Trên Đời Sao Lại Có Thần Tiên – Đổng Trinh

Song:世上岂有神仙哉 – shì shàng qǐ yǒu shén xiān zāi – Trên đời sao lại có thần tiên
Singer: 董贞 – dong zhen – Đổng Trinh
Album: 贞江湖 – Zhen jiang hu – Trinh Giang Hồ
Download:
MP3 (320Kbps)

醉花泪 苍天饯 萧似催

zuì huā lèi cāng tiān jiàn yī xiāo sì cuī

Túy hoa lệ thương thiên tiễn nhất tiêu tự thôi

Rượu, hoa khóc thương trời xanh đưa tiễn
红尘中 谁的眷念

shì hóng chén zhōng shéi de juàn niàn

Thị hồng trần trung thùy đích quyến niệm

Giữa chốn hồng trần, ai mãi hoài niệm
那含笑的眸眼 是如此的梦

nà hán xiào de móu yǎn shì rú cǐ de mèng yǎn

Na hàm tiếu đích mâu nhãn thị như thử đích mộng yểm

Nụ cười trong mắt như là mộng ảo
只待一瞬 转身破灭

zhī dài yī shùn zhuǎn shēn pò miè

Chích đãi nhất thuấn chuyển thân phá diệt

Chớp mắt đã hóa thành hư vô
茫茫黄泉纵横 我愿生死换相见

máng máng huáng quán zòng héng wǒ yuàn shēng sǐ huàn xiāng jiàn

Mang mang hoàng tuyền túng hoành ngã nguyện sinh tử hoán tương kiến

Lặn lội chốn hoàng tuyền mênh mông,thiếp nguyện hoán sinh tử để tương ngộ
涅磐 你可曾记得我的颜

niè pán lún nǐ kě céng jì de wǒ de yán

Niết bàn luân nhĩ khả tằng ký đắc ngã đích nhan

Nơi niết bàn xa xôi chàng có còn nhớ dung mạo thiếp
陌路非罪 为何惹天嫌

mò lù fēi zuì wéi hé rě tiān xián

Mạch lộ phi tội vi hà nhạ thiên hiềm

Thiên hạ chẳng hiểu sao lại chê trách
刃沫血 划破心

rèn mò xiě huá pò xīn jiàn

Nhận mạt huyết hoa phá tâm giản

Tự cắt huyết mạch, ngăn dòng tương tư
相思恋 飞魄眩

xiāng sī liàn hún fēi pò xuàn

Tương tư luyến hồn phi phách huyễn

Hồn phiêu phách lạc, tương tư lưu luyến
曼珠花 一夜随风追随

màn zhū huā kāi yī yè suí fēng zhuī suí

Mạn châu hoa khai nhất dạ tùy phong truy tùy

Mạn Châu hoa nở rộ theo gió trong đêm
谁叹无人圆誓言
shéi tàn wú rén yuán shì yán

Thùy thán vô nhân viên thệ ngôn

Ai trách ai không giữ vẹn lời thề


新月奠 龙蔑 斩似别

xīn yuè diàn nù lóng miè yī zhǎn sì bié

Tân nguyệt điện nộ long miệt nhất trảm tự biệt

Tân Nguyệt Điện, Quân Vương giận, trảm ly biệt
是刀剑中 谁的唤念

shì dāo jiàn zhōng shéi de huàn niàn

Thị đao kiếm trung thùy đích hoán niệm

Ai gào thét giữa chốn gươm đao.
那寂寞的双肩 是如此的憔悴

nà jì mò de shuāng jiān shì rú cǐ de qiáo cuì

Na tịch mịch đích song kiên thị như thử đích tiều tụy

Bờ vai ai cô đơn tiều tụy
辗转拂袖 弹指错落

zhǎn zhuǎn fú xiù tán zhǐ cuò luò

Triển chuyển phất tụ đạn chỉ thác lạc

Vẫy tay tiếc thương, tâm tư rối loạn
记林中初见 脉脉依恋又难言

céng jì lín zhōng chū jiàn mài mài yī liàn yòu nán yán

Tằng ký lâm trung sơ kiến mạch mạch y luyến hựu nan ngôn

Nhớ lần đầu gặp gỡ ánh mắt lưu luyến không thốt nên lời trong rừng
瑞雪翩 俯首沾染谁的衣袂

ruì xuě piān fǔ shǒu zhān rǎn shéi de yī mèi

Thụy tuyết phiên phủ thủ triêm nhiễm thùy đích y mệ

Giữa lúc tuyết rơi cúi đầu dưới tay áo chàng
却又回眸 尽封前世怜

què yòu huí móu jìn fēng qián shì ling

Khước hựu hồi mâu tẫn phong tiền thế liên

Quay đầu nhìn lại xót thương tiền kiếp


长剑 谁懂情怨

xiá cháng jiàn shéi dǒng qíng yuàn

Hiệp trường kiếm thùy đổng tình oán

Ôm trường kiếm, ai tình hận u mê
话诀别 挥散旧颜

huà jué bié huī sǎn jiù yán

Thoại quyết biệt huy tán cựu nhan

Chào ly biệt hình bóng cũ mờ dần
婆娑缠绵 过是个纪念

pó suō chán mián bú guò shì gè jì niàn

Bà sa triền miên bất quá thị cá kỷ niệm

Day dứt triền miên chẳng qua cũng là kỷ niệm
让沉睡在那天

jiù ràng chén shuì zài nà tiān

Tựu nhượng trầm thụy tại na thiên
Hãy để hoài niệm ngủ yên trong quá khứ.


恩与恨 看破朱

ēn yǔ hèn kàn pò zhū yán

Ân dữ hận khán phá chu nhan

Tình và hận hiện trên nét mặt
今与昔 不忘誓言

jīn yǔ xī bù wàng shì yán

Kim dữ tích bất vong thệ ngôn

Trước và nay lời thề vẫn không quên
纷乱缱绻 颠如痴如醉

fēn luàn qiǎn quǎn yāo diān rú chī rú zuì

Phân loạn khiển quyển yêu điên như si như túy

Lưu luyến, rối bời, điên loạn như say như dại
叹是 缘一现

zěn tàn shì yīn yuán yī xiàn

Chẩm thán thị nhân duyến nhất hiện

Nhân duyên này diễn tả thế nào đây

Bài này fan Danmei có yêu cầu lâu rồi nhưng ver cũ nghe không hay lắm nên mãi tới khi có ver mới này mới trans. Tặng mọi người thay quà Xmas 2010 nhé. Vẫn thích ver của Trương Dao hát hơn.

Bài dịch thứ 69

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

6 comments

  1. lu_hehe Reply

    Lời bài này có điểm, erm, hoa lệ hơn, nhưng bài của Trương Dao xúc động và chân thật hơn ^_^.

Leave a Reply

Your email address will not be published.