Thiên Địa Tình Duyên – Ôn Thiệu Luân

Song: 天地情缘 – tiān dì qíng yuán – Thiên Địa Tình Duyên Singer: 温兆伦 – wēn zhào lún – Ôn Thiệu Luân Download: chinese .MP3 .APE | vietnamese .MP3

寻寻觅觅的情

xún xún mì mì de qíng

Tầm tầm mịch mịch đích tình

Mãi tìm kiếm một tình duyên

浮浮沉沉的心

fú fú chén chén de xīn

Phù phù trầm trầm đích tâm

Lòng đã trải qua biết bao thăng trầm

为你付出了一切

wéi nǐ fù chū le yī qiē

Vi nhĩ phó xuất liễu nhất thiết

Vì nàng ta sẵn sàng đánh đổi tất cả

在爱你恋你的世界

zài ài nǐ liàn nǐ de shì jiè

Tại ái nhĩ luyến nhĩ đích thế giới

Cả đời này chỉ dành để yêu nàng nhớ nàng

不管是否还会有明天

bù guǎn shì fǒu huán huì yǒu míng tiān

Bất quản thị phủ hoàn hội hữu minh thiên

Chẳng cần biết có ngày mai ra sao

轰轰烈烈的情

hōng hōng liè liè de qíng

Oanh oanh liệt liệt đích tình

Chỉ cần một mối tình oanh oanh liệt liệt

明明白白的心

míng míng bái bái de xīn

Minh minh bạch bạch đích tâm

Một tấm lòng minh minh bạch bạch

是我追求的终点

shì wǒ zhuī qiú de zhōng diǎn

Thị ngã truy cầu đích chung điểm

Ta sẽ theo đuổi đến tận cùng

在黎明出现的时间

zài lí míng chū xiàn de shí jiān

Tại lê minh xuất hiện đích thì gian

Khi ánh bình minh xuất hiện

不想让你离开我身边

bù xiǎng ràng nǐ lí kāi wǒ shēn biān

Bất tưởng nhượng nhĩ ly khai ngã thân biên

Không ngờ nàng bỏ ta mà đi

从与你相恋爱过痛过恨过

cóng yǔ nǐ xiāng liàn ài guò tòng guò hèn guò

Tòng dữ nhĩ tương luyến ái quá thống quá hận quá

Theo nàng ta nếm đủ yêu thương, đau khổ, hận thù

天地转变一瞬间

tiān dì zhuǎn biàn yī shùn jiān

Thiên địa chuyển biến nhất thuấn gian

Thiên địa luân chuyển trong phút chốc

我对你思念愈激烈

wǒ duì nǐ sī niàn yù jī liè

Ngã đối nhĩ tư niệm dũ kích liệt

Nỗi nhớ về nàng trào dâng mãnh liệt

你却放纵爱情随风吹

nǐ què fàng zòng ài qíng suí fēng chuī

Nhĩ khước phóng túng ái tình tùy phong xuy

Nhưng nàng đã thả ái tình mặc gió cuốn đi

在我的世界爱你疼你怜你

zài wǒ de shì jiè ài nǐ téng nǐ líng nǐ

Tại ngã đích thế giới ái nhĩ đông nhĩ liên nhĩ

Suốt đời ta yêu nàng đau vì nàng xót cũng vì nàng

天地情缘总是悲

tiān dì qíng yuán zǒng shì bēi

Thiên địa tình duyến tổng thị bi

Thiên địa tình duyên hóa thành bi cục

像流星闪烁在天边

xiàng liú xīng shǎn shuò zài tiān biān

Tượng lưu tinh thiểm thước tại thiên biên

Giống như Sao Băng rơi trên bầu trời kia

你不再属于我的世界

nǐ bù zài shǔ yú wǒ de shì jiè

Nhĩ bất tái chúc vu ngã đích thế giới

Nàng không còn bên đời ta nữa

Bài dịch thứ 120

© 2011, nicky. All rights reserved.

5 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.