Thiếu Niên Tình – Trần Y Đình

Song: 少年情 – shào nián qíng – Thiếu Niên Tình
Singer: 陈依婷 – chén yī tíng – Trần Y Đình
Gamesong: 《仙剑奇侠传5》主题曲 – Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 5 ( chủ đề khúc)
Download: MP3 | VCLIP

漫漫路远莫问何处去

màn màn lù yuǎn mò wèn hé chǔ qù

Mạn mạn lộ viễn mạc vấn hà xử khứ

Đường xa đằng đẳng biết sẽ về đâu

长剑相伴飘白衣

cháng jiàn xiāng bàn piāo bái yī

Trường kiếm tương bạn phiêu bạch y

Trường kiếm kề bên, bạch y nhẹ bay

懵懂红颜一曲

měng dǒng shǎo hóng yán yī qū

Mộng đổng thiểu hồng nhan nhất khúc

Mơ hồ một khúc hồng nhan

明夕何夕

míng xī hé xī

Minh tịch hà tịch

Chiều mai sao u tối

醉梦人生一场戏

zuì mèng rén shēng yī cháng xì

Túy mộng nhân sinh nhất tràng hí

U mê giấc mộng nhân sinh như vở hài kịch

痛过以后才知情已难寻

tòng guò yǐ hòu cái zhī qíng yǐ nán xún

Thống quá dĩ hậu tài tri tình dĩ nan tầm

Đau khổ triền miên mới biết chân tình khó tìm

吾爱至斯只剩飞花梦影

wú ài zhì sī zhī shèng fēi huā mèng yǐng

Ngô ái chí tư chích thặng phi hoa mộng ảnh

Thâm tình này giờ chỉ là phi hoa mộng ảnh

回首再望蜀山依旧伫立

huí shǒu zài wàng shǔ shān yī jiù zhù lì

Hồi thủ tái vọng thục sơn y cựu trữ lập

Quay đầu nhìn lại, Thục Sơn vẫn hùng vĩ

看尽浮沉独饮回忆

kàn jìn fú chén dú yǐn huí yì

Khán tẫn phù trầm độc ẩm hồi ức

Khán tẫn phù trầm, độc ẩm hồi ức

几世轮回守候梦逝去

jǐ shì lún huí shǒu hòu mèng shì qù

Kỷ thế luân hồi thủ hậu mộng thệ khứ

Mấy kiếp luân hồi đợi chờ giấc mộng tàn

红尘渺渺藏仙灵

hóng chén miǎo miǎo cáng xiān líng

Hồng trần miểu miểu tàng tiên linh

Hồng trần mênh mông, cõi tiên tàng ẩn

既不回头誓言又何必

jì bù huí tóu shì yán yòu hé bì

Ký bất hồi đầu thệ ngôn hựu hà tất

Đã không hối hận đâu cần vương vấn lời thề

知己一语

sháo huá zhī jǐ yī yǔ

Thiều hoa tri kỷ nhất ngữ

Thiều hoa tri kỷ đồng âm

生死相许

shēng sǐ xiāng xǔ

Sinh tử tương hứa

Sinh tử thề hẹn

才知情已难寻

cái zhī qíng yǐ nán xún

Tài tri tình dĩ nan tầm

Mới biết chân tình khó tìm

吾爱至斯只剩飞花梦影

wú ài zhì sī zhī shèng fēi huā mèng yǐng

Ngô ái chí tư chích thặng phi hoa mộng ảnh

Thâm tình này giờ chỉ là phi hoa mộng ảnh

回首再望蜀山依旧伫立

huí shǒu zài wàng shǔ shān yī jiù zhù lì

Hồi thủ tái vọng thục sơn y cựu trữ lập

Quay đầu nhìn lại, Thục Sơn vẫn hùng vĩ

看尽浮沉独饮回忆

kàn jìn fú chén dú yǐn huí yì

Khán tẫn phù trầm độc ẩm hồi ức

Khán tẫn phù trầm độc ẩm hồi ức

醉过以后才知情已难寻

zuì guò yǐ hòu cái zhī qíng yǐ nán xún

Túy quá dĩ hậu tài tri tình dĩ nan tầm

Si mê triền miên mới biết chân tình khó tìm

吾爱至斯只剩飞花梦影

wú ài zhì sī zhī shèng fēi huā mèng yǐng

Ngô ái chí tư chích thặng phi hoa mộng ảnh

Thâm tình này giờ chỉ là phi hoa mộng ảnh

回首再望蜀山依旧伫立

huí shǒu zài wàng shǔ shān yī jiù zhù lì

Hồi thủ tái vọng thục sơn y cựu trữ lập

Quay đầu nhìn lại, Thục Sơn vẫn hùng vĩ

看尽浮沉独饮回忆

kàn jìn fú chén dú yǐn huí yì

Khán tẫn phù trầm độc ẩm hồi ức

Khán tẫn phù trầm độc ẩm hồi ức

看尽浮沉独饮回忆

kàn jìn fú chén dú yǐn huí yì

Khán tẫn phù trầm độc ẩm hồi ức

Khán tẫn phù trầm độc ẩm hồi ức

 

Chú thích:

Khán tẫn phù trầm dùng để chỉ là đã trải qua đã nếm đủ thăng trầm của đời người

 

Bài dịch thứ 127

© 2011 – 2012, nicky. All rights reserved.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.