Tuyệt Thế – Trương Khắc Phàm

Song: 决世 – jué shì – Tuyệt Thế
Singer: 张克帆 – zhāng kè fān – Trương Khắc Phàm
OST: 水帘洞天 – Thủy Nguyệt Động Thiên
Download:
MP3

世间种种的诱惑

shì jiān zhòng zhòng de yòu huò

Thế gian chủng chủng đích dụ hoặc

Chốn hồng trần đầy cám dỗ này
不惊不扰我清梦

bù jīng bù rǎo wǒ qīng mèng

Bất kinh bất nhiễu ngã thanh mộng

Không thể làm kinh động giấc mộng đẹp của ta
山高路远不绝我

shān gāo lù yuǎn bù jué wǒ

Sơn cao lộ viễn bất tuyệt ngã

Núi cao đường xa không thể ngăn bước chân ta
追踪你绝美的笑容

zhuī zōng nǐ jué měi de xiào róng

Truy tung nhĩ tuyệt mỹ đích tiếu dung

Theo đuổi nụ cười diễm lệ của nàng
高一呼时才懂

dēng gāo yī hū shí cái dǒng

Đăng cao nhất hô thì tài đổng

Có lên núi cao hô hoán mới hiểu được
终在为你心痛

shǐ zhōng zài wéi nǐ xīn tòng

Thủy chung tại vi nhĩ tâm thống

Đau lòng cũng chỉ vì nàng
俯首对花影爷

fǔ shǒu duì huā yǐng yé

Phủ thủ đối hoa ảnh gia

Cúi đầu nhìn hoa kia ủ rủ
都是东风在捉弄
dōu shì dōng fēng zài zhuō nòng

Đô thị đông phong tại tróc lộng

Chỉ vì gió đông đùa cợt
间种种的迷惑

shì jiān zhòng zhòng de mí huò

Thế gian chủng chủng đích mê hoặc

Thế gian đầy u mê này
都是因你而猜

dōu shì yīn nǐ ér cāi cuò

Đô thị nhân nhĩ nhi sai thác

Cũng vì nàng mà đổi khác
水光月光 又交融

shuǐ guāng yuè guāng yòu jiāo róng

Thủy quang nguyệt quang hựu giao dung

Trăng hòa bóng nước lung linh
描述这朗朗的夜空

miáo shù zhè lǎng lǎng de yè kōng

Miêu thuật giá lãng lãng đích dạ không

Phản chiếu bầu trời đêm lấp lánh
生死到头的相从

shēng sǐ dào tóu de xiāng cóng

Sinh tử đáo đầu đích tương tòng

Sinh tử cuối cùng rồi cũng
似狂花落叶般从容

sì kuáng huā luò yè bān cóng róng

Tự cuồng hoa lạc diệp bàn tòng dung

Như cuồng hoa lạc diệp mà ung dung
当一切泯灭如梦

dāng yī qiē mǐn miè rú mèng

Đương nhất thiết mẫn diệt như mộng

Tất cả rồi cũng tàn phai theo mộng
就在远山被绝世尘封

jiù zài yuǎn shān bèi jué shì chén fēng

Tựu tại viễn sơn bị tuyệt thế trần phong

Thân tại viễn sơn rũ sạch bụi hồng trần

a…
水光月光又交融

shuǐ guāng yuè guāng yòu jiāo róng

Thủy quang nguyệt quang hựu giao dung

Trăng hòa bóng nước lung linh
描述这朗朗的夜空

miáo shù zhè lǎng lǎng de yè kōng

Miêu thuật giá lãng lãng đích dạ không

Phản chiếu bầu trời đêm lấp lánh
生死到头的相从

shēng sǐ dào tóu de xiāng cóng

Sinh tử đáo đầu đích tương tòng

Sinh tử cuối cùng rồi cũng
狂花落叶般从容

sì kuáng huā luò yè bān cóng róng

Tự cuồng hoa lạc diệp bàn tòng dung

Như cuồng hoa lạc diệp mà ung dung

a…
扰我清梦泯灭如梦

bù rǎo wǒ qīng mèng mǐn miè rú mèng

Bất nhiễu ngã thanh mộng mẫn diệt như mộng

Đừng quấy nhiễu giấc mộng đẹp của ta, để nó tàn như bao giấc mộng khác
都是东风在捉弄

dōu shì dōng fēng zài zhuō nòng

Đô thị đông phong tại tróc lộng

Chung quy đều do gió đông đùa giỡn
像落叶般从容

xiàng luò yè bān cóng róng

Tượng lạc diệp bàn tòng dung

Tựa như lạc diệp mà ung dung

Bài dịch thứ 52

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.