Trọn đời này chỉ vì nàng – Vũ Tuyền

Song: 这一生只为你 – zhè yī shēng zhī wéi nǐ
Singer: 羽.泉 – Yu Quan – Vũ Tuyền
Gamesong: JX Online – Võ Lâm Truyền Kỳ
Download: chinese ver | vietnamese ver

只为你盈盈一笑

zhī wéi nǐ yíng yíng yī xiào

Chích vi nhĩ doanh doanh nhất tiếu

Chỉ vì nụ cười yêu kiều của nàng

我便逃也无处可逃

wǒ biàn táo yě wú chù kě táo

Ngã tiện đào dã vô xử khả đào

Ta chẳng còn đường trốn chạy

拔剑斩情丝

bá jiàn zhǎn qíng sī

Bạt kiếm trảm tình ti

Vung kiếm đoạn tơ tình

情思却在

qíng sī què zài

Tình tư khước tại

Tình cảm vẫn cứ

指间轻轻绕

zhǐ jiān qīng qīng rào

Chỉ gian khinh khinh nhiễu

Vương vấn quanh các ngón tay

都只为情字煎熬

dōu zhī wéi qíng zì jiān áo

Đô chích vi tình tự tiên ngao

Chỉ vì chữ tình mà dày vò

枉自称侠少英豪

wǎng zì chēng xiá shǎo yīng háo

Uổng tự xưng hiệp thiểu anh hào

Uổng xưng thiếu hiệp anh hào

前世儿女情

qián shì ér nǚ qíng

Tiền thế nhi nữ tình

Tiền kiếp tình nhi nữ

还欠你多少

huán qiàn nǐ duō shǎo

Hoàn khiếm nhĩ đa thiểu

Ta vẫn còn nợ nàng

还你在还你在今朝

huán nǐ zài huán nǐ zài jīn zhāo

Hoàn nhĩ tại hoàn nhĩ tại kim triêu

Ngày nay hoàn trả lại cho nàng

这一生都只为你

zhè yī shēng dōu zhī wéi nǐ

Giá nhất sinh đô chích vi nhĩ

Trọn đời này ta chỉ vì nàng

情愿为你画地为牢

qíng yuàn wéi nǐ huà dì wéi láo

Tình nguyện vi nhĩ họa địa vi lao

Nguyện vì nàng vùi thân chốn địa lao

我在牢里慢慢的变老

wǒ zài láo lǐ màn màn de biàn lǎo

Ngã tại lao lý mạn mạn đích biến lão

Trong lao tù ta dần dần già lão

还给你看我幸福的笑

huán gěi nǐ kàn wǒ xìng fú de xiào

Hoàn cấp nhĩ khán ngã hạnh phúc đích tiếu

Nhưng vẫn cho nàng thấy nụ cười hạnh phúc của ta

这一生都只为你

zhè yī shēng dōu zhī wéi nǐ

Giá nhất sinh đô chích vi nhĩ

Trọn đời này ta chỉ vì nàng

情愿为你画地为牢

qíng yuàn wéi nǐ huà dì wéi láo

Tình nguyện vi nhĩ họa địa vi lao

Nguyện vì nàng vùi thân chốn địa lao

我在牢里慢慢的变老

wǒ zài láo lǐ màn màn de biàn lǎo

Ngã tại lao lý mạn mạn đích biến lão

Trong lao tù ta dần dần già lão

还对别人说着你的好

huán duì bié rén shuō a nǐ de hǎo

Hoàn đối biệt nhân thuyết trứ nhĩ đích hảo

Vẫn nói với người đời rằng nàng rất tốt.

Bài dịch thứ 95

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.