Điệp Luyến Hoa

Song: 蝶恋花 – dié liàn huā – Điệp Luyến Hoa
Singer: 牛奶@咖啡 – Bánh Kem Cà Phê
Download:
MP3

花儿花儿为谁开

huā ér huā ér wéi shéi kāi

Hoa nhi hoa nhi vi thùy khai

Hoa kia hoa kia vì ai nở

一年春去春又来

yī nián chūn qù chūn yòu lái

Nhất niên xuân khứ xuân hựu lai

Một năm xuân đi xuân lại đến

花儿说它为一个人等待

huā ér shuō tā wéi yī gè rén děng dài

Hoa nhi thuyết tha vi nhất cá nhân đẳng đãi

Hoa kia vì ai mà chờ đợi

无可奈何花落去

wú kě nài hé huā luò qù

Vô khả nại hà hoa lạc khứ

Để rồi hoa rụng rơi

似曾相识燕归来

sì céng xiāng shí yàn guī lái

Tự tằng tương thức yến quy lai

Yến quen chốn cũ lại quay về

花园里小路上独徘徊

huā yuán lǐ xiǎo lù shàng dú pái huái

Hoa viên lý tiểu lộ thượng độc bồi hồi

Đường nhỏ hoa viên chẳng muốn rời.


四月的微风轻似梦

sì yuè de wéi fēng qīng sì mèng

Tứ nguyệt đích vi phong khinh tự mộng

Gió tháng tư thoảng qua như mộng

吹去了花瓣片片落

chuī qù le huā bàn piàn piàn luò

Xuy khứ liễu hoa biện phiến phiến lạc

Thổi từng cánh từng cánh hoa rơi

怕春花落尽成秋色

pà chūn huā luò jìn chéng qiū sè

Phạ xuân hoa lạc tẫn thành thu sắc

Để xuân hoa hóa thành sắc úa

无边细雨亲吻我

wú biān xì yǔ qīn wěn wǒ

Vô biên tế vũ thân vẫn ngã

Mưa phùn giăng giăng khẽ hôn ta

四月的微风轻似梦

sì yuè de wéi fēng qīng sì mèng

Tứ nguyệt đích vi phong khinh tự mộng

Gió tháng tư thoảng qua như mộng

吹去了花瓣片片落

chuī qù le huā bàn piàn piàn luò

Xuy khứ liễu hoa biện phiến phiến lạc

Thổi từng cánh từng cánh hoa rơi

怕春花落尽成秋色

pà chūn huā luò jìn chéng qiū sè

Phạ xuân hoa lạc tẫn thành thu sắc

Để xuân hoa hóa thành sắc úa

无边细雨亲吻我

wú biān xì yǔ qīn wěn wǒ

Vô biên tế vũ thân vẫn ngã

Mưa phùn giăng giăng khẽ hôn ta


花儿花儿为谁开

huā ér huā ér wéi shéi kāi

Hoa nhi hoa nhi vi thùy khai

Hoa kia hoa kia vì ai nở

一年春去春又来

yī nián chūn qù chūn yòu lái

Nhất niên xuân khứ xuân hựu lai

Một năm xuân đi xuân lại đến

花儿说它为一个人等待

huā ér shuō tā wéi yī gè rén děng dài

Hoa nhi thuyết tha vi nhất cá nhân đẳng đãi

Hoa kia vì ai mà chờ đợi

无可奈何花落去

wú kě nài hé huā luò qù

Vô khả nại hà hoa lạc khứ

Để rồi hoa rụng rơi

似曾相识燕归来

sì céng xiāng shí yàn guī lái

Tự tằng tương thức yến quy lai

Yến quen chốn cũ lại quay về

花园里小路上独徘徊

huā yuán lǐ xiǎo lù shàng dú pái huái

Hoa viên lý tiểu lộ thượng độc bồi hồi

Đường nhỏ hoa viên chẳng muốn rời.


四月的微风轻似梦

sì yuè de wéi fēng qīng sì mèng

Tứ nguyệt đích vi phong khinh tự mộng

Gió tháng tư thoảng qua như mộng

吹去了花瓣片片落

chuī qù le huā bàn piàn piàn luò

Xuy khứ liễu hoa biện phiến phiến lạc

Thổi từng cánh từng cánh hoa rơi

怕春花落尽成秋色

pà chūn huā luò jìn chéng qiū sè

Phạ xuân hoa lạc tẫn thành thu sắc

Để xuân hoa hóa thành sắc úa

无边细雨亲吻我

wú biān xì yǔ qīn wěn wǒ

Vô biên tế vũ thân vẫn ngã

Mưa phùn giăng giăng khẽ hôn ta


花儿花儿为谁开

huā ér huā ér wéi shéi kāi

Hoa nhi hoa nhi vi thùy khai

Hoa kia hoa kia vì ai nở

一年春去春又来

yī nián chūn qù chūn yòu lái

Nhất niên xuân khứ xuân hựu lai

Một năm xuân đi xuân lại đến

花儿说它为一个人等待

huā ér shuō tā wéi yī gè rén děng dài

Hoa nhi thuyết tha vi nhất cá nhân đẳng đãi

Hoa kia vì ai mà chờ đợi

无可奈何花落去

wú kě nài hé huā luò qù

Vô khả nại hà hoa lạc khứ

Để rồi hoa rụng rơi

似曾相识燕归来

sì céng xiāng shí yàn guī lái

Tự tằng tương thức yến quy lai

Yến quen chốn cũ lại quay về

花园里小路上独徘徊

huā yuán lǐ xiǎo lù shàng dú pái huái

Hoa viên lý tiểu lộ thượng độc bồi hồi

Đường nhỏ hoa viên chẳng muốn rời.


花儿花儿为谁开

huā ér huā ér wéi shéi kāi

Hoa nhi hoa nhi vi thùy khai

Hoa kia hoa kia vì ai nở

一年春去春又来

yī nián chūn qù chūn yòu lái

Nhất niên xuân khứ xuân hựu lai

Một năm xuân đi xuân lại đến

花儿说它为一个人等待

huā ér shuō tā wéi yī gè rén děng dài

Hoa nhi thuyết tha vi nhất cá nhân đẳng đãi

Hoa kia vì ai mà chờ đợi

无可奈何花落去

wú kě nài hé huā luò qù

Vô khả nại hà hoa lạc khứ

Để rồi hoa rụng rơi

似曾相识燕归来

sì céng xiāng shí yàn guī lái

Tự tằng tương thức yến quy lai

Yến quen chốn cũ lại quay về

花园里小路上独徘徊

huā yuán lǐ xiǎo lù shàng dú pái huái

Hoa viên lý tiểu lộ thượng độc bồi hồi

Đường nhỏ hoa viên chẳng muốn rời.

Bài dịch thứ 83

© 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. tsunamiduong Reply

    Cái MV này có Triển Chiêu! Ngày xưa mình hâm mộ ông Hà Gia Kính này lắm! :))

Leave a Reply

Your email address will not be published.