Thiên Kiếp – Huyền Tiêu

Song: 天劫 – tiān jié – Thiên Kiếp
Singer: 玄霄 – Huyền Tiêu
Gamesong: 仙剑奇侠传四 – Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 4
Download:
MP3

谁~~在昆仑之巅

shéi~~zài kūn lún zhī diān

Thùy ~~ tại côn lôn chi điên

Là ai ngự Côn Lôn đỉnh
弃三尺长剑立下誓言画下句点

qì sān chǐ cháng jiàn lì xià shì yán huà xià jù diǎn

Khí tam xích trường kiếm lập hạ thệ ngôn họa hạ cú điểm

Vứt bỏ ba thước trường kiếm đặt bút lập hạ lời thề
谁~~在东海之渊

shéi~~zài dōng hǎi zhī yuān

Thùy ~~ tại đông hải chi uyên

Là ai tại Đông Hải xa xôi
笑万里长天 看破书卷看不破世间

xiào wàn lǐ cháng tiān kàn pò shū juǎn kàn bù pò shì jiān

Tiếu vạn lý trường thiên khán phá thư quyển khán bất phá thế gian

Tiếu vạn lý trường thiên, am hiểu kinh thư nhưng không thấu hiểu thế gian
谁~~在华夏之边

shéi~~zài huá xià zhī biān

Thùy ~~ tại hoa hạ chi biên

Là ai nơi biên giới Trung Hoa
拟写欺世谎言一眼看尽沧桑千年

nǐ xiě qī shì huǎng yán yī yǎn kàn jìn cāng sāng qiān nián

Nghĩ tả khi thế hoang ngôn nhất nhãn khán tẫn thương tang thiên niên

Thêu dệt hoang ngôn khiến thế tục phút chốc đã tang thương cả nghìn năm
谁~~傲立六界之前

shéi~~ào lì liù jiè zhī qián

Thùy ~~ ngạo lập lục giới chi tiền

Là ai đứng ngạo nghễ trước lục giới
剑指向九天清冷宫阙古老的誓约

jiàn zhǐ xiàng jiǔ tiān qīng lěng gōng quē gǔ lǎo de shì yuē

Kiếm chỉ hướng cửu thiên thanh lãnh cung khuyết cổ lão đích thệ ước

Trước lầu cung điện xưa thề ước, kiếm chỉ hướng chín tầng trời xanh
浮 生远六界征战连年

shēng yuǎn liù jiè zhēng zhàn lián nián

Phù sinh viễn lục giới chinh chiến liên niên

Chấp nhận sống xa rời lục giới chiến loạn trường niên
九天玄人间战火连天

jiǔ tiān xuán rén jiān zhàn huǒ lián tiān

Cửu thiên huyền nhân gian chiến hỏa liên thiên

Cửu thiên ưu tối, nhân gian ngập trong lửa khói chiến tranh
他执剑举杯对月听哀声不绝

tā zhí jiàn jǔ bēi duì yuè tīng āi shēng bù jué

Tha chấp kiếm cử bôi đối nguyệt thính ai thanh bất tuyệt

Người giữ kiếm uống rượu ngắm trắng nghe tiếng kêu ai oán
是谁洒酒祭天却拨断琴弦

shì shéi sǎ jiǔ jì tiān què bō duàn qín xián

Thị thùy sái tửu tế thiên khước bát đoạn cầm huyền

Là ai tưới rượu tế thiên làm đứt đoạn tiếng đàn
睥睨瀚海蓝天大漠荒原狂沙漫天花会相谢

bì nì hàn hǎi lán tiān dà mò huāng yuán kuáng shā màn tiān huā huì xiāng xiè

Bễ nghễ hãn hải lam thiên đại mạc hoang nguyên cuồng sa mạn thiên hoa hội tương tạ

Ngước nhìn trời lam biển biếc, đại mạc hoang vu bão táp ngập trời, hoa bay tan tác
笑傲九州日月浮云万千硝烟连年人相远

xiào ào jiǔ zhōu rì yuè fú yún wàn qiān xiāo yān lián nián rén xiāng yuǎn

Tiếu ngạo cửu châu nhật nguyệt phù vân vạn thiên tiêu yên liên niên nhân tương viễn

Tiếu ngạo Cửu Châu, nhật nguyệt mây giăng nghìn trùng, mây khói bao năm tha nhân xa cách
立身东海之渊昆仑之巅画下谁容颜

lì shēn dōng hǎi zhī yuān kūn lún zhī diān huà xià shéi róng yán

Lập thân đông hải chi uyên côn lôn chi điên họa hạ thùy dung nhan

Thân này ở Đông Hải xa xăm, Côn Lôn đỉnh hiện trên dung mạo ai
是谁拨断琴弦触怒了苍天

shì shéi bō duàn qín xián chù nù le cāng tiān

Thị thùy bát đoạn cầm huyền xúc nộ liễu thương thiên

Là ai gãy cầm khúc oán hận thấu trời xanh

~~~

翻 过残破书简独走流年月落乌啼霜飞满天

fān guò cán pò shū jiǎn dú zǒu liú nián yuè luò wū tí shuāng fēi mǎn tiān

Phiên quá tàn phá thư giản độc tẩu lưu niên nguyệt lạc ô đề sương phi mãn thiên

Vứt bỏ tàn thư độc tẩu bao năm, nguyệt hạ quạ kêu, sương giăng ngập trời
展开陈年画卷俯看九天醉里不知几度眠

zhǎn kāi chén nián huà juǎn fǔ kàn jiǔ tiān zuì lǐ bù zhī jǐ dù mián

Triển khai trần niên họa quyển phủ khán cửu thiên túy lý bất tri kỷ độ miên

Để cho bức họa năm xưa phủ khắp cửu thiên, đắm chìm trong men say bấy lâu
坐看血染长天陌路尘烟啼血的杜鹃

zuò kàn xiě rǎn cháng tiān mò lù chén yān tí xiě de dù juān

Tọa khán huyết nhiễm trường thiên mạch lộ trần yên đề huyết đích đỗ quyên

Nhìn máu nhuộm trường thiên, đường trần hư ảo tiếng khóc Đỗ Quyên
他在昆仑之巅挥墨写天劫

tā zài kūn lún zhī diān huī mò xiě tiān jié

Tha tại côn lôn chi điên huy mặc tả thiên kiếp

Người tại Côn Lôn đỉnh đề bút viết nên thiên kiếp

~~~

睥睨瀚海蓝天大漠荒原狂沙漫天花会相谢

bì nì hàn hǎi lán tiān dà mò huāng yuán kuáng shā màn tiān huā huì xiāng xiè

Bễ nghễ hãn hải lam thiên đại mạc hoang nguyên cuồng sa mạn thiên hoa hội tương tạ

Ngước nhìn trời lam biển biếc, đại mạc hoang vu bão táp ngập trời, hoa bay tan tác
笑傲九州日月浮云万千硝烟连 年人相远

xiào ào jiǔ zhōu rì yuè fú yún wàn qiān xiāo yān lián nián rén xiāng yuǎn

Tiếu ngạo cửu châu nhật nguyệt phù vân vạn thiên tiêu yên liên niên nhân tương viễn

Tiếu ngạo Cửu Châu, nhật nguyệt mây giăng nghìn trùng, mây khói bao năm tha nhân xa cách
坐看血染长天陌路尘烟啼血的杜鹃

zuò kàn xiě rǎn cháng tiān mò lù chén yān tí xiě de dù juān

Tọa khán huyết nhiễm trường thiên mạch lộ trần yên đề huyết đích đỗ quyên

Nhìn máu nhuộm trường thiên, đường trần hư ảo tiếng khóc Đỗ Quyên
他在昆仑之巅挥墨写天劫

tā zài kūn lún zhī diān huī mò xiě tiān jié

Tha tại côn lôn chi điên huy mặc tả thiên kiếp

Người tại Côn Lôn đỉnh đề bút viết nên thiên kiếp

挥墨写天劫

huī mò xiě tiān jié

Huy mặc tả thiên kiếp

Đề bút viết nên thiên kiếp
挥墨写天劫

huī mò xiě tiān jié

Huy mặc tả thiên kiếp

Vẽ nên câu chuyện thiên kiếp

Bài dịch thứ 51 tặng Tiểu Hà Hoa

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

1 Comment

  1. survive prison Reply

    Hey, I found your website is especially intriguing. I enjoyed your blog a bunch. Thanks again for taking the time to put this online. I certainly loved every part of it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.