Thanh Y – Mã Thiên Vũ

Song: 青衣 – qīng yī – Thanh Y
Singer: 马天宇 – – Mã Thiên Vũ
Download:
Mp3 | VCLIP

每逢秋去冬来是人去花又别

měi féng qiū qù dōng lái shì rén qù huā yòu bié

Mỗi phùng thu khứ đông lai thị nhân khứ hoa hựu biệt

Mỗi độ Thu đi Đông đến, cũng là lúc hoa tàn người ly tán

叹一声缘分不该如此难求

tàn yī shēng yuán fèn bù gāi rú cǐ nán qiú

Thán nhất thanh duyến phân bất cai như thử nan cầu

Than thở duyên phận sao khó cầu đến thế

所谓的爱与不爱相隔在哪般

suǒ wèi de ài yǔ bù ài xiāng gé zài nǎ bān

Sở vị đích ái dữ bất ái tương cách tại na bàn

Vì yêu hay không yêu cũng có khác nhau là mấy đâu

为何会让你宁愿白头也守候

wéi hé huì ràng nǐ zhù yuàn bái tóu yě shǒu hòu

Vi hà hội nhượng nhĩ trữ nguyện bạch đầu dã thủ hậu

Cớ sao lại khiến người ta bạc đầu mà chờ đợi

时间已覆水难收

shí jiān yǐ fù shuǐ nán shōu

Thì gian dĩ phúc thủy nan thu

Thời gian trôi tựa phúc thủy nan thu

弹诉哀愁泪不休

dàn sù āi chóu lèi bù xiū

Đạn tố ai sầu lệ bất hưu

Đàn một khúc bi sầu, lệ rơi không dứt

梦碎后已难再回首

mèng suì hòu yǐ nán zài huí shǒu

Mộng toái hậu dĩ nan tái hồi thủ

Giấc mộng tan vỡ làm sao quay lại được

弹琵琶又见当年镜前你梳头

dàn pí pá yòu jiàn dāng nián jìng qián nǐ shū tóu

Đạn tỳ bà hựu kiến đương niên kính tiền nhĩ sơ đầu

Gảy tỳ bà nhớ lại năm xưa người chải tóc trước gương.

拨一首满花春秀

bō yī shǒu mǎn huā chūn xiù

Bát nhất thủ mãn hoa xuân tú

Đàn một khúc Mãn hoa xuân tú

今日月下再醉孤酒

jīn rì yuè xià zài zuì gū jiǔ

Kim nhật nguyệt hạ tái túy cô tửu

Dưới trăng hôm nay lại mình ta say

雨落枝头年复一年谁白发留

yǔ luò zhī tóu nián fù yī nián shéi bái fā liú

Vũ lạc chi đầu niên phục nhất niên thùy bạch phát lưu

Mưa rơi trên đầu, năm lại qua năm, tóc ai bạc trắng

让爱随相思入梦左右

ràng ài suí xiāng sī rù mèng zuǒ yòu

Nhượng ái tùy tương tư nhập mộng tả hữu

Gửi ái tình vào giấc mộng tương tư

梦见我们还挽着手

mèng jiàn wǒ men huán wǎn a shǒu

Mộng kiến ngã môn hoàn vãn trứ thủ

Mơ thấy chúng ta vẫn còn tay trong tay

***Cái cô đào xinh gái ngồi gảy đàn chính là “Mã Công Tử” đấy haha =))

_Thanh y: là “Đào hát” trong các vở hý kịch (kịch vui) của TQ, không phải là áo xanh nhé.

_Phúc thủy nan thu: nước đã đổ rồi thì khó hốt lại (thành ngữ TQ)

Bài dịch thứ 71

© 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. Anhee Tran via Facebook Reply

    vừa coi tập 1 Quái hiệp nhất chi mai xong :”>~~ đang bấn Mã công tử đây ;))~~

Leave a Reply

Your email address will not be published.