Vu Quy – Tiểu Khúc Nhi

b4cbd2b3jw1e1m0mnv9r5j

Song: 于归 – Vu Quy
Singer: 小曲儿 – Tiểu Khúc Nhi
DOwnload: MP3

狼烟 青荒原
chuan lang yan qing feng ru lian sao huang yuan
Truyện lang yên thanh phong như luyện tảo hoang nguyên
Khói lửa, gươm đao như lướt qua đồng hoang.
急弓弦 气如凝 羽箭
ji gong xian zhan qi ru ning xuan yu jian
Cấp cung huyền chiến khí như ngưng huyền vũ tiến
Giương cung, chiến khí chuyển hết vào mũi tên
更吹羌笛戎装拭遍
geng chui qiang di rong zhuang shi bian
Canh xuy khương địch nhung trang thức biến
Thổi sáo Khương trong đêm, lau lại quân trang.
我誓寇踏平呼延
wo shi dang kou ta ping hu yan
Ngã thệ đãng khấu đạp bình hô duyên
Ta thề diệt  thảo khấu, quét sạch Hô Duyên
绝岭孤雁 与共
wang jue ling gu yan shei yu gong chan juan
Vọng tuyệt lĩnh cô nhạn thùy dữ cộng thiền quyên
Nhìn núi cao cô nhạn, biết ai cùng thuyền quyên
河 白驹胜雪 踏山月
du chang he bai ju sheng xue ta shan yue
Độ trường hà bạch câu thắng tuyết đạp sơn nguyệt
Vượt sông dài, ngựa trắng hơn tuyết đi qua sơn nguyệt
似当年 玉辔红缨 赴新
si dang nian yu pei hong ying fu xin yue
Tự đương niên ngọc bí hồng anh phó tân ước
Như năm ấy lấy cương ngọc, hồng anh làm đính ước
露中立
jian ni feng lu zhong li jun qian
Kiến nhĩ phong lộ trung lập quân tiền
Thấy chàng sương gió trước quân tiền
恍如隔世重逢于野
huang ru ge shi chong feng yu ye
Hoảng như cách thế trọng phùng vu dã
Như mấy kiếp mới trùng phùng chốn hoang vu
只血在即 脉脉不千言
zhi xie zhan zai ji mai mai bu yu qian yan
Chích huyết chiến tại tức mạch mạch bất ngữ thiên ngôn
Chiến trận cận kề, quyến luyến khó thốt nên lời
身后万烽火今夜且作红帐一抹
shen hou wan qing feng huo jin ye qie zuo hong zhang yi mo
Thân hậu vạn khoảnh phong hỏa kim dạ thả tác hồng trướng nhất mạt
Sau lưng là khoảng trời lửa khói, đêm nay kéo tạm hồng trướng
哪管明朝影刀光同葬了你我
na guan ming chao jian ying dao guang tong zang le ni wo
Na quản minh triêu kiếm ảnh đao quang đồng táng liễu nhĩ ngã
Đâu cần Minh triều kiếm ảnh đao quang chôn vùi cùng hai ta
春秋不必候 乱仍携手
chun qiu bu bi hou fen luan reng xie shou
Xuân thu bất tất hậu phân loạn nhưng huề thủ
Xuân Thu chẳng màng giữa loạn lạc vẫn tay trong tay
生死如流云
sheng si ru liu yun fei mo
Sinh tử như lưu vân phi mạt
Sinh tử như mây bay bóng nước.
—————
              
城忽破 残无常卷
cheng hu po can feng wu chang juan ye huo
Thành hốt phá tàn phong vô thường quyển nghiệp hỏa
Thành đổ gió tàn cuốn theo nghiệp hỏa
甲落 赤血飞溅浑浊
tie jia luo chi xie fei jian yi hun zhuo
Thiết giáp lạc xích huyết phi tiên dĩ hồn trọc
Giáp sắt rơi, máu tươi tung tóe đã đổi màu
灵台存一清澈
ling tai jin cun yi si qing che
Linh thai cận tồn nhất ti thanh triệt
Mộ phần chỉ còn lại sự thanh khiết
昔年你祝捷
xi nian xu ni zhu jie kai ge
Tích niên hứa nhĩ chúc tiệp khải ca
Năm xưa chàng hứa sẽ thắng lợi khải hoàn
怀中血衣霞帔* 映穹失色
huai zhong xie yi xia pei  ying cang qiong shi se
Hoài trung huyết y hà bí * ánh thương khung thất sắc
Ôm bộ lễ phục nhuốm máu, trời xanh chuyển màu
愿斟此星此夜此此月合酒一爵*
yuan zhen ci xing ci ye ci feng ci yue he jin jiu yi jue 
Nguyện châm thử tinh thử dạ thử phong thử nguyệt hợp cẩn tửu nhất tước *
Nguyện nâng chén rượu hợp cẩn mời sao, đêm, gió, trăng
尊前今今世今生都入喉太烈
zun qian jin xu jin shi jin sheng dou ru hou tai lie
Tôn tiền kim hứa kim thế kim sinh đô nhập hầu thái liệt
Kính cổ kim, hứa đời này kiếp này, rượu nồng cháy cổ họng
音未鼓未竭
li yue yin wei mie shi zhan gu wei jie
Lễ nhạc âm vị diệt thị chiến cổ vị kiệt
Nhạc điệu chưa hết, trống trận chưa dừng
我山河
ni fu wo shan he sui yue
Nhĩ phụ ngã sơn hà tuế nguyệt
Chàng phụ ta cùng sơn hà tuế nguyệt
愿斟此星此夜此此月合一爵
yuan zhen ci xing ci ye ci feng ci yue he jin yi jue
Nguyện châm thử tinh thử dạ thử phong thử nguyệt hợp cẩn nhất tước
Nguyện nâng chén rượu hợp cẩn mời sao, đêm, gió, trăng
此杯冥冥无人接
ci bei ming ming wu ren jie
Thử bôi minh minh vô nhân tiếp
Chén rượu này chốn địa phủ không ai nhận
剑为铁笔,划地庚帖*
li jian wei tie bi  hua di wei geng tie 
Lập kiếm vi thiết bút, hoa địa vi canh thiếp *
Mượn kiếm làm bút thép, đất đai là hôn thiếp
无需青史墨来写
wu xu qing shi mo lai xie
Vô nhu thanh sử mặc lai tả
Chẳng cần sách sử viết lại
无凭此生歌已歇
wu ping ci sheng ge yi xie
Vô bằng thử sinh ca dĩ hiết
Chằng bằng khúc ca đời này đã dứt.
Chú thích:
Hô Duyên : 1 trong 4 họ Hung Nô thảo khấu gồm
Hô Diên, Bốc, Lan & Kiều. Hô Diên mạnh nhất dẫn quân đánh nhà Hán.
Thuyền Quyên: là chỉ người con gái đẹp.
Tích Thuyền Quyên: Thuyền Quyên là 1 học trò
nữ của nhà thơ Khuất Nguyên (Trung Quốc). Khi Khuất Nguyên định can Sở Hoài
Vương không nên nghe theo thứ phi đang thông đồng với giặc mưu chiếm nước Sở,
thì bị bà thứ phi này dùng tiền, vàng mua chuộc triều đình phao tin rằng Khuất
Nguyên phát điên. Từ đó, không ai nghe lới Khuất Nguyên cả. Nhà thơ bị mọi
người tránh xa, chỉ có Thuyền Quyên một lòng hầu thầy vì nàng cũng đã yêu thầy.
Thuyền Quyên chịu đựng biết bao áp lực của dư luận để trọn tình! Do đó, đời sau,
thấy cô gái nào lận đận trong tình yêu thì nói rằng “đó là phận gái Thuyền
Quyên”, nghĩa là thân phận giống nàng Thuyền Quyên ngày xưa!
Cương ngọc: dây cương ngựa có kết ngọc quý.
Hồng anh là một chùm sợi dây tua màu đỏ,
thường thấy trên mũ của các vị quan triều đình.
Hồng trướng là màn bằng vải màu hồng
Hà bí là trang phục xuất giá của nữ thường
dân thời cổ đại
Hợp cẩn là rượu cưới hay rượu giao bôi.
Lễ nhạc: trong bài này là nhạc truy điệu
Canh thiếp: hôn thiếp hay thiệp cưới.
Bài dịch thứ 217

© 2014 – 2021, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.