Tưởng Tượng Chi Trung

Song: 想象之中 – xiǎng xiàng zhī zhōng – Tưởng Tượng Chi Trung
Singer: 许嵩 – Vae – Hứa Tung
Download: MP3 | Vclip
Credit: YAN

想象之中雨过一道彩虹

xiǎng xiàng zhī zhōng yǔ guò yī dào cǎi hóng

Tưởng tượng chi trung vũ quá nhất đạo thải hồng

Ở trong tưởng tượng mưa lạnh rồi cầu vồng lên

抬起了头瑟瑟灰色天空

tái qǐ le tóu sè sè huī sè tiān kōng

Sĩ khởi liễu đầu sắt sắt hôi sắc thiên không

Ngẩng đầu lên dường như bầu trời màu xám

想象之中付出会有结果

xiǎng xiàng zhī zhōng fù chū huì yǒu jié guǒ

Tưởng tượng chi trung phó xuất hội hữu kết quả

Ở trong tưởng tượng có nổ lực sẽ có kết quả

毫无保留信奉你的承诺

háo wú bǎo liú xìn fèng nǐ de chéng nuò

Hào vô bảo lưu tín phụng nhĩ đích thừa nặc

Chẳng hề giữ được những ước hẹn trong những phong thư

想象之中这次要爱很久

xiǎng xiàng zhī zhōng zhè cì yào ài hěn jiǔ

Tưởng tượng chi trung giá thứ yếu ái ngận cửu

Ở trong tưởng tượng lần này phải yêu thật lâu

我领略过你眼里的温柔

wǒ lǐng luè guò nǐ yǎn lǐ de wēn róu

Ngã lĩnh lược quá nhĩ nhãn lý đích ôn nhu

Anh từng hiểu được những dịu dàng trong mắt em

热烈以后你忽然的冰冻

rè liè yǐ hòu nǐ hū rán de bīng dòng

Nhiệt liệt dĩ hậu nhĩ hốt nhiên đích băng đống

Sau tình yêu tha thiết em bỗng băng giá

判若两人丢给我去承受

pàn ruò liǎng rén diū gěi wǒ qù chéng shòu

Phán nhược lưỡng nhân đâu cấp ngã khứ thừa thụ

Phán quyết hai người bỏ lại cho anh nhận lấy

想象中很不同

xiǎng xiàng zhōng hěn bù tóng

Tưởng tượng trung ngận bất đồng

Thật ra không giống trong tưởng tượng

想象中一切都和后来不同

xiǎng xiàng zhōng yī qiē dōu hé hòu lái bù tóng

Tưởng tượng trung nhất thiết đô hòa hậu lai bất đồng

Tương lai và mọi thứ đều không giống trong tưởng tượng

我承认曾经那么心动

wǒ chéng rèn céng jīng nà mo xīn dòng

Ngã thừa nhận tằng kinh na yêu tâm động

Anh thừa nhận đã từng động lòng đến vậy

你没想象中那么恋旧

nǐ méi xiǎng xiàng zhōng nà mo liàn jiù

Nhĩ một tưởng tượng trung na yêu luyến cựu

Em chưa từng lưu luyến quá khứ đến vậy trong tưởng tượng

回忆唤不回你的温柔

huí yì huàn bù huí nǐ de wēn róu

Hồi ức hoán bất hồi nhĩ đích ôn nhu

Hồi ức đổi chẳng lại những dịu dàng trong em

最后也不是故作冷漠

zuì hòu yě bú shì gù zuò lěng mò

Tối hậu dã bất thị cố tác lãnh mạc

Sau cùng cũng chẳng phải giả vờ thờ ơ

转过头我怎么有一滴泪落

zhuǎn guò tóu wǒ zěn mo yǒu yī dī lèi luò

Chuyển quá đầu ngã chẩm yêu hữu nhất tích lệ lạc

Ngoảnh lại sao anh có thể có giọt lệ rơi

我没想象中那么脆弱

wǒ méi xiǎng xiàng zhōng nà mo cuì ruò

Ngã một tưởng tượng trung na yêu thúy nhược

Anh mềm yếu đến thế như trong tưởng tượng

分开后形容也没消瘦

fēn kāi hòu xíng róng yě méi xiāo shòu

Phân khai hậu hình dung dã một tiêu sấu

Sauk hi phân ly con tim nét mặt chân mày hao mòn

一起踏过了几座春秋

yī qǐ tà guò le jǐ zuò chūn qiū

Nhất khởi đạp quá liễu kỷ tọa xuân thu

Cùng bước qua mấy mùa xuân thu

领悟了爱不是追逐占有

lǐng wù le ài bú shì zhuī zhú zhàn yǒu

Lĩnh ngộ liễu ái bất thị truy trục chiêm hữu

Mới hiểu rằng yêu không phải cứ đuổi bắt là có được.

 

© 2011 – 2013, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.