Thanh Sam Ẩn – Đổng Trinh

Song: 青衫隐 – qīng shān yǐn – Thanh Sam Ẩn
Singer: 董贞 – dong zhen – Đổng Trinh
Game song: Tiên Kiếm
Download:
MP3 | VCLIP

掩木门月冷回旧地

yǎn mù mén yuè lěng huí jiù dì

Yểm mộc môn nguyệt lãnh hồi cựu địa

Trước cửa nhà, ánh nguyệt quang soi lạnh lẽo
凝眸处寒烟衰草凄

níng móu chǔ hán yān shuāi cǎo qī

Ngưng mâu xử hàn yên suy thảo thê

Ngắm cỏ cây buồn, mờ ảo hơi sương
一口烟霞烈火饮不尽

yī kǒu yān xiá liè huǒ yǐn bù jìn

Nhất khẩu yên hà liệt hỏa ẩm bất tẫn

Cạn chén rượu nồng, men cay còn đọng lại
灼热满喉哪段回忆

zhuó rè mǎn hóu nǎ duàn huí yì

Chước nhiệt mãn hầu na đoạn hồi ức

Cay nồng cổ họng như hồi ức đứt đoạn
暮云低朔风卷酒旗

mù yún dī shuò fēng juǎn jiǔ qí

Mộ vân đê sóc phong quyển tửu kỳ

Mây mờ trăng khuyết, gió cuốn men say
交错的今时或往昔

jiāo cuò de jīn shí huò wǎng xī

Giao thác đích kim thời hoặc vãng tích

Vào giao thời giữa ngày cũ và ngày mới
琴音声声若泣晚风急

qín yīn shēng shēng ruò qì wǎn fēng jí

Cầm âm thanh thanh nhược khấp vãn phong cấp

Tiếng đàn bi ai vang vang trong gió
残月看距少别离

cán yuè kàn jù shǎo bié lí

Tàn nguyệt khán cự thiểu biệt ly

Trăng tàn quyến luyến phút phân ly
望雪落千里将青衫隐去

wàng xuě luò qiān lǐ jiāng qīng shān yǐn qù

Vọng tuyết lạc thiên lý tương thanh sam ẩn khứ

Ngắm tuyết rơi vạn lý, bóng thanh y mờ khuất

隔天涯不盼有相见期

gé tiān yá bù pàn yǒu xiāng jiàn qī

Cách thiên nhai bất phán hữu tương kiến kỳ

Hồng trần xa cách khó mong hữu duyên tương ngộ
酌酒独饮再剑舞风起

zhuó jiǔ dú yǐn zài jiàn wǔ fēng qǐ

Chước tửu độc ẩm tái kiếm vũ phong khởi

Mình ta cạn chén, kiếm bay trong gió
空阶雨多少成追忆

kōng jiē yǔ duō shǎo chéng zhuī yì

Không giai vũ đa thiểu thành truy ức
Mưa lất phất rơi khơi gợi hồi ức
乱云飞青锋三尺义

luàn yún fēi qīng fēng sān chǐ yì

Loạn vân phi thanh phong tam xích nghĩa

Kiếm xé chân mây, tam thước ân tình
杜鹃醉傲骨隐青衣

dù juān zuì ào gú yǐn qīng yī

Đỗ Quyên túy ngạo cốt ẩn thanh y

Đỗ Quyên tửu, thanh y phục ẩn cốt cách
不过一眼望去相思意

bú guò yī yǎn wàng qù xiāng sī yì

Bất quá nhất nhãn vọng khứ tương tư ý

Một lần gặp gỡ lưu luyến hóa thành tương tư
眉间心上无力回避

méi jiān xīn shàng wú lì huí bì

Mi gian tâm thượng vô lực hồi tị
Mày rộng tâm cao, khó tránh hờn ghen
谁低语千里故人稀

shéi dī yǔ qiān lǐ gù rén xī

Thùy đê ngữ thiên lý cố nhân hi

Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lí
谁挑眉未悔平生意

shéi tiǎo méi wèi huǐ píng shēng yì

Thùy thiêu mi vị hối bình sinh ý

Là ai thêu mi, dệt mối tình si
桃花笑尽春风再难觅

táo huā xiào jìn chūn fēng zài nán mì

Đào hoa tiếu tẫn xuân phong tái nan mịch

Ngậm cười tuổi xuân tàn phai, khó mong ngày tương ngộ
何处相守何来相聚

hé chǔ xiāng shǒu hé lái xiāng jù

Hà xử tương thủ hà lai tương tụ
Nơi này tương thân tương ái, nơi nào đoàn tụ quy lai
望雪落千里将青衫隐去

wàng xuě luò qiān lǐ jiāng qīng shān yǐn qù

Vọng tuyết lạc thiên lý tương thanh sam ẩn khứ

Ngắm tuyết rơi vạn lý, bóng thanh y mờ khuất

隔天涯不盼有相见期

gé tiān yá bù pàn yǒu xiāng jiàn qī

Cách thiên nhai bất phán hữu tương kiến kỳ

Hồng trần xa cách khó mong hữu duyên tương ngộ
再把酒凭祭一醉问天地

zài bǎ jiǔ píng jì yī zuì wèn tiān dì

Tái bả tửu bằng tế nhất túy vấn thiên địa

Tế chén rượu này, ta hỏi thiên địa
黄泉远孤魂又何依

huáng quán yuǎn gū hún yòu hé yī

Hoàng tuyền viễn cô hồn hựu hà y

Chốn hoàng tuyền xa xôi, cô hồn sao an tâm
望雪落千里将青衫隐去

wàng xuě luò qiān lǐ jiāng qīng shān yǐn qù

Vọng tuyết lạc thiên lý tương thanh sam ẩn khứ

Ngắm tuyết rơi vạn lý, bóng thanh y mờ khuất

隔天涯不盼有相见期

gé tiān yá bù pàn yǒu xiāng jiàn qī

Cách thiên nhai bất phán hữu tương kiến kỳ

Hồng trần xa cách biết khi nào mới tương ngộ
策马故里何处是往昔

cè mǎ gù lǐ hé chǔ shì wǎng xī

Sách mã cố lý hà xử thị vãng tích

Thúc mã vạn dặm vọng về cố hương
杯空停落梅如雪砌

bēi kōng tíng luò méi rú xuě qì

Bôi không đình lạc mai như tuyết thế

Rượu cạn chén, hoa ngừng rơi tựa tuyết phủ khắp mặt đất
枉梦痕依稀任尘世来去

wǎng mèng hén yī xī rèn chén shì lái qù

Uổng mộng ngân y hi nhâm trần thế lai khứ

Trách mộng ngắn ngủi, hồng trần xa cách
知几许多情自伤己

zhī jǐ xǔ duō qíng zì shāng jǐ

Tri kỷ hứa đa tình tự thương kỷ

Bao nhiêu lưu luyến bấy nhiêu đau thương
三两声零乱不成曲

sān liǎng shēng líng luàn bù chéng qū

Tam lưỡng thanh linh loạn bất thành khúc

Hai ba tiếng nấc không thể kết thành điệu
拾寒阶苔滑任尘积

shí hán jiē tái huá rèn chén jī

Thập hàn giai đài hoạt nhâm trần tích

Mười năm sương gió, lối cũ phủ rêu phong
不如不如归去子规啼

bù rú bù rú guī qù zi guī tí

Bất như bất như quy khứ tử quy đề

Không bằng không bằng tiếng khóc Đỗ Quyên
参商永离何时归

cān shāng yǒng lí hé shí guī qī

Tham thương vĩnh ly hà thì quy kỳ

Sao Sâm, Sao Thương ly biệt biết khi nào đoàn quy

Bài dịch thứ 21

© 2010 – 2016, nicky. All rights reserved.

7 comments

  1. ilang ilang Reply

    Hay lắm, rất hợp với Tích Triều nhà ta. Cảm ơn bạn dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.