Tương Kiến Hoan – Tiểu Khúc Nhi

Song: 相见欢 – xiāng jiàn huān – Tương Kiến Hoan
Singer: 小曲儿 – xiǎo qū ér – Tiểu Khúc Nhi
Download: Mp3

若不是那一年看过的春光

ruò bú shì nà yī nián kàn guò de chūn guāng

Nhược bất thị na nhất niên khán quá đích xuân quang

Nếu không phải mỗi năm ngắm cảnh xuân trôi qua

怎么会知道寒冷的模样

zěn mo huì zhī dào hán lěng de mó yàng

Chẩm yêu hội tri đạo hàn lãnh đích mô dạng

Làm sao biết được cảnh vật lạnh lẽo thế

若不是那一场醉过的短暂

ruò bú shì nà yī cháng zuì guò de duǎn zàn

Nhược bất thị na nhất tràng túy quá đích đoản tạm

Nếu không phải cơn say ngắn ngủi

怎么会知道清醒的漫长

zěn mo huì zhī dào qīng xǐng de màn cháng

Chẩm yêu hội tri đạo thanh tỉnh đích mạn trường

Sao hiểu được tỉnh giấc thật dài

若不是一回头灯火正阑珊

ruò bú shì yī huí tóu dēng huǒ zhèng lán shān

Nhược bất thị nhất hồi đầu đăng hỏa chính lan san

Nếu không phải vừa quay đầu ngọn đuốc đã sắp tàn

怎么会责怪黑夜的凄凉

zěn mo huì zé guài hēi yè de qī liáng

Chẩm yêu hội trách quái hắc dạ đích thê lương

Sao trách được đêm tối thật thê lương

若不是一转眼你经过身旁

ruò bú shì yī zhuǎn yǎn nǐ jīng guò shēn páng

Nhược bất thị nhất chuyển nhãn nhĩ kinh quá thân bàng

Nếu không phải chớp mắt người đã đến bên cạnh

怎么会明白半生的惆怅

zěn mo huì míng bái bàn shēng de chóu chàng

Chẩm yêu hội minh bạch bán sinh đích trù trướng

Làm sao tỏ tường nữa cuộc đời chỉ là sầu muộn

相见欢泪满衫

xiāng jiàn huān lèi mǎn shān

Tương kiến hoan lệ mãn sam

Vui tương kiến, lệ đẫm áo

不思量自难忘

bù sī liàng zì nán wàng

Bất tư lượng tự nan vong

Không tư niệm lại khó quên

快乐让我们学会悲伤

kuài lè ràng wǒ men xué huì bēi shāng

Khoái nhạc nhượng ngã môn học hội bi thương

Hạnh phúc khiến chúng ta biết thế nào khổ đau

风景背后的荒凉

fēng jǐng bèi hòu de huāng liáng

Phong cảnh bối hậu đích hoang lương

Cảnh vật còn lại thật hoang vu

如果每个梦都要

rú guǒ měi gè mèng dōu yào

Như quả mỗi cá mộng đô yếu

Nếu giấc mộng nào cũng thế

散场何必为了谁动荡

sǎn cháng hé bì wéi le shéi dòng dàng

Tán tràng hà tất vi liễu thùy động đãng

Tàn cuộc hà tất vì ai mà xao xuyến

若不是一瞬间爱过的疯狂

ruò bú shì yī shùn jiān ài guò de fēng kuáng

Nhược bất thị nhất thuấn gian ái quá đích phong cuồng

Nếu không phải chớp mắt đã yêu điên cuồng

怎么会厌倦平淡的过往

zěn mo huì yàn juàn píng dàn de guò wǎng

Chẩm yêu hội yếm quyện bình đạm đích quá vãng

Sao biết được hết yêu thật vô vị chán trường

若不是一刹那承诺的勇敢

ruò bú shì yī shā nà chéng nuò de yǒng gǎn

Nhược bất thị nhất sát na thừa nặc đích dũng cảm

Nếu không phải trong phút chốc can đảm hứa hẹn

怎么会了解未来的苍茫

zěn mo huì liǎo jiě wèi lái de cāng máng

Chẩm yêu hội liễu giải vị lai đích thương mang

Thì làm sao lí giải được tương lai thật mênh mang

相见欢泪满衫

xiāng jiàn huān lèi mǎn shān

Tương kiến hoan lệ mãn sam

Vui tương kiến, lệ đẫm áo

不思量自难忘

bù sī liàng zì nán wàng

Bất tư lượng tự nan vong

Không tư niệm lại khó quên

快乐让我们学会悲伤

kuài lè ràng wǒ men xué huì bēi shāng

Khoái nhạc nhượng ngã môn học hội bi thương

Hạnh phúc khiến chúng ta biết thế nào khổ đau

风景背后的荒凉

fēng jǐng bèi hòu de huāng liáng

Phong cảnh bối hậu đích hoang lương

Cảnh vật còn lại thật hoang vu

如果每个梦都要

rú guǒ měi gè mèng dōu yào

Như quả mỗi cá mộng đô yếu

Nếu giấc mộng nào cũng thế

散场何必为了谁动荡

sǎn cháng hé bì wéi le shéi dòng dàng

Tán tràng hà tất vi liễu thùy động đãng

Tàn cuộc hà tất vì ai mà xao xuyến

 

相见欢泪满衫

xiāng jiàn huān lèi mǎn shān

Tương kiến hoan lệ mãn sam

Vui tương kiến, lệ đẫm áo

不思量自难忘

bù sī liàng zì nán wàng

Bất tư lượng tự nan vong

Không tư niệm lại khó quên

原来等不到你三万场

yuán lái děng bù dào nǐ sān wàn cháng

Nguyên lai đẳng bất đáo nhĩ tam vạn tràng

Hóa ra không chờ người được tam vạn trường

为什么留下那么多痴狂

wéi shén mo liú xià nà mo duō chī kuáng

Vi thập yêu lưu hạ na yêu đa si cuồng

Vì sao lại si mê đến thế

如果每个人都是这样

rú guǒ měi gè rén dōu shì zhè yàng

Như quả mỗi cá nhân đô thị giá dạng

Nếu như nhân sinh đều như vậy

谁可以不诉离殇

shéi kě yǐ bù sù lí shāng

Thùy khả dĩ bất tố ly thương

Ai có thể tránh được ly thương

相见欢泪满衫

xiāng jiàn huān lèi mǎn shān

Tương kiến hoan lệ mãn sam

Vui tương kiến, lệ đẫm áo

不思量自难忘

bù sī liàng zì nán wàng

Bất tư lượng tự nan vong

Không tư niệm lại khó quên

原来等不到你三万场

yuán lái děng bù dào nǐ sān wàn cháng

Nguyên lai đẳng bất đáo nhĩ tam vạn tràng

Hóa ra không chờ người được tam vạn trường

为什么留下那么多痴狂

wéi shén mo liú xià nà mo duō chī kuáng

Vi thập yêu lưu hạ na yêu đa si cuồng

Vì sao lại si mê đến thế

如果每个人都是这样

rú guǒ měi gè rén dōu shì zhè yàng

Như quả mỗi cá nhân đô thị giá dạng

Nếu như nhân sinh đều như vậy

谁可以不诉离殇

shéi kě yǐ bù sù lí shāng

Thùy khả dĩ bất tố ly thương

Ai có thể tránh được ly thương

若不是一回头灯火正阑珊

ruò bú shì yī huí tóu dēng huǒ zhèng lán shān

Nhược bất thị nhất hồi đầu đăng hỏa chính lan san

Nếu không phải vừa quay đầu ngọn đuốc đã sắp tàn

怎么会责怪黑夜的凄凉

zěn mo huì zé guài hēi yè de qī liáng

Chẩm yêu hội trách quái hắc dạ đích thê lương

Sao trách được đêm tối thật thê lương

若不是一转眼你经过身旁

ruò bú shì yī zhuǎn yǎn nǐ jīng guò shēn páng

Nhược bất thị nhất chuyển nhãn nhĩ kinh quá thân bang

Nếu không phải chớp mắt người đã đến bên cạnh

怎么会明白半生的惆怅

zěn mo huì míng bái bàn shēng de chóu chàng

Chẩm yêu hội minh bạch bán sinh đích trù trướng

Làm sao tỏ tường nữa cuộc đời chỉ là sầu muộn

 

 

 

Bài dịch thứ 133

 

© 2011, nicky. All rights reserved.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.