Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Hà Đồ

Song: 倾尽天下 – qīng jìn tiān xià – Khuynh Tẫn Thiên Hạ
Singer: 河图 – hé tú – Hà Đồ
Download: MP3 | HD Clip

刀戟声共丝竹沙哑

dāo jǐ shēng gòng sī zhú shā yǎ

đao kích thanh cộng ti trúc sa ách

Đao kích hòa cùng sáo trúc rền vang

]谁带你看城外厮杀

shéi dài nǐ kàn chéng wài sī shā

thùy đái nhĩ khán thành ngoại tư sát

Ai đem nàng ra xem cảnh chém giết thành ngoại

七重纱衣血溅了白纱

qī zhòng shā yī xiě jiàn le bái shā

thất trọng sa y huyết tiên liễu bạch sa

Bảy lớp sa y bạch sa nhuốm máu tươi

兵临城下六军不发

bīng lín chéng xià liù jūn bù fā

binh lâm thành hạ lục quân bất phát

Binh lâm thành hạ lục quân bất khởi

谁知再见已是生死无话

shéi zhī zài jiàn yǐ shì shēng sǐ wú huà

thùy tri tái kiến dĩ thị sinh tử vô thoại

Nào ai hay gặp lại đã sinh tử không lời

当时缠过红线千匝

dāng shí chán guò hóng xiàn qiān zā

đương thì triền quá hồng tuyến thiên táp

Đương thời vương vấn nghìn mối tơ duyên

一念之差为人作嫁

yī niàn zhī chā wéi rén zuò jià

nhất niệm chi soa vi nhân tác giá

Một quyết định sai khiến nàng gánh họa

那道伤疤谁的旧伤疤

nà dào shāng bā shéi de jiù shāng bā

na đạo thương ba thùy đích cựu thương ba

Vết thương này nối tiếp cho vết thương cũ của ai đây

还能不动声色饮茶

hái néng bù dòng shēng sè yǐn chá

hoàn năng bất động thanh sắc ẩm trà

Liệu có thế ung dung mà thưởng trà

踏碎这一场盛世烟花

tà suì zhè yī cháng shèng shì yān huā

đạp toái giá nhất tràng thịnh thế yên hoa

Phá xong trận này thịnh thế yên hoa

血染江山的画

xiě rǎn jiāng shān de huà

huyết nhiễm giang sơn đích họa

Máu nhuộm thắm họa đồ giang sơn

怎敌你眉间一点朱砂

zěn dí nǐ méi jiān yī diǎn zhū shā

chẩm địch nhĩ mi gian nhất điểm chu sa

Chẳng thắm bằng chấm chu sa trên trán nàng

覆了天下也罢

fù le tiān xià yě bà

phúc liễu thiên hạ dã bãi

Lật đổ cả thiên hạ cũng được

始终不过一场繁华

shǐ zhōng bú guò yī cháng fán huá

thủy chung bất quá nhất tràng phồn hoa

Thủy chung chỉ là một thời phồn hoa

碧血染就桃花

bì xiě rǎn jiù táo huā

bích huyết nhiễm tựu đào hoa

Máu đào đã nhuộm đào hoa

只想再见你泪如雨下

zhī xiǎng zài jiàn nǐ lèi rú yǔ xià

chích tưởng tái kiến nhĩ lệ như vũ hạ

Thầm nghĩ gặp lại nàng lệ như mưa sa

听刀剑喑哑

tīng dāo jiàn yīn yǎ

thính đao kiếm âm ách

Nghe đao kiếm như lặng im

高楼奄奄一息倾塌

gāo lóu yǎn yǎn yī xī qīng tā

cao lâu yểm yểm nhất tức khuynh tháp

Lầu cao ngã nghiêng khuynh đổ

是说一生命犯桃花

shì shuō yī shēng mìng fàn táo huā

thị thuyết nhất sinh mệnh phạm đào hoa

Đúng là mang nợ một kiếp đào hoa

谁为你算的那一卦

shéi wéi nǐ suàn de nà yī guà

thùy vi nhĩ toán đích na nhất quái

Là ai đã đoán cho nàng quẻ ấy

最是无瑕风流不假

zuì shì wú xiá fēng liú bù jiǎ

tối thị vô hà phong lưu bất giả

Đệ nhất phong lưu, không sao sánh bằng

画楼西畔反弹琵琶

huà lóu xī pàn fǎn tán pí pá

họa lâu tây bạn phản đạn tỳ bà

Họa Lầu hướng tây vạng vọng tiếng tỳ bà

暖风处处谁心猿意马

nuǎn fēng chǔ chù shéi xīn yuán yì mǎ

noãn phong xử xử thùy tâm viên ý mã

Gió ấm nơi nơi, ai tâm tư bất định

色授魂与颠倒容华

sè shòu hún yǔ diān dǎo róng huá

sắc thụ hồn dữ điên đảo dung hoa

Thần sắc nhập hồn, điên đảo trước dung hoa

兀自不肯相对照蜡

wù zì bù kěn xiāng duì zhào chà

ngột tự bất khẳng tương đối chiếu chá

Vẫn không thể bên nhau dưới ánh đèn

说爱折花不爱青梅竹马

shuō ài zhé huā bù ài qīng méi zhú mǎ

thuyết ái chiết hoa bất ái thanh mai trúc mã

Thà yêu hoa tàn không yêu thanh mai trúc mã

到头来算的那一卦

dào tóu lái suàn de nà yī guà

đáo đầu lai toán đích na nhất quái

Rốt cuộc vẫn không tránh được quẻ này

终是为你覆了天下

zhōng shì wéi nǐ fù le tiān xià

chung thị vi nhĩ phúc liễu thiên hạ

Cuối cùng vì nàng mà đánh đổ thiên hạ

明月照亮天涯

míng yuè zhào liàng tiān yá

minh nguyệt chiếu lượng thiên nhai

Minh nguyệt soi sáng thiên nhai

最后谁又得到了蒹葭

zuì hòu shéi yòu de dào le jiān jiā

tối hậu thùy hựu đắc đáo liễu kiêm gia

Sau cùng ai đoạt được kiêm gia kinh

江山嘶鸣战马

jiāng shān sī míng zhàn mǎ

giang sơn tê minh chiến mã

Giang sơn chiến mã hí vang

怀抱中那寂静的喧哗

huái bào zhōng nà jì jìng de xuān huá

hoài bão trung na tịch tĩnh đích huyên hoa

Ôm ấp hào hùng ấy trong tĩnh mịch

风过天地肃杀

fēng guò tiān dì sù shā

phong quá thiên địa túc sát

Cuồng phong qua thiên địa tiêu điều

容华谢后君临天下

róng huá xiè hòu jūn lín tiān xià

dung hoa tạ hậu quân lâm thiên hạ

Dung hoa chết sau khi người được thiên hạ

登上九重宝塔

dēng shàng jiǔ zhòng bǎo tǎ

đăng thượng cửu trọng bảo tháp

Bước lên chín tầng bảo tháp

看一夜流星飒沓

kàn yī yè liú xīng sà tà

khán nhất dạ lưu tinh táp đạp

Ngắm một đêm lưu tinh đổi ngôi

回到那一刹那

huí dào nà yī shā nà

hồi đáo na nhất sát na

Rồi trở lại trong phút chốc

岁月无声也让人害怕

suì yuè wú shēng yě ràng rén hài pà

tuế nguyệt vô thanh dã nhượng nhân hại phạ

Năm tháng lặng trôi khiến người ta khiếp sợ

枯藤长出枝桠

kū téng cháng chū zhī yā

khô đằng trường xuất chi nha

Dây leo khô cằn cũng đâm chồi

原来时光已翩然轻擦

yuán lái shí guāng yǐ piān rán qīng cā

nguyên lai thì quang dĩ phiên nhiên khinh sát

Hóa ra thời gian cứ đều đều trôi đi

梦中楼上月下

mèng zhōng lóu shàng yuè xià

mộng trung lâu thượng nguyệt hạ

Trong mộng nguyệt hạ cao lầu

站着眉目依旧的你啊

zhàn a méi mù yī jiù de nǐ a

trạm trứ mi mục y cựu đích nhĩ a

Dừng trước gương mặt y cũ của nàng

拂去衣上雪花

fú qù yī shàng xuě huā

phất khứ y thượng tuyết hoa

Rũ sạch hoa tuyết trên y phục

并肩看天地浩大

bìng jiān kàn tiān dì hào dà

tịnh kiên khán thiên địa hạo đại

Sánh vai ngắm đất trời bao la.

回到那一刹那

huí dào nà yī shā nà

hồi đáo na nhất sát na

Rồi quay trở lại trong phút chốc

岁月无声也让人害怕

suì yuè wú shēng yě ràng rén hài pà

tuế nguyệt vô thanh dã nhượng nhân hại phạ

Năm tháng lặng trôi khiến người ta khiếp sợ

枯藤长出枝桠

kū téng cháng chū zhī yā

khô đằng trường xuất chi nha

Dây leo khô cằn cũng đâm chồi

原来时光已翩然轻擦

yuán lái shí guāng yǐ piān rán qīng cā

nguyên lai thì quang dĩ phiên nhiên khinh sát

Hóa ra thời gian cứ đều đều trôi đi

梦中楼上月下

mèng zhōng lóu shàng yuè xià

mộng trung lâu thượng nguyệt hạ

Trong mộng nguyệt hạ cao lầu

站着眉目依旧的你啊

zhàn a méi mù yī jiù de nǐ a

trạm trứ mi mục y cựu đích nhĩ a

Dừng trước gương mặt y cũ của nàng

拂去衣上雪花

fú qù yī shàng xuě huā

phất khứ y thượng tuyết hoa

Rũ sạch hoa tuyết trên y phục

并肩看天地浩大

bìng jiān kàn tiān dì hào dà

tịnh kiên khán thiên địa hạo đại

Sánh vai ngắm đất trời bao la.

梦中楼上月下

mèng zhōng lóu shàng yuè xià

mộng trung lâu thượng nguyệt hạ

Trong mộng nguyệt hạ cao lầu

站着眉目依旧的你啊

 zhàn a méi mù yī jiù de nǐ a

trạm trứ mi mục y cựu đích nhĩ a

Dừng trước gương mặt y cũ của nàng

拂去衣上雪花

fú qù yī shàng xuě huā

phất khứ y thượng tuyết hoa

Rũ sạch hoa tuyết trên y phục

并肩看天地浩大

bìng jiān kàn tiān dì hào dà

tịnh kiên khán thiên địa hạo đại

Sánh vai ngắm đất trời bao la.

  

 

Văn án (lời giải thích của Finale)

 

Chu Đế Bạch Viêm băng hà sau khi xưng đế 10 năm vào một đêm tuyết rơi.

Vị hoàng đế này xuất thân dân dã, không thích xa hoa, sau khi bức cung đoạt vị cũng phá hủy luôn cung điện kiến trúc mỹ lệ của tiền triều, mỗi đêm điều ngủ tại Cửu Long tháp, khi chết cũng ngồi khoanh chân trên một miếng đệm trong thạch thất trong tháp mặt hướng về một bức họa nữ nhân. Những cung nữ tiền triều còn hầu hạ tại đây đều nhận ra, nữ tử nhan sắc vô song trong bức họa chính là vị quý phi sau cung mà tiền triều tiên đế sắc phong.

Hóa ra sau khi xóa ngôi được 10 năm, Bạch Viêm cuối cùng cũng theo người con gái ấy ra đi. Ông không để lại lời nào cho hậu thế.Vì vậy tất cả về vị hoàng đế khai quốc nhà Chu là một điều bí ẩn trong chín tầng bảo tháp được giấu kín theo bức họa phía sau bảy lớp màn vải cùng bị chôn vùi trong sử sách về sau.    

 

 

Giải thích:

Bạch Viêm làm phản khởi binh công thành cũng là vì hồng nhan – là vị quý phi cuối cùng của Kính Đế. Kính Đế đem nàng ra trước thành uy hiếp Bạch Viêm và giết nàng nên mới có câu tiên huyết nhuốm bạch sa, bạch sa chính là chỉ vị quý phi mà Bạch Viêm đem lòng yêu thương. Lần gặp lại của Bạch Viêm và người yêu nào ngờ là lần sinh ly tử biệt, nhìn nhau mà chẳng thể nói được lời nào, chỉ vì quyết định chiếm ngôi của Bạch Viêm mà khiến người yêu phải hi sinh.

 

Na đạo thương ba thùy đích cựu thương ba: vết thương cũ ở đây ý nói là việc chứng kiến người yêu phải gả cho Kính Đế làm phi. Vì người yêu Bạch Viêm có thể lật đổ cả thiên hạ, thiên hạ chẳng qua là 1 thoáng thịnh thế phồng hoa mà thôi.

 

Tâm vươn ý mã: tư tưởng bất định, lòng thế này mà ý thế khác, không thể an tịnh được.

 

thuyết ái chiết hoa bất ái thanh mai trúc mã: câu này nghĩa là thà yêu hoa tàn còn hơn yêu thanh mai trúc mã, yêu một tình yêu chợt đến chứ không yêu dạng tình yêu nảy nở từ từ phát triễn từ nhỏ đến lớn, có thể nói là một dạng nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu dù cho người yêu có là hoa tàn của kẻ khác.

 

Dung hoa: chỉ nàng quý phi

 

tối hậu thùy hựu đắc đáo liễu kiêm gia: câu này có lẽ là sai xót của người viết lời (finale), đáng ra phải viết là tiān xià ( tức là sau cùng đoạt được thiên hạ chứ không phải là jiān jiā ( kiêm gia kinh thi)

 

Theo lời của Finale thì 3 bài Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Như Hoa & Phong Khởi Thiên Lan có sự tích liên quan đến nhau, cả 3 bài đều do Finale viết lời, Hà Đồ thể hiện.

 

Giải thích theo google, baidu và trang tiểu sử của finale. Bài này Hà Hoa Khứ mụi đã dịch quá nổi tiếng nên Nicky không ghi tự dịch nữa để tránh thị phi.

© 2012, nicky. All rights reserved.

3 comments

  1. Hoàng Hiểu Phong Reply

    nghe bài này lại nhớ ” Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa “. chu sa của Tiêu Khuynh Vũ. Mối tình nồng thắm của Mạc Quân Càn

  2. pyar Reply

    Can you translate that songs lyrics to ENGLİSH (or how can I find english translation)??? I really wondering that ~~~

    Really good song ^^

    Thanks, have a good day.

Leave a Reply

Your email address will not be published.