Tiêu Sái Tẩu Nhất Hồi – Diệp Thiên Văn

Song: 潇洒走一回 – xiāo sǎ zǒu yī huí – Tiêu Sái Tẩu Nhất Hồi
Singer: 叶倩文 – Sally Yeh – Diệp Thiên Văn
Download: FLAC | .vietnamese ver

天地悠悠过客匆匆

tiān dì yōu yōu guò kè cōng cōng

Thiên địa du du quá khách thông thông

Trời đất mênh mang, lữ khách vội vội

潮起又潮落

cháo qǐ yòu cháo luò

Triều khởi hựu triều lạc

Triều dâng triều hạ

恩恩怨怨生死白头

ēn ēn yuàn yuàn shēng sǐ bái tóu

Ân ân oán oán sinh tử bạch đầu

Ân ân oán oán sinh tử bạc đầu

几人能看透

jǐ rén néng kàn tòu

Kỷ nhân năng khán thấu

Có mấy ai hiểu thấu

红尘啊滚滚痴痴啊情深

hóng chén a gǔn gǔn chī chī a qíng shēn

Hồng trần a cổn cổn si si a tình thâm

Hồng trần cuồn cuộn si si tình thâm

聚散终有时

jù sǎn zhōng yǒu shí

Tụ tán chung hữu thì

Hợp tan có lúc

留一半清醒留一半醉

liú yī bàn qīng xǐng liú yī bàn zuì

Lưu nhất bán thanh tỉnh lưu nhất bán túy

Nữa đời minh mẫn nữa kiếp u mê

至少梦里有你追随

zhì shǎo mèng lǐ yǒu nǐ zhuī suí

Chí thiểu mộng lý hữu nhĩ truy tùy

Ít nhất cũng có chàng cùng theo giấc mộng

我拿青春赌明天

wǒ ná qīng chūn dǔ míng tiān

Ngã nã thanh xuân đổ minh thiên

Ta đem tuổi xuân đánh cược vào tương lai

你用真情换此生

nǐ yòng zhēn qíng huàn cǐ shēng

Nhĩ dụng chân tình hoán thử sinh

Chàng dùng chân tình đổi lại sinh mệnh này

岁月不知人间多少的忧伤

suì yuè bù zhī rén jiān duō shǎo de yōu shāng

Tuế nguyệt bất tri nhân gian đa thiểu đích ưu thương

Năm tháng dần trôi chẳng biết nhân gian có bao đau thương

何不潇洒走一回

hé bù xiāo sǎ zǒu yī huí

Hà bất tiêu sái tẩu nhất hồi

Sao không ung dung mà tiến bước

    

 

天地悠悠过客匆匆

tiān dì yōu yōu guò kè cōng cōng

Thiên địa du du quá khách thông thông

Trời đất mênh mang, lữ khách vội vội

潮起又潮落

cháo qǐ yòu cháo luò

Triều khởi hựu triều lạc

Triều dâng triều hạ

恩恩怨怨生死白头

ēn ēn yuàn yuàn shēng sǐ bái tóu

Ân ân oán oán sinh tử bạch đầu

Ân ân oán oán sinh tử bạc đầu

几人能看透

jǐ rén néng kàn tòu

Kỷ nhân năng khán thấu

Có mấy ai hiểu thấu

红尘啊滚滚痴痴啊情深

hóng chén a gǔn gǔn chī chī a qíng shēn

Hồng trần a cổn cổn si si a tình thâm

Hồng trần cuồn cuộn si si tình thâm

聚散终有时

jù sǎn zhōng yǒu shí

Tụ tán chung hữu thì

Hợp tan có lúc

留一半清醒留一半醉

liú yī bàn qīng xǐng liú yī bàn zuì

Lưu nhất bán thanh tỉnh lưu nhất bán túy

Nữa đời minh mẫn nữa kiếp u mê

至少梦里有你追随

zhì shǎo mèng lǐ yǒu nǐ zhuī suí

Chí thiểu mộng lý hữu nhĩ truy tùy

Ít nhất cũng có chàng cùng theo giấc mộng

我拿青春赌明天

wǒ ná qīng chūn dǔ míng tiān

Ngã nã thanh xuân đổ minh thiên

Ta đem tuổi xuân đánh cược vào tương lai

你用真情换此生

nǐ yòng zhēn qíng huàn cǐ shēng

Nhĩ dụng chân tình hoán thử sinh

Chàng dùng chân tình đổi lại sinh mệnh này

岁月不知人间多少的忧伤

suì yuè bù zhī rén jiān duō shǎo de yōu shāng

Tuế nguyệt bất tri nhân gian đa thiểu đích ưu thương

Năm tháng dần trôi chẳng biết nhân gian có bao đau thương

何不潇洒走一回

hé bù xiāo sǎ zǒu yī huí

Hà bất tiêu sái tẩu nhất hồi

Sao không ung dung mà tiến bước

岁月不知人间多少的忧伤

suì yuè bù zhī rén jiān duō shǎo de yōu shāng

Tuế nguyệt bất tri nhân gian đa thiểu đích ưu thương

Năm tháng dần trôi chẳng biết nhân gian có bao đau thương

何不潇洒走一回

hé bù xiāo sǎ zǒu yī huí

Hà bất tiêu sái tẩu nhất hồi

Sao không ung dung mà tiến bước

 

Bài dịch thứ 159

Các mỹ nhân có trong clip: lưu đào lưu diệc phi dương mịch lưu thi thi kim hỉ thiện kim sa trương mạn ngọc vương tổ hiền đường trữ đường yên chu ân trương mẫn triệu nhã chi diệp đồng lâm tâm như khâu thục trinh phạm băng băng lý băng băng…

© 2012, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.