Thanh Tạng Cao Nguyên

Thanh Nguyên Tây Tạng – Lý Na – YouTube from quan4.net on Vimeo.

Song: 青藏高原 – qing cang gao yuan – Thanh Tạng Cao Nguyên
Singer: 李娜 – Lý Na
Download: MP3 | Other singer

谁带来远古的呼唤

shi shui dai lai yuan gu de hu huan

Thị thùy đái lai viễn cổ đích hô hoán

Ai đã mang lại tiếng gọi viễn cổ
谁留下千年的祈盼

shi shui liu xia qian nian de qi pan

Thị thùy lưu hạ thiên niên đích kỳ phán

Ai giữ lại kỳ vọng nghìn năm
难道说还有无言的歌

nan dao shuo huan you wu yan de ge

Nan đạo thuyết hoàn hữu vô ngôn đích ca

Lẽ nào vẫn có khúc hát không lời
还是那久久不能忘怀的眷恋

huan shi na jiu jiu bu neng wang huai de juan lian

Hoàn thị na cửu cửu bất năng vong hoài đích quyến luyến

Hay do lưu luyến mãi không quên được
……

a……
我看见一座座山

wo kan jian yi zuo zuo shan

Ngã khán kiến nhất tọa tọa sơn

Ta thấy một dãy núi
一座座山川

yi zuo zuo shan chuan

Nhất tọa tọa sơn xuyên

Một dãy núi sông
一座座山川相

yi zuo zuo shan chuan xiang lian

Nhất tọa tọa sơn xuyên tương liên

Núi núi sông sông liền dãy
呀啦索

ya la suo
那可是青藏高原

na ke shi qing cang gao yuan

Na khả thị thanh tàng cao nguyên

Đây chính là cao nguyên Tây Tạng
呀啦索

ya la suo
那可是青藏高原

na ke shi qing cang gao yuan

Na khả thị thanh tàng cao nguyên

Đây chính là cao nguyên Tây Tạng
谁日夜遥望着蓝天

shi shui ri ye yao wang zhao lan tian

Thị thùy nhật dạ diêu vọng trứ lam thiên

Ai ngày đêm ngắm nhìn trời xanh
谁渴望永久的梦幻

shi shui ke wang yong jiu de meng huan

Thị thùy khát vọng vĩnh cửu đích mộng huyễn

Ai khát khao ảo mộng vĩnh cửu
难道说还有赞美的歌

nan dao shuo huan you zan mei de ge

Nan đạo thuyết hoàn hữu tán mỹ đích ca

Lẽ nào vẫn có khúc hát ngợi ca
还是那仿佛不能改变的庄严

huan shi na fang fo bu neng gai bian de zhuang yan

Hoàn thị na phảng phật bất năng cải biến đích trang nghiêm

Hay như vẻ uy nghiêm kia mãi luôn ngự trị
……

a……
我看见一座座山

wo kan jian yi zuo zuo shan

Ngã khán kiến nhất tọa tọa sơn

Ta thấy một dãy núi
一座座山川

yi zuo zuo shan chuan

Nhất tọa tọa sơn xuyên

Một dãy núi sông
一座座山川相

yi zuo zuo shan chuan xiang lian

Nhất tọa tọa sơn xuyên tương liên

Núi núi sông sông liền dãy
呀啦索

ya la suo
那就是青藏高原

na jiu shi qing cang gao yuan

Na tựu thị thanh tàng cao nguyên

Đây chính là cao nguyên Tây Tạng
呀啦索

ya la suo
那就是青藏高原

na jiu shi qing cang gao yuan

Na tựu thị thanh tàng cao nguyên

Đây chính là cao nguyên Tây Tạng
……

a……
我看见一座座山

wo kan jian yi zuo zuo shan

Ngã khán kiến nhất tọa tọa sơn

Ta thấy một dãy núi
一座座山川

yi zuo zuo shan chuan

Nhất tọa tọa sơn xuyên

Một dãy núi sông
一座座山川相

yi zuo zuo shan chuan xiang lian

Nhất tọa tọa sơn xuyên tương liên

Núi núi sông sông liền dãy
呀啦索

ya la suo
那就是青藏高原

na jiu shi qing cang gao yuan

Na tựu thị thanh tàng cao nguyên

Đây chính là cao nguyên Tây Tạng
呀啦索

ya la suo
那就是青藏高原

na jiu shi qing cang gao yuan

Na tựu thị thanh tàng cao nguyên

Đây chính là cao nguyên Tây Tạng

Ya la sou là câu cảm thán của người Tây Tạng

Bài dịch 109

© 2011 – 2012, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.