Tự Quân Biệt Hậu – Trần Tư Tư

Song: 自君别后 – zì jūn bié hòu – Tự Quân Biệt Hậu
Singer: 陈思思 – chén sī sī – Trần Tư Tư
OST: 还珠格格3 – Hoàn Châu Cách Cách 3
Download: MP3

天茫茫水茫茫

tiān máng máng shuǐ máng máng

Thiên mang mang thủy mang mang

Trời mênh mông nước mênh mông

望断天涯人在何方

wàng duàn tiān yá rén zài hé fāng

Vọng đoạn thiên nhai nhân tại hà phương

Nhìn tận chân trời, người ở phương nào

记得当初芳草斜阳

jì de dàng chū fāng cǎo xié yáng

Ký đắc đương sơ phương thảo tà dương

Nhớ thuở ban đầu, hoa cỏ nhuộm tà dương

雨后新荷初吐芬芳

yǔ hòu xīn hé chū tǔ fēn fāng

Vũ hậu tân hà sơ thổ phân phương

Mưa tạnh, sen non ngát hương

缘定三生多少痴狂

yuán dìng sān shēng duō shǎo chī kuáng

Duyến định tam sinh đa thiểu si cuồng

Duyên nợ tam sinh, biết bao đam mê

自君别后山高水长

zì jūn bié hòu shān gāo shuǐ cháng

Tự quân biệt hậu sơn cao thủy trường

Chàng đã đi rồi, núi cao sông dài

魂兮梦兮不曾相忘

hún xī mèng xī bù céng xiāng wàng

Hồn hề mộng hề bất tằng tương vong

Hồn hỡi mộng hỡi, làm sao quên được

天上人间无限思量

tiān shàng rén jiān wú xiàn sī liàng

Thiên thượng nhân gian vô hạn tư lượng

Trong cõi nhân giân, tư niệm vô hạn

天悠悠水悠悠

tiān yōu yōu shuǐ yōu yōu

Thiên du du thủy du du

Trời xa xa nước xa xa

柔情似水往事难留

róu qíng sì shuǐ wǎng shì nán liú

Nhu tình tự thủy vãng sự nan lưu

Nhu tình như nước, chuyện xưa khó giữ

携手长亭相对凝眸

xié shǒu cháng tíng xiāng duì níng móu

Huề thủ trường đình tương đối ngưng mâu

Nơi trường đình, tay liền tay, mắt nhìn mắt

烛影摇红多少温柔

zhú yǐng yáo hóng duō shǎo wēn róu

Chúc ảnh diêu hồng đa thiểu ôn nhu

Trong ánh nến hồng dịu dàng biết mấy

前生有约今生难求

qián shēng yǒu yuē jīn shēng nán qiú

Tiền sinh hữu ước kim sinh nan cầu

Ước hẹn kiếp trước, kiếp này khó cầu

自君别后几度春秋

zì jūn bié hòu jǐ dù chūn qiū

Tự quân biệt hậu kỷ độ xuân thu

Chàng đã đi rồi, mấy độ xuân thu

魂兮梦兮有志难酬

hún xī mèng xī yǒu zhì nán chóu

Hồn hề mộng hề hữu chí nan thù

Hồn hỡi mộng hỡi, ý nguyện khó thành

天上人间不见不休

tiān shàng rén jiān bù jiàn bù xiū

Thiên thượng nhân gian bất kiến bất hưu

Trong cõi nhân gian không gặp không bỏ

Bài dịch thứ 101

© 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. Koala Vu Reply

    Hello brother Nicky may I ask you for a favor? May you please post up the song: Ming Yue Guang – Bright Moonlight 明月光 by 张瑶 Yao Zhang & 马又上 Ma Shangyou. I loved this song so much, if you have any other different version please post it up too. THANK YOU FOR ALL YOUR HARD WORK! We really appreciate all of your hard work and effort …THANK YOU BROTHER!

  2. Ly Reply

    Bạn ơi video ko còn trên youtube😢. Nếu như còn lưu thì có thể cho mình xin nhé.Thanks bạn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published.