Nhược Vấn – Thanh Hoàn

Song: 若问 – ruò wèn – Nhược Vấn
Singer: 清莞 – Thanh Hoàn
Download: MP3 | VCLIP

只要风哼起那歌,

zhī yào fēng hēng qǐ nà gē 

Chích yếu phong hanh khởi na ca,

Chỉ cần gió xướng lên khúc hát

流水便为它轻和。

liú shuǐ biàn wéi tā qīng hé 

Lưu thủy tiện vi tha khinh hòa.

Nhẹ hòa vào dòng lưu thủy

千万年流过,

qiān wàn nián liú guò 

Thiên vạn niên lưu quá,

Nghìn vạn năm đã qua

阡陌都换作河,

qiān mò dōu huàn zuò hé 

Thiên mạch đô hoán tác hà,

Ruộng nương hóa thành hoàng hà

歌还唱呢,

gē huán chàng ne 

Ca hoàn xướng ni,

Vẫn còn vang khúc hát

那些最早的歌者,

nà xiē zuì zǎo de gē zhě 

Na ta tối tảo đích ca giả,

Của người cất tiếng hát đầu tiên

却随流年飘零辗转何处去了?

què suí liú nián piāo líng zhǎn zhuǎn hé chǔ qù le 

Khước tùy lưu niên phiêu linh triển chuyển hà xử khứ liễu?

Cứ phiêu linh theo năm tháng chẳng biết âm vang đến nơi nào

浮生里执着什么?

fú shēng lǐ zhí a shén mo 

Phù sinh lý chấp trứ thập yêu?

Kiếp phù sinh sao cứ cố chấp?

是爱是恨呢?

shì ài shì hèn ne 

Thị ái thị hận ni?

Là yêu là hận ư?

还是耳畔的歌?

hái shì ěr pàn de gē 

Hoàn thị nhĩ bạn đích ca?

Hay chỉ có khúc hát bầu bạn?

夜雾中的灯火?

yè wù zhōng de dēng huǒ 

Dạ vụ trung đích đăng hỏa?

Như ngọn đuốc trong sương đêm?

都轻声问着:

dōu qīng shēng wèn a 

Đô khinh thanh vấn trứ:

Nhẹ nhàng mà hỏi rằng:

此生执着什么?

cǐ shēng zhí a shén mo 

Thử sinh chấp trứ thập yêu?

Đời này vì sao mà cố chấp?

你若问我,

nǐ ruò wèn wǒ 

Nhĩ nhược vấn ngã,

Nếu người hỏi ta

我答奈何,

wǒ dá nài hé 

Ngã đáp nại hà,

Ta nói sao đây

无可奈何。

wú kě nài hé 

Vô khả nại hà.

Không trả lời được

缘来缘去得之失之,

yuán lái yuán qù de zhī shī zhī 

Duyến lai duyến khứ đắc chi thất chi,

Duyên đến duyên đi, được chi mất chi

这浮生不过如是

zhè fú shēng bú guò rú shì

Giá phù sinh bất quá như thị

Kiếp phù sinh chỉ có  thế thôi

前世今世皆是患得患失,

qián shì jīn shì jiē shì huàn de huàn shī 

Tiền thế kim thế giai thị hoạn đắc hoạn thất,

Kiếp trước kiếp này cũng xem được gì mất gì

这轮回到何时能止?

zhè lún huí dào hé shí néng zhǐ 

Giá luân hồi đáo hà thì năng chỉ?

Luân hồi đến khi nào thì kết thúc

听人说这世间事,

tīng rén shuō zhè shì jiān shì 

Thính nhân thuyết giá thế gian sự,

Nghe người bàn chuyện thế nhân

除却生死皆闲事,

chú què shēng sǐ jiē xián shì 

Trừ khước sinh tử giai nhàn sự,

Chẳng bận tâm gì ngoài chuyện sinh tử

若真如此我愿抛却生死,

ruò zhēn rú cǐ wǒ yuàn pāo què shēng sǐ 

Nhược chân như thử ngã nguyện phao khước sinh tử,

Nếu đúng là thế ta nguyện vứt bỏ sinh tử

但求能舍了那些身外闲事。

dàn qiú néng shě le nà xiē shēn wài xián shì 

Đãn cầu năng xá liễu na ta thân ngoại nhàn sự.

Chi mong có thể vứt hết mọi chuyện ngoài thân

浮生里执着什么?

fú shēng lǐ zhí a shén mo 

Phù sinh lý chấp trứ thập yêu?

Kiếp phù sinh sao cứ cố chấp?

是爱是恨呢?

shì ài shì hèn ne 

Thị ái thị hận ni?

Là yêu là hận ư?

还是耳畔的歌?

hái shì ěr pàn de gē 

Hoàn thị nhĩ bạn đích ca?

Hay chỉ có khúc hát bầu bạn?

夜雾中的灯火?

yè wù zhōng de dēng huǒ 

Dạ vụ trung đích đăng hỏa?

Như ngọn đuốc trong sương đêm?

都轻声问着:

dōu qīng shēng wèn a 

Đô khinh thanh vấn trứ:

Nhẹ nhàng mà hỏi rằng:

此生执着什么?

cǐ shēng zhí a shén mo 

Thử sinh chấp trứ thập yêu?

Đời này vì sao mà cố chấp?

你若问我,

nǐ ruò wèn wǒ 

Nhĩ nhược vấn ngã,

Nếu người hỏi ta

我答奈何,

wǒ dá nài hé 

Ngã đáp nại hà,

Ta nói sao đây

无可奈何。

wú kě nài hé 

Vô khả nại hà.

Không trả lời được

缘来缘去得之失之,

yuán lái yuán qù de zhī shī zhī 

Duyến lai duyến khứ đắc chi thất chi,

Duyên đến duyên đi, được chi mất chi

这浮生不过如是

zhè fú shēng bú guò rú shì

Giá phù sinh bất quá như thị

Kiếp phù sinh chỉ có  thế thôi

前世今世皆是患得患失,

qián shì jīn shì jiē shì huàn de huàn shī 

Tiền thế kim thế giai thị hoạn đắc hoạn thất,

Kiếp trước kiếp này cũng xem được gì mất gì

这轮回到何时能止?

zhè lún huí dào hé shí néng zhǐ 

Giá luân hồi đáo hà thì năng chỉ?

Luân hồi đến khi nào thì kết thúc

听人说这世间事,

tīng rén shuō zhè shì jiān shì 

Thính nhân thuyết giá thế gian sự,

Nghe người bàn chuyện thế nhân

除却生死皆闲事,

chú què shēng sǐ jiē xián shì 

Trừ khước sinh tử giai nhàn sự,

Chẳng bận tâm gì ngoài chuyện sinh tử

若真如此我愿抛却生死,

ruò zhēn rú cǐ wǒ yuàn pāo què shēng sǐ 

Nhược chân như thử ngã nguyện phao khước sinh tử,

Nếu đúng là thế ta nguyện vứt bỏ sinh tử

但求能舍了那些身外闲事。

dàn qiú néng shě le nà xiē shēn wài xián shì 

Đãn cầu năng xá liễu na ta thân ngoại nhàn sự.

Chi mong có thể vứt hết mọi chuyện ngoài thân

愿就此舍了轮回;

yuàn jiù cǐ shě le lún huí 

Nguyện tựu thử xá liễu luân hồi;

Nguyện từ đây vứt bỏ luân hồi

求一世不必喜悲;

qiú yī shì bú bì xǐ bēi 

Cầu nhất thế bất tất hỉ bi;

Cầu một đời không vui không buồn

若问尘世一遭究竟为谁;

ruò wèn chén shì yī zāo jiù jìng wéi shéi 

Nhược vấn trần thế nhất tao cứu cánh vi thùy;

Hỏi rằng một kiếp trần thế cuối cùng vì ai

惟愿皆能不曾言悔,

wéi yuàn jiē néng bù céng yán huǐ 

Duy nguyện giai năng bất tằng ngôn hối,

Chỉ nguyện chưa từng phải hối hận

图一醉。

tú yī zuì 

Đồ nhất túy.

Muốn uống thật say.

 

 Bài dịch thứ 163

© 2012, nicky. All rights reserved.

1 Comment

  1. Glass_dandelion Reply

    rất cảm ơn anh đã dịch bài này :X
    ngày trước em có nhờ anh mà tưởng anh quên rồi chứ :((
    thấy bài này em mừng phát khóc 😡
    một lần nữa chân thành cảm ơn anh!

Leave a Reply

Your email address will not be published.