liễu thì gian đích biến thiên

Quên rằng thời gian luân chuyển quá nhanh
嘿~

hēi~
夙愿未眠印在你眉目间

sù yuàn wèi mián yìn zài nǐ méi mù jiān

Túc nguyện vị miên ấn tại nhĩ mi mục gian

Tâm nguyện chưa thành hiện trên khuôn mặt
朱红无非过眼云烟

zhū hóng wú fēi guò yǎn yún yān

Chu hồng vô phi quá nhãn vân yên

Môi thắm rồi cũng sẽ phai nhạt
回首不见已是一光年

huí shǒu bù jiàn yǐ shì yī guāng nián

Hồi thủ bất kiến dĩ thị nhất quang niên

Quay đầu không gặp đã hết một kiếp tình duyên
忘了时间 的变迁

wàng le shí jiān de biàn qiān

Vong liễu thì gian đích biến thiên

Quên rằng thời gian luân chuyển quá nhanh
嘿~

hēi~
容颜未变印在你的心间

róng yán wèi biàn yìn zài nǐ de xīn jiān

Dung nhan vị biến ấn tại nhĩ đích tâm gian

Hình ảnh chàng trong tâm vẫn không đổi
换三生恩怨

huàn sān shēng ēn yuàn

Hoán tam sinh ân oán

Chỉ hoán đổi tam sinh ân oán

Bài dịch thứ 34

© 2010, nicky. All rights reserved.

2 comments

    • Nicky Reply

      Bị mediafire xóa tài khoản, cần fix link nào thì comment lại ngay bên dưới bài đó!

Leave a Reply

Your email address will not be published.