Tiên kiếm phú – Đổng Trinh

Song: 仙剑赋 – xiān jiàn fù – Tiên Kiếm Phú
Singer: 董贞 – dong zhen – Đổng Trinh
Gamesong: 仙剑 – Tiên Kiếm
Download:
MP3

白蓮殞 桃落澗 仙靈洞天(趙靈兒)

bái lián yǔn táo luò jiàn xiān líng dòng tiānzhào líng ér

Bạch liên vẫn đào lạc giản tiên linh động thiên ( triệu linh nhi )

Đóa sen trắng tàn, hoa đào rơi trên suối, bồng lai tiên cảnh ( Triệu Linh Nhi )
蒼穹明月 茫茫無言(林月如)

cāng qióng míng yuè máng máng wú yánlín yuè rú

Thương khung minh nguyệt mang mang vô ngôn ( lâm nguyệt như )

Trời cao trăng sáng lòng mênh mông tâm sự ( Lâm Nguyệt Như )
笛音魂繞奴顏(阿奴)

dí yīn hún rào nú yánā nú

Địch âm hồn nhiễu nô nhan ( a nô )

Tiếng sáo u uất Nô nhan ( A Nô )
媚影閃現水漣(蘇媚)

mèi yǐng shǎn xiàn shuǐ liánsū mèi

Mị ảnh thiểm hiện thủy liên ( tô mị )

Mị ảnh lung linh trên nước ( Tô Mị )
仙霞之綺 秀云滿巔(沈欺霜)

xiān xiá zhī qǐ xiù yún mǎn diānshěn qī shuāng

Tiên hà chi khỉ tú vân mãn điên ( trầm khi sương )

Chốn tiên mây giăng khắp núi ( Trầm Khi Sương )
還魂幽草誰憐(唐雪見)

huán hún yōu cǎo shéi liántáng xuě jiàn

Hoàn hồn u thảo thùy liên ( đường tuyết kiến )

U thảo có hồn vì yêu ai? ( Đường Tuyết Kiến )
劍魂等待千年(龍葵)

jiàn hún děng dài qiān niánlóng kuí

Kiếm hồn đẳng đãi thiên niên ( long quỳ )

Kiếm hồn chờ đợi nghìn năm để tương phùng ( Long Quỳ )
萱葉紅 幾許寂寞無人擷(紫萱)

xuān yè hóng jī xǔ jì mò wú rén jiézǐ xuān

Huyên diệp hồng ki hứa tịch mịch vô nhân hiệt ( tử huyên )

Huyên diệp mấy kiếp cô đơn không người hái ( Tử Huyên )
飄絮染野 花蕊風中潛(王蓬絮)

piāo xù rǎn yě huā ruǐ fēng zhōng qiánwáng péng xù

Phiêu nhứ nhiễm dã hoa nhị phong trung tiềm ( vương bồng nhứ )

Nhị hoa mênh mang bay theo gió chứa nỗi niềm ( Vương Bồng Như )
室韋遠 麓疆鄉遣(溫慧)

shì wéi yuǎn lù jiāng xiāng qiǎnwēn huì

Thất vi viễn lộc cương hương khiển ( ôn tuệ )

Thất vi vì quê hương bảo vệ biên cương ( Ôn Tuệ)
琉璃碎 箜篌斷弦(柳夢璃)

liú lí suì kōng hóu duàn xiánliǔ mèng lí

Lưu ly toái không hầu đoạn huyền ( liễu mộng ly )

Lưu ly vỡ, huyền cầm đứt dây ( Liễu Mộng Ly )
朱砂點眉 菱花黯退嬌顏(韓菱紗)

zhū shā diǎn méi líng huā àn tuì jiāo yánhán líng shā

Chu sa điểm mi lăng hoa ảm thối kiều nhan ( hàn lăng sa )

Chu sa điểm mi, hoa nhường nguyệt thẹn kiều nhan ( Hàn Lăng Sa )
輕嘆宿緣斷紅顏
qīng tàn sù yuán duàn hóng yán

Khinh thán túc duyên đoạn hồng nhan

Than thở nợ duyên, hồng nhan đứt đoạn
青衣袂 形如飛 逍遙難解(李逍遙)

qīng yī mèi xíng rú fēi xiāo yáo nán jiělǐ xiāo yáo

Thanh y mệ hình như phi tiêu diêu nan giải ( lý tiêu diêu )

Thanh y áo vải, tiêu dao tự tại ( Lý Tiêu Dao )
佩環獨缺 鯉魚錯愿(王小虎)

pèi huán dú quē lǐ yú cuò yuànwáng xiǎo hǔ

Bội hoàn độc khuyết lý ngư thác nguyện ( vương tiểu hổ )

Ngọc bội đơn chiếc, ngư dân chân chất ( Vương Tiểu Hổ )
渝州竹林語綿(景天)

yú zhōu zhú lín yǔ miánjǐng tiān

Du châu trúc lâm ngữ miên ( cảnh thiên )

Du Châu Trúc Lâm ngữ luyên thuyên ( Cảnh Thiên )
蒼生連理堪選(徐長卿)

cāng shēng lián lǐ kān xuǎnxú cháng qīng

Thương sinh liên lý kham tuyển ( từ trường khanh )

Trời sinh anh dũng bất phàm ( Từ Trường Khanh )
南宮之外 煌如火琰(南宮煌)

nán gōng zhī wài huáng rú huǒ yǎnnán gōng huáng

Nam cung chi ngoại hoàng như hỏa diễm ( nam cung hoàng )

Hỏa diệm bao bọc Nam cung ( Nam Cung Hoàng )
孤星流 白發瀑懸(星璇)

gū xīng liú bái fā pù xuánxīng xuán

Cô tinh lưu bạch phát bộc huyền ( tinh tuyền )

Ánh sáng Cô tinh còn sót lại ( Tinh Tuyền )
望舒寒 墓邊誰言(云天河)

wàng shū hán mù biān shéi yányún tiān hé

Vọng thư hàn mộ biên thùy ngôn ( vân thiên hà )

Bên hàn mộ lời thư ai vang vọng ( Vân Thiên Hàn )
紫晶湮 韶華轉瞬已百年(慕容紫英)

zǐ jīng yān sháo huá zhuǎn shùn yǐ bǎi niánmù róng zǐ yīng

Tử tinh yên thiều hoa chuyển thuấn dĩ bách niên ( mộ dung tử anh )

Tử tinh lu mờ, thiều hoa luân chuyển chớp mắt đã trăm năm ( Mộ Dung Tử Anh )
羲和曾見 鳳凰醉蔭間(玄霄)

xī hé céng jiàn fèng huáng zuì yìn jiānxuán xiāo

Hi hòa tằng kiến phượng hoàng túy ấm gian ( huyền tiêu )

Cổ hi kiến phượng hoàng, hưởng hồng phúc ( Huyền Tiêu )

仗劍行 憔悴紅顏

zhàng jiàn xíng qiáo cuì hóng yán

Trượng kiếm hành tiều tụy hồng nhan

Trường kiếm phiêu bạc, hồng nhan tiều tụy
江湖夢 情仇難滅

jiāng hú mèng qíng chóu nán miè

Giang hồ mộng tình cừu nan diệt

Giang hồ mộng, tình thù nan giải
君子如玉 劍勢揮灑如虹

jūn zi rú yù jiàn shì huī sǎ rú hóng

Quân tử như ngọc kiếm thế huy sái như hồng

Đường kiếm quân tử, đẹp tựa cầu vồng.
空現悲 酌去思淚

kōng xiàn bēi zhuó qù sī lèi

Không hiện bi chước khứ tư lệ

Chôn giấu lệ bi thương
尋仙音 償還前緣

xún xiān yīn cháng huán qián yuán

Tầm tiên âm thường hoàn tiền duyên

Tìm tiên nhân nối lại tiền duyên
終離別 怎料緣滅

zhōng lí bié zěn liào yuán miè

Chung ly biệt chẩm liêu duyên diệt

Ly biệt đâu biết là duyên đã tận
盛世紛繁 曲終人散成幻

shèng shì fēn fán qū zhōng rén sǎn chéng huàn

Thịnh thế phân phồn khúc chung nhân tán thành huyễn

Thời thế khó phân, khúc ly biệt ta ngâm chỉ còn hư ảo
卻道是 此生 不悔

què dào shì cǐ shēng bù huǐ

Khước đạo thị thử sinh bất hối

Bỏ đạo tiên đời này không hối hận

Bài dịch thứ 33

Bài này mỗi câu hát ca ngợi một nhân vật trong game Tiên Kiếm.

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

3 comments

  1. Ngoan Phuong Reply

    bài này hay quá, thank bạn đã dịch, mình xin lyric làm MV vietsub được k bạn ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.