Táng Hoa Ngâm – Đồng Lệ

Song: 葬花吟 – zàng huā yín – Táng Hoa Ngâm
Singer: 童丽 – tóng lì – Đồng Lệ
Poetry: 葬花詞 – 曹雪芹 – Táng Hoa Từ – Tào Tuyết Cần
OST: 紅樓夢 – hóng lóu mèng – Hồng Lâu Mộng
Download:
MP3 (320Kbps) | instrumental | VCLIP

葬花詞Táng hoa từBài từ chôn hoa (Người dịch: nhóm Vũ Bội Hoàng)
花謝花飛飛滿天,
紅消香斷有誰憐?
游絲軟系飄春榭,
落絮輕粘扑繡帘。

閨中女兒惜春暮,
愁緒滿懷無著處,
手把花鋤出繡帘,
忍踏落花來復去?

柳絲榆莢自芳菲,
哪管桃飄與李飛,
桃李明年能再發,
明年閨中知有誰?

三月香巢初壘成,
梁間燕子太無情,
明年花發雖可啄,
卻不道人去梁空巢已傾

一年三百六十日,
風刀霜劍嚴相逼,
明媚鮮妍能几時,
一朝漂泊難尋覓。

花開易見落難尋,
階前愁煞葬花人,
獨把花鋤偷洒淚,
洒上空枝見血痕。

杜鵑無語正黃昏,
荷鋤歸去掩重門,
青燈照壁人初睡,
冷雨敲窗被未溫。

怪儂底事倍傷神?
半為憐春半惱春,
憐春忽至惱忽去,
至又無言去不聞。
昨宵亭外悲歌發,
知是花魂與鳥魂?

花魂鳥魂總難留,
鳥自無言花自羞。
愿儂此日生雙翼,
隨花飛到天盡頭。
天盡頭!何處有香丘?
未若錦囊收艷骨,
一抔淨土掩風流,
質本潔來還潔去,
不教污淖陷渠溝。

爾今死去儂收葬,
未卜儂身何日喪?
儂今葬花人笑痴,
他年葬儂知是誰?
試看春殘花漸落,
便是紅顏老死時。
一朝春盡紅顏老,
花落人亡兩不知!

Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên
Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên
Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ
Lạc nhứ khinh triêm phốc tú liêm.

Khuê trung nữ nhi tích xuân mộ
Sầu tự mãn hoài vô thích xứ
Thủ bả hoa sừ xuất tú khuê
Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ.

Liễu ti du giáp tự phương phi
Bất quản đào phiêu dữ lý phi
Đào lý minh niên năng tái phát
Minh niên khuê trung tri hữu thuỳ.

Tam nguyệt hương sào dĩ luỹ thành
Lương gian yến tử thái vô tình
Minh niên hoa phát tuy khả trác
Khước bất đạo nhân khứ lương không sào dã khuynh!

Nhất niên tam bách lục thập nhật
Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức
Minh mị tiên nghiên năng kỷ thì
Nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch.

Hoa khai dị kiến lạc nan tầm
Giai tiền muộn sát táng hoa nhân
Độc ỷ hoa sừ lệ ám sái
Sái thượng không chi kiến huyết ngân.

Đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn
Hà sừ quy khứ yểm trùng môn
Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thuỵ
Lãnh vũ xao song bị vị ôn.

Quái nùng để sự bội thương thần
Bán vị liên xuân bán não xuân
Liên xuân hốt chí não hốt khứ
Chí hựu vô ngôn khứ bất văn
Tạc tiêu đình ngoại bi ca phát
Tri thị hoa hồn dữ điểu hồn

Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu
Điểu tự vô ngôn hoa tự tu
Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực
Tuỳ hoa phi đáo thiên tẫn đầu
Thiên tẫn đầu, hà xứ hữu hương khâu?
Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt
Nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu
Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ
Bất giao ô náo hãm cừ câu.

Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng
Vị bốc nùng thân hà nhật táng
Nùng kim táng hoa nhân tiếu si
Tha niên táng nùng tri thị thuỳ
Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc
Tiện thị hồng nhan lão tử thì
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão
Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.

Hoa bay hoa rụng ngập trời,
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà,
Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.

Kìa trong khuê các có người,
Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
Vác mai rảo bước bước ra,
Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?

Vỏ du tơ liễu đẹp thay,
Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
Sang năm đào lý trổ hoa,
Sang năm buồng gấm biết là còn ai?

Tháng ba tổ đã xây rồi,
Trên xà hỏi én quen người hay không?
Sang năm hoa lại đâm bông,
Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?

Ba trăm sáu chục thoi đưa,
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.
Tốt tươi xuân được mấy ngày,
Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.

Nở rồi lại rụng đi đâu,
Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn.
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.

Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.

Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương khi đến, hờn khi đi,
Đến lừ lừ đến, đi lỳ lỳ đi.
Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.

Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cánh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.

Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!

Pinyin:

huā xiè huā fēi fēi mǎn tiān,
hóng xiāo xiāng duàn yǒu shéi lián?
yóu sī ruǎn xì piāo chūn xiè,
luò xù qīng zhān pū xiù lián。

guī zhōng nǚ ér xī chūn mù,
chóu xù mǎn huái wú a chǔ,
shǒu bǎ huā chú chū xiù lián,
rěn tà luò huā lái fù qù?

liǔ sī yú jiá zì fāng fēi,
nǎ guǎn táo piāo yǔ lǐ fēi,
táo lǐ míng nián néng zài fā,
míng nián guī zhōng zhī yǒu shéi?

sān yuè xiāng cháo chū lěi chéng,
liáng jiān yàn zi tài wú qíng,
míng nián huā fā suī kě zhuó,
què bù dào rén qù liáng kōng cháo yǐ qīng

yī nián sān bǎi liù shí rì,
fēng dāo shuāng jiàn yán xiāng bī,
míng mèi xiān yán néng jǐ shí,
yī cháo piāo bó nán xún mì。

huā kāi yì jiàn luò nàn xún,
jiē qián chóu shā zàng huā rén,
dú bǎ huā chú tōu sǎ lèi,
sǎ shàng kōng zhī jiàn xiě hén。

dù juān wú yǔ zhèng huáng hūn,
hé chú guī qù yǎn zhòng mén,
qīng dēng zhào bì rén chū shuì,
lěng yǔ qiāo chuāng bèi wèi wēn。

guài nóng dǐ shì bèi shāng shén?
bàn wéi lián chūn bàn nǎo chūn,
lián chūn hū zhì nǎo hū qù,
zhì yòu wú yán qù bù wén。
zuó xiāo tíng wài bēi gē fā,
zhī shì huā hún yǔ niǎo hún?

huā hún niǎo hún zǒng nán liú,
niǎo zì wú yán huā zì xiū。
yuàn nóng cǐ rì shēng shuāng yì,
suí huā fēi dào tiān jìn tóu。
tiān jìn tóu!hé chǔ yǒu xiāng qiū?
wèi ruò jǐn náng shōu yàn gú,
yī póu jìng tǔ yǎn fēng liú,
zhì běn jié lái huán jié qù,
bù jiào wū nào xiàn qú gōu。

ěr jīn sǐ qù nóng shōu zàng,
wèi bǔ nóng shēn hé rì sàng?
nóng jīn zàng huā rén xiào chī,
tā nián zàng nóng zhī shì shéi?
shì kàn chūn cán huā jiàn luò,
biàn shì hóng yán lǎo sǐ shí。
yī cháo chūn jìn hóng yán lǎo,
huā luò rén wáng liǎng bù zhī!

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.