Vi Ái Thành Thần – Sở Thiên Thư

Song: 为爱成神 – wéi ài chéng shén – Vi Ái Thành Thần
Singer: 楚天舒 – chǔ tiān shū – Sở Thiên Thư
Gamesong: 诛仙2 – Zhu xian 2 – Tru Tiên 2
Download: MP3 (256Kbs)

是怎样走到如今

shì zěn yàng zǒu dào rú jīn

Thị chẩm dạng tẩu đáo như kim

Làm thế nào vững bước đến tận hôm nay

路布满着荆棘

lù bù mǎn a jīng jí

Lộ bố mãn trứ kinh cức

Con đường này quá chông gai

尘埃中的坎坷际遇

chén āi zhōng de kǎn kě jì yù

Trần ai trung đích khảm khả tế ngộ

Chốn trần ai gặp gỡ thật gian truân.

回头看已成过去

huí tóu kàn yǐ chéng guò qù

Hồi đầu khán dĩ thành quá khứ

Quay đầu lại đã là quá khứ

唯一坚信是找回你

wéi yī jiān xìn shì zhǎo huí nǐ

Duy nhất kiên tín thị hoa hồi nhĩ

Niềm tin duy nhất là tìm về gặp nàng

支撑着我活下去

zhī chēng a wǒ huó xià qù

Chi xanh trứ ngã hoạt hạ khứ

Ta cố gắng để không suy sụp

如果相见却变陌生

rú guǒ xiāng jiàn què biàn mò shēng

Như quả tương kiến khước biến mạch sinh

Nếu như gặp lại mà trở thành xa lạ

不能够再这样失去

bù néng gòu zài zhè yàng shī qù

Bất năng cú tái giá dạng thất khứ

Chẳng thà mất nhau còn hơn

为何天地不仁断缘分

wéi hé tiān dì bù rén duàn yuán fèn

Vi hà thiên địa bất nhân đoạn duyến phân

Vì sao thiên địa bất nhân chia lìa duyên phận

逆天要扭转乾坤

nì tiān yào niǔ zhuǎn gān kūn

Nghịch thiên yếu nữu chuyển kiền khôn

Nghịch ý trời chỉ mong xoay chuyển càn khôn

你早已经融入了生命

nǐ zǎo yǐ jīng róng rù le shēng mìng

Nhĩ tảo dĩ kinh dung nhập liễu sinh mệnh

Nàng sớm đã quyên sinh tính mệnh

守护我们的回忆

shǒu hù wǒ men de huí yì

Thủ hộ ngã môn đích hồi ức

Để bảo vệ hồi ức của đôi ta

太多无常无情的命运

tài duō wú cháng wú qíng de mìng yùn

Thái đa vô thường vô tình đích mệnh vận

Vận mệnh thật quá vô thường, vô tình

伤心花在任飘零

shāng xīn huā zài rèn piāo líng

Thương tâm hoa tại nhâm phiêu linh

Hoa thương tâm cứ mãi phiêu linh

纵然放弃所有也无恨

zòng rán fàng qì suǒ yǒu yě wú hèn

Túng nhiên phóng khí sở hữu dã vô hận

Dẫu vứt bỏ tất cả cũng không ân hận

宁愿为你抛此生

zhù yuàn wéi nǐ pāo cǐ shēng

Trữ nguyện vi nhĩ phao thử sinh

Nguyện vì nàng từ bỏ kiếp này.

是怎样走到如今

shì zěn yàng zǒu dào rú jīn

Thị chẩm dạng tẩu đáo như kim

Làm thế nào vững bước đến tận hôm nay

路布满着荆棘

lù bù mǎn a jīng jí

Lộ bố mãn trứ kinh cức

Con đường này quá chông gai

尘埃中的坎坷际遇

chén āi zhōng de kǎn kě jì yù

Trần ai trung đích khảm khả tế ngộ

Chốn trần ai gặp gỡ thật gian truân.

回头看已成过去

huí tóu kàn yǐ chéng guò qù

Hồi đầu khán dĩ thành quá khứ

Quay đầu lại đã là quá khứ

唯一坚信是找回你

wéi yī jiān xìn shì zhǎo huí nǐ

Duy nhất kiên tín thị hoa hồi nhĩ

Niềm tin duy nhất là tìm về gặp nàng

支撑着我活下去

zhī chēng a wǒ huó xià qù

Chi xanh trứ ngã hoạt hạ khứ

Ta cố gắng để không suy sụp

如果相见却变陌生

rú guǒ xiāng jiàn què biàn mò shēng

Như quả tương kiến khước biến mạch sinh

Nếu như gặp lại mà trở thành xa lạ

不能够再这样失去

bù néng gòu zài zhè yàng shī qù

Bất năng cú tái giá dạng thất khứ

Chẳng thà mất nhau còn hơn

为何天地不仁断缘分

wéi hé tiān dì bù rén duàn yuán fèn

Vi hà thiên địa bất nhân đoạn duyến phân

Vì sao thiên địa bất nhân chia lìa duyên phận

逆天要扭转乾坤

nì tiān yào niǔ zhuǎn gān kūn

Nghịch thiên yếu nữu chuyển kiền khôn

Nghịch ý trời chỉ mong xoay chuyển càn khôn

你早已经融入了生命

nǐ zǎo yǐ jīng róng rù le shēng mìng

Nhĩ tảo dĩ kinh dung nhập liễu sinh mệnh

Nàng sớm đã quyên sinh tính mệnh

守护我们的回忆

shǒu hù wǒ men de huí yì

Thủ hộ ngã môn đích hồi ức

Để bảo vệ hồi ức của đôi ta

太多无常无情的命运

tài duō wú cháng wú qíng de mìng yùn

Thái đa vô thường vô tình đích mệnh vận

Vận mệnh thật quá vô thường, vô tình

伤心花在任飘零

shāng xīn huā zài rèn piāo líng

Thương tâm hoa tại nhâm phiêu linh

Hoa thương tâm cứ mãi phiêu linh

纵然放弃所有也无恨

zòng rán fàng qì suǒ yǒu yě wú hèn

Túng nhiên phóng khí sở hữu dã vô hận

Dẫu vứt bỏ tất cả cũng không ân hận

宁愿为你抛此生

zhù yuàn wéi nǐ pāo cǐ shēng

Trữ nguyện vi nhĩ phao thử sinh

Nguyện vì nàng từ bỏ kiếp này.

© 2012, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.