Hoa Thần Lệ – HITA

Song: 花神泪 – huā shén lèi – Hoa Thần Lệ
Singer: HITA
Download: MP3 | Vclip | HD clip


青山峦叠翠

qīng shān luán dié cuì

Thanh sơn loan điệp thúy

Núi xanh xanh, rừng xanh xanh

一江愁水

yī jiāng chóu shuǐ

Nhất giang sầu thủy

Một dòng sông u sầu

生生世世妩媚

shēng shēng shì shì wǔ mèi

Sinh sinh thế thế vũ mị

Đời đời kiếp kiếp tươi đẹp

落花憔悴

luò huā qiáo cuì

Lạc hoa tiều tụy

Lạc hoa tiều tụy

竹林已觅尽

zhú lín yǐ mì jìn

Trúc lâm dĩ mịch tẫn

Rừng trúc thôi kiếm tìm

盏茶一杯

zhǎn chá yī bēi

Trản trà nhất bôi

Một chén trà nhỏ

盼与你共婵娟

pàn yǔ nǐ gòng chán juān

Phán dữ nhĩ cộng thiền quyên

Hứa cùng chàng kết thuyền quyên

御剑而飞

yù jiàn ér fēi

Ngự kiếm nhi phi

Ngự kiếm phi hành

不清月

wàng bù qīng yuè

Vọng bất thanh nguyệt

Nhìn ánh trăng hư ảo

许多情燃成灰

xǔ duō qíng rán chéng huī

Hứa đa tình nhiên thành hôi

Lời hứa ân tình cháy thành tro bụi

一屡青丝解不开

yī lǚ qīng sī jiě bù kāi

Nhất lũ thanh ti giải bất khai

Một mối tơ lòng khó gỡ

难辩错对

nán biàn cuò duì

Nan biện thác đối

Giải thích sao cũng sai

不尽歌

chàng bù jìn gē

Xướng bất tẫn ca

Hát khúc ca bất tận

那恩怨如玉碎

nà ēn yuàn rú yù suì

Na ân oán như ngọc toái

Để ân oán như ngọc vỡ

刀光血影

dāo guāng xiě yǐng

Đao quang huyết ảnh

Đao quang huyết ảnh

宁愿追随

zhù yuàn zhuī suí

Trữ nguyện truy tùy

Tình nguyện theo đuổi

如果花落了 泪干了

rú guǒ huā luò le lèi gān le

Như quả hoa lạc liễu lệ kiền liễu

Phải chi hoa ngừng rơi lệ cạn khô

才知道后悔

cái zhī dào hòu huǐ

Tài tri đạo hậu hối

Để biết ân hận

如果恨过了 忘记了

rú guǒ hèn guò le wàng jì le

Như quả hận quá liễu vong ký liễu

Phải chi hận chẳng còn, nhớ chẳng còn

一场伤心泪

yī cháng shāng xīn lèi

Nhất tràng thương tâm lệ

Để dòng lệ thương tâm

如果爱够了 痛过了

rú guǒ ài gòu le tòng guò le

Như quả ái cú liễu thống quá liễu

Phải chi yêu đã đủ, khổ đã từng

死又相依偎

sǐ yòu xiāng yī wēi

Tử hựu tương y ôi

Chết cũng tương tùy

今生逃不脱的前世轮回

jīn shēng táo bù tuō de qián shì lún huí

Kim sinh đào bất thoát đích tiền thế luân hồi

Tiền kiếp luân hồi, kiếp này tránh sao thoát

白云锁深峰

bái yún suǒ shēn fēng

Bạch vân tỏa thâm phong

Bạch vân phủ núi cao

寻仙一回

xún xiān yī huí

Tầm tiên nhất hồi

Tầm tiên một thời

叹世间离别痛

tàn shì jiān lí bié tòng

Thán thế gian ly biệt thống

Ngậm ngùi nhân gian ly biệt khổ

换一杯醉

huàn yī bēi zuì

Hoán nhất bôi túy

Đổi một chén sầu tửu

猜不透凡尘

cāi bù tòu fán chén

Sai bất thấu phàm trần

Phàm trần khó đoán

叹谁的美

tàn shéi de měi

Thán thùy đích mỹ

Ai là tuyệt mỹ

纵然不能成仙

zòng rán bù néng chéng xiān

Túng nhiên bất năng thành tiên

Dù không thể thành tiên

也无所谓

yě wú suǒ wèi

Dã vô sở vị

Cũng không hề chi

不清月

wàng bù qīng yuè

Vọng bất thanh nguyệt

Nhìn ánh trăng hư ảo

许多情燃成灰

xǔ duō qíng rán chéng huī

Hứa đa tình nhiên thành hôi

Lời hứa ân tình cháy thành tro bụi

一屡青丝解不开

yī lǚ qīng sī jiě bù kāi

Nhất lũ thanh ti giải bất khai

Một mối tơ lòng khó gỡ

难辩错对

nán biàn cuò duì

Nan biện thác đối

Giải thích sao cũng sai

不尽歌

chàng bù jìn gē

Xướng bất tẫn ca

Hát khúc ca bất tận

那恩怨如玉碎

nà ēn yuàn rú yù suì

Na ân oán như ngọc toái

Để ân oán như ngọc vỡ

刀光血影

dāo guāng xiě yǐng

Đao quang huyết ảnh

Đao quang huyết ảnh

宁愿追随

zhù yuàn zhuī suí

Trữ nguyện truy tùy

Tình nguyện theo đuổi

如果花落了 泪干了

rú guǒ huā luò le lèi gān le

Như quả hoa lạc liễu lệ kiền liễu

Phải chi hoa ngừng rơi lệ cạn khô

才知道后悔

cái zhī dào hòu huǐ

Tài tri đạo hậu hối

Để biết ân hận

如果恨过了 忘记了

rú guǒ hèn guò le wàng jì le

Như quả hận quá liễu vong ký liễu

Phải chi hận chẳng còn, nhớ chẳng còn

一场伤心泪

yī cháng shāng xīn lèi

Nhất tràng thương tâm lệ

Để dòng lệ thương tâm

如果爱够了 痛过了

rú guǒ ài gòu le tòng guò le

Như quả ái cú liễu thống quá liễu

Phải chi yêu đã đủ, khổ đã từng

死又相依偎

sǐ yòu xiāng yī wēi

Tử hựu tương y ôi

Chết cũng tương tùy

今生逃不脱的前世轮回

jīn shēng táo bù tuō de qián shì lún huí

Kim sinh đào bất thoát đích tiền thế luân hồi

Tiền kiếp luân hồi, kiếp này tránh sao thoát

如果花落了 泪干了

rú guǒ huā luò le lèi gān le

Như quả hoa lạc liễu lệ kiền liễu

Phải chi hoa ngừng rơi lệ cạn khô

才知道后悔

cái zhī dào hòu huǐ

Tài tri đạo hậu hối

Để biết ân hận

如果恨过了 忘记了

rú guǒ hèn guò le wàng jì le

Như quả hận quá liễu vong ký liễu

Phải chi hận chẳng còn, nhớ chẳng còn

一场伤心泪

yī cháng shāng xīn lèi

Nhất tràng thương tâm lệ

Để dòng lệ thương tâm

如果爱够了 痛过了

rú guǒ ài gòu le tòng guò le

Như quả ái cú liễu thống quá liễu

Phải chi yêu đã đủ, khổ đã từng

死又相依偎

sǐ yòu xiāng yī wēi

Tử hựu tương y ôi

Chết cũng tương tùy

今生逃不脱的前世轮回

jīn shēng táo bù tuō de qián shì lún huí

Kim sinh đào bất thoát đích tiền thế luân hồi

Tiền kiếp luân hồi, kiếp này tránh sao thoát

Bài dịch thứ 108

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.