Nhân Gian Đa Tình – Lý Thù

Song: 人间情多 – rén jiān qíng duō – Nhân gian đa tình
Singer: 李殊 – Li Shu – Lý Thù
OST: 神医喜来乐 – Thần Y Hỉ Lai Lạc
Download:
MP3

人间情多真爱难说

rén jiān qíng duō zhēn ài nán shuō

Nhân gian tình đa chân ái nan thuyết

Nhân gian đa tình, chân tình khó tỏ
心里能有几分把握

xīn lǐ néng yǒu jǐ fēn bǎ wò

Tâm lý năng hữu kỷ phân bả ác

Lòng có thể hiểu được bao nhiêu
来来往往你你我我

lái lái wǎng wǎng nǐ nǐ wǒ wǒ

Lai lai vãng vãng nhĩ nhĩ ngã ngã

Chàng chàng thiếp thiếp, đến đến đi đi
谁又知道最后结果

shéi yòu zhī dào zuì hòu jié guǒ

Thùy hựu tri đạo tối hậu kết quả

Nào ai biết được kết cục sẽ ra sao
人间情多真爱难说

rén jiān qíng duō zhēn ài nán shuō

Nhân gian tình đa chân ái nan thuyết

Nhân gian đa tình, chân tình khó tỏ
有缘无缘小心错过

yǒu yuán wú yuán xiǎo xīn cuò guò

Hữu duyến vô duyến tiểu tâm thác quá

Hữu duyên vô duyên, cẩn thận sai lầm
一时欢笑一时寂寞

yī shí huān xiào yī shí jì mò

Nhất thì hoan tiếu nhất thì tịch mịch

Khi thì hoan hỉ, khi thì cô tịch
一生相伴最难得

yī shēng xiāng bàn zuì nán de

Nhất sinh tương bạn tối nan đắc

Một đời làm bạn, thật khó vô cùng
问不出为什么

wèn bù chū wéi shén mo

Vấn bất xuất vi thập yêu

Tự hỏi không hiểu vì sao
止不住你和我

zhǐ bù zhù nǐ hé wǒ

Chỉ bất trụ nhĩ hòa ngã

Không gì ngăn cản được chàng và thiếp
心甘情愿受折磨

xīn gān qíng yuàn shòu zhé mó

Tâm cam tình nguyện thụ chiết ma

Cam tâm tình nguyện bị dày vò
问不出为什么

wèn bù chū wéi shén mo

Vấn bất xuất vi thập yêu

Tự hỏi không hiểu vì sao
止不住你和我

zhǐ bù zhù nǐ hé wǒ

Chỉ bất trụ nhĩ hòa ngã

Không gì ngăn cản được chàng và thiếp
一年一年这样过

yī nián yī nián zhè yàng guò

Nhất niên nhất niên giá dạng quá

Năm rồi lại năm cứ trôi qua
人间情多真爱难说

rén jiān qíng duō zhēn ài nán shuō

Nhân gian tình đa chân ái nan thuyết

Nhân gian đa tình, chân tình khó tỏ
有缘无缘小心错过

yǒu yuán wú yuán xiǎo xīn cuò guò

Hữu duyến vô duyến tiểu tâm thác quá

Hữu duyên vô duyên, cẩn thận sai lầm
一时欢笑一时寂寞

yī shí huān xiào yī shí jì mò

Nhất thì hoan tiếu nhất thì tịch mịch

Khi thì hoan hỉ khi thì cô tịch
一生相伴最难得

yī shēng xiāng bàn zuì nán de

Nhất sinh tương bạn tối nan đắc

Một đời làm bạn, thật khó vô cùng
问不出为什么

wèn bù chū wéi shén mo

Vấn bất xuất vi thập yêu

Tự hỏi không hiểu vì sao
止不住你和我

zhǐ bù zhù nǐ hé wǒ

Chỉ bất trụ nhĩ hòa ngã

Không gì ngăn cản được chàng và thiếp
心甘情愿受折磨

xīn gān qíng yuàn shòu zhé mó

Tâm cam tình nguyện thụ chiết ma

Cam tâm tình nguyện bị dày vò
问不出为什么

wèn bù chū wéi shén mo

Vấn bất xuất vi thập yêu

Tự hỏi không hiểu vì sao
止不住你和我

zhǐ bù zhù nǐ hé wǒ

Chỉ bất trụ nhĩ hòa ngã

Không gì ngăn cản được chàng và thiếp
一年一年这样过

yī nián yī nián zhè yàng guò

Nhất niên nhất niên giá dạng quá

Năm rồi lại năm cứ trôi qua

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.