[Album] Khúc Khuynh Thiên Hạ – Tiểu Khúc Nhi

310x310

Demo

真正的音乐就如同艺术和爱情,

只可意会,不可言传,

当你用最细腻的心灵去倾听、去感受,

音乐就有了清丽的生命, 像月光下泛着银锻般光泽的溪流。

因此音乐是心灵的语言, 是思维着的灵魂,

是撩拨感性之弦的阵阵和风,是叩击感觉门扉的纤纤素手。

当音乐触动到你最柔软、最不为人知的最深处,

平凡的生活在音乐温婉谴约的怀里,化平庸为精彩,化腐朽为神奇

——————————— 我 – 是 – 分 – 割 – 线 ————————————–

曲目

1、归零

2、烟雨

3、剑心

4、上邪

5、燕都旧事

6、霁夜茶

7、一唱山河

8、对黄昏

9、谓我

10、双抛桥

Khúc mục

1, quy linh

2, yên vũ

3, kiếm tâm

4, thượng da

5, yến đô cựu sự

6, tễ dạ trà

7, nhất xướng sơn hà

8, đối hoàng hôn

9, vị ngã

10, song phao kiều

Download .M4A

( chất lượng file .M4A tốt hơn mp3 320Kbps nhé mọi người)

© 2013, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.