Yêu không hối hận – Lâm Phong

Song: 愛不疚 – Ai bu jiu – Yêu không hối hận
Singer: 林峰 – Raymond Lam – Lâm Phong
OST: Sức mạnh tình thâm
Download: MP3 | VCLIP
Nguồn: YAN

收藏在眼眸 常徘徊左右 愛猜到沒有

Sau chong joi ngaan mau sung pooi wooi joh yau oi chaai do moot yau

thu tàng tại nhãn mâu thường bồi hồi tả hữu ái sai đáo một hữu

Trong mắt em không thấy chứa đựng chút tình yêu nào cả


愉快玩笑後 能全然退後 你開心就夠

Yue faai waan siu hau nang chuen yin tui hau nei hoi sam jau gau

du khoái ngoạn tiếu hậu năng toàn nhiên thối hậu nhĩ khai tâm tựu cú

Sau những niềm vui thì anh sẽ rút lui chỉ cần thấy em hạnh phúc thế là đủ


這種感覺太親厚 講一千句也不夠

Je jung gam gok tai chan hau gong yat chin gui ya bat gau

giá chủng cảm giác thái thân hậu giảng nhất thiên cú dã bất cú

Tình yêu này đầy sâu đậm cho dù có nói cả nghìn câu cũng diễn tả không hết


假使講了你聽到後 或會走

Ga si gong liu nei ting do hau waak woi jau

giả sử giảng liễu nhĩ thính đáo hậu hoặc hội tẩu

Anh chỉ sợ nói ra rồi em nghe thấy sẽ rời xa anh ko?


這種戀愛太罕有 不須真正擁有

Je jung luen oi tai hon yau bat sui jan jing yung yau

giá chủng luyến ái thái hãn hữu bất tu chân chính ủng hữu

Tình yêu này quá mong manh, khó có thể thành hiện thực


成全 衷心祝福然後 就放手

Sing chuen chung sam juk fuk yin hau jau fong sau

thành toàn trung tâm chúc phúc nhiên hậu tựu phóng thủ

Anh thật tâm chúc phúc cho em rồi sau đó anh sẽ từ bỏ


放手 放開所有 彼此更自由

Fong sau fong hoi soh yau bei chi gang ji yau

phóng thủ phóng khai sở hữu bỉ thử canh tự do

Từ bỏ hết để có thêm tự do cho mình


放手 其實我絕非愛得不夠

Fong sau kei sat ngoh juet fei oi dak bat gau

phóng thủ kì thật ngã tuyệt phi ái đắc bất cú

Từ bỏ hết không phải vì tình yêu anh dành cho em là ko đủ


放手 豁出所有 還有這個好友

Fong sau koot chut soh yau waan yau je goh ho yau

phóng thủ khoát xuất sở hữu hoàn hữu giá cá hảo hữu

Từ bỏ hết tất cả giữa chúng ta chỉ còn là bạn của nhau


已經 已經足夠

Yi ging yi ging juk gau

dĩ kinh dĩ kinh túc cú

Với anh thế đã đủ lắm rồi


遙遠是宇宙 靜靜在背後 去看守就夠

Yiu yuen si yue jau jing jing joi booi hau hui hon sau jau gau

diêu viễn thị vũ trụ tĩnh tĩnh tại bối hậu khứ khán thủ tựu cú

Trong vũ trụ làm một người âm thầm che chở cho em, thế là đủ rồi


這種感覺太親厚 講一千句也不夠

Je jung gam gok tai chan hau gong yat chin gui ya bat gau

giá chủng cảm giác thái thân hậu giảng nhất thiên cú dã bất cú

Tình yêu này đầy sâu đậm cho dù có nói cả nghìn câu cũng diễn tả không hết


即使一剎有過衝動 挽你手

Jik si yat saat yau gwoh chung dung waan nei sau

tức sử nhất sát hữu quá xung động vãn nhĩ thủ

Thậm chí anh rất hồi hộp khi nắm lấy tay em


這種戀愛太罕有 不須真正擁有

Je jung luen oi tai hon yau bat sui jan jing yung yau

giá chủng luyến ái thái hãn hữu bất tu chân chính ủng hữu

Tình yêu này quá mong manh, khó có thể thành hiện thực


成全 多捨不得仍然 是放手

Sing chuen doh se bat dak ying yin si fong sau

thành toàn đa xả bất đắc nhưng nhiên thị phóng thủ

Anh thật tâm chúc phúc cho em rồi sau đó anh sẽ từ bỏ


放手 放開所有 彼此更自由

Fong sau fong hoi soh yau bei chi gang ji yau

phóng thủ phóng khai sở hữu bỉ thử canh tự do

Từ bỏ hết để có thêm tự do cho mình


放手 其實我絕非愛得不夠

Fong sau kei sat ngoh juet fei oi dak bat gau

phóng thủ kì thật ngã tuyệt phi ái đắc bất cú

Từ bỏ hết không phải vì tình yêu anh dành cho em là ko đủ


放手 豁出所有 還有這個好友

Fong sau koot chut soh yau waan yau je goh ho yau

phóng thủ khoát xuất sở hữu hoàn hữu giá cá hảo hữu

Từ bỏ hết tất cả giữa chúng ta chỉ còn là bạn của nhau


已經 已經足夠

Yi ging yi ging juk gau

dĩ kinh dĩ kinh túc cú

Với anh thế đã đủ lắm rồi.


放手 我的牽掛 找不到盡頭

fong sau ngoh dik hin gwa jaau bat do jun tau

phóng thủ ngã đích khiên quải trảo bất đáo tận đầu

Từ bỏ hết những lo lắng không có hồi kết


放手 期望你幸福甚麼都有

fong sau kei mong nei hang fuk sam moh do yau

phóng thủ kì vọng nhĩ hạnh phúc thậm ma đô hữu

Từ bỏ hết hy vọng em sẽ luôn có được hạnh phúc


也許 愛很深厚 然而我早看得透

ya hui oi han sam hau yin yi ngoh jo hon dak tau

dã hứa ái ngận thâm hậu nhiên nhi ngã tảo khán đắc thấu

Có lẽ tình yêu anh quá sâu đậm nhưng anh vẫn sớm nhìn ra


放手 至可擁有

fong sau ji hoh yung yau

phóng thủ chí khả ủng hữu

Từ bỏ để hết tất cả…

© 2010 – 2012, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.