Vấn Tình – Đỗ Nham

Song: 问情 – wèn qíng – Vấn Tình
Singer: 杜岩 – dù yán – Đỗ Nham
OST: 戏说乾隆 主题曲 – Truyền Thuyết Càn Long chủ đề khúc
Download: MP3 | CLIP

山川载不动太多悲哀

shān chuān zài bù dòng tài duō bēi āi

Sơn xuyên tái bất động thái đa bi ai

Núi sông không xóa hết nỗi bi ai

岁月禁不起太长的等待

suì yuè jìn bù qǐ tài cháng de děng dài

Tuế nguyệt cấm bất khởi thái trường đích đẳng đãi

Năm tháng không ngăn được mỏi mòn chờ đợi

春花最爱向风中摇摆

chūn huā zuì ài xiàng fēng zhōng yáo bǎi

Xuân hoa tối ái hướng phong trung diêu bãi

Xuân hoa thích nhất lung lay trong gió

黄沙偏要将痴和怨掩埋

huáng shā piān yào jiāng chī hé yuàn yǎn mái

Hoàng sa thiên yếu tương si hòa oán yểm mai

Cát vàng lại muốn chôn vùi oán hận tình si

一世的聪明情愿糊涂

yī shì de cōng míng qíng yuàn hú tú

Nhất thế đích thông minh tình nguyện hồ đồ

Cả đời thông minh lại cam chịu hồ đồ

一身的遭遇向谁诉

yī shēn de zāo yù xiàng shéi sù

Nhất thân đích tao ngộ hướng thùy tố

Cảnh ngộ này biết tỏ cùng ai

爱到不能爱聚到终须散

ài dào bù néng ài jù dào zhōng xū sǎn

Ái đáo bất năng ái tụ đáo chung tu tán

Yêu mà không thể yêu, hợp rồi lại tan

繁华过后成一梦啊

fán huá guò hòu chéng yī mèng a

Phồn hoa quá hậu thành nhất mộng a

Phồn hoa rồi cũng chỉ là giấc mộng

海水永不干天也望不穿

hǎi shuǐ yǒng bù gān tiān yě wàng bù chuān

Hải thủy vĩnh bất kiền thiên dã vọng bất xuyên

Biển làm sao khô cạn, trời làm sao nhìn thấu

红尘一笑和你共徘徊

hóng chén yī xiào hé nǐ gòng pái huái

Hồng trần nhất tiếu hòa nhĩ cộng bồi hồi

Hồng trần vương vấn mỗi nụ cười với chàng

山川载不动太多悲哀

shān chuān zài bù dòng tài duō bēi āi

Sơn xuyên tái bất động thái đa bi ai

Núi sông không xóa hết nỗi bi ai

岁月禁不起太长的等待

suì yuè jìn bù qǐ tài cháng de děng dài

Tuế nguyệt cấm bất khởi thái trường đích đẳng đãi

Năm tháng không ngăn được mỏi mòn chờ đợi

春花最爱向风中摇摆

chūn huā zuì ài xiàng fēng zhōng yáo bǎi

Xuân hoa tối ái hướng phong trung diêu bãi

Xuân hoa thích nhất lung lay trong gió

黄沙偏要将痴和怨掩埋

huáng shā piān yào jiāng chī hé yuàn yǎn mái

Hoàng sa thiên yếu tương si hòa oán yểm mai

Cát vàng lại muốn chôn vùi oán hận tình si

一世的聪明情愿糊涂

yī shì de cōng míng qíng yuàn hú tú

Nhất thế đích thông minh tình nguyện hồ đồ

Cả đời thông minh lại cam chịu hồ đồ

一身的遭遇向谁诉

yī shēn de zāo yù xiàng shéi sù

Nhất thân đích tao ngộ hướng thùy tố

Cảnh ngộ này biết tỏ cùng ai

 

爱到不能爱聚到终须散

ài dào bù néng ài jù dào zhōng xū sǎn

Ái đáo bất năng ái tụ đáo chung tu tán

Yêu mà không thể yêu, hợp rồi lại tan

繁华过后成一梦啊

fán huá guò hòu chéng yī mèng a

Phồn hoa quá hậu thành nhất mộng a

Phồn hoa rồi cũng chỉ là giấc mộng

海水永不干天也望不穿

hǎi shuǐ yǒng bù gān tiān yě wàng bù chuān

Hải thủy vĩnh bất kiền thiên dã vọng bất xuyên

Biển làm sao khô cạn, trời làm sao nhìn thấu

红尘一笑和你共徘徊

hóng chén yī xiào hé nǐ gòng pái huái

Hồng trần nhất tiếu hòa nhĩ cộng bồi hồi

Hồng trần vương vấn mỗi nụ cười với nàng

一世的聪明情愿糊涂

yī shì de cōng míng qíng yuàn hú tú

Nhất thế đích thông minh tình nguyện hồ đồ

Cả đời thông minh lại cam chịu hồ đồ

一身的遭遇向谁诉

yī shēn de zāo yù xiàng shéi sù

Nhất thân đích tao ngộ hướng thùy tố

Cảnh ngộ này biết tỏ cùng ai

爱到不能爱聚到终须散

ài dào bù néng ài jù dào zhōng xū sǎn

Ái đáo bất năng ái tụ đáo chung tu tán

Yêu mà không thể yêu, hợp rồi lại tan

繁华过后成一梦啊

fán huá guò hòu chéng yī mèng a

Phồn hoa quá hậu thành nhất mộng a

Phồn hoa rồi cũng chỉ là giấc mộng

海水永不干天也望不穿

hǎi shuǐ yǒng bù gān tiān yě wàng bù chuān

Hải thủy vĩnh bất kiền thiên dã vọng bất xuyên

Biển làm sao khô cạn, trời làm sao nhìn thấu

红尘一笑和你共徘徊

hóng chén yī xiào hé nǐ gòng pái huái

Hồng trần nhất tiếu hòa nhĩ cộng bồi hồi

Hồng trần vương vấn mỗi nụ cười với chàng

 

爱到不能爱聚到终须散

ài dào bù néng ài jù dào zhōng xū sǎn

Ái đáo bất năng ái tụ đáo chung tu tán

Yêu mà không thể yêu, hợp rồi lại tan

繁华过后成一梦啊

fán huá guò hòu chéng yī mèng a

Phồn hoa quá hậu thành nhất mộng a

Phồn hoa rồi cũng chỉ là giấc mộng

海水永不干天也望不穿

hǎi shuǐ yǒng bù gān tiān yě wàng bù chuān

Hải thủy vĩnh bất kiền thiên dã vọng bất xuyên

Biển làm sao khô cạn, trời làm sao nhìn thấu

红尘一笑和你共徘徊

hóng chén yī xiào hé nǐ gòng pái huái

Hồng trần nhất tiếu hòa nhĩ cộng bồi hồi

Hồng trần vương vấn mỗi nụ cười với chàng

 

Bài dịch thứ 162

© 2012, nicky. All rights reserved.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.