Cánh Cửa Không Khép Chặt – Vũ Thiên


Song: 关不上的窗 – guan bu shang de chuang – Cánh Cửa Không Khép Chặt
Singer: 雨天 – yu tian – Vũ Thiên
Download: MP3 | 周传雄 ver | VCLIP

我听见寒风扰乱了叶落

wo ting jian han feng rao luan le ye luo

Ngã thính kiến hàn phong nhiễu loạn liễu diệp lạc

Ta nghe thấy gió lạnh cuốn lá rơi tan tác

在寂寞阴暗长居住的巷弄

zai ji mo yin an chang ju zhu de xiang nong

Tại tịch mịch âm ám trường cư trụ đích hạng lộng

 Âm u cô tịch bao trùm lên ngõ vắng

我听见孤单在隐忍的夜晚

wo ting jian gu dan zai yin ren de ye wan

Ngã thính kiến cô đan tại ẩn nhẫn đích dạ vãn

Ta nghe thấy đêm trường chất chứa nỗi cô đơn

是被爱刺痛啜泣者的胸膛

shi bei ai ci tong chuo qi zhe de xiong tang

Thị bị ái thứ thống xuyết khấp giả đích hung thang

Là ái tình đau khổ cứ nghẹn ngào trong lòng ngực

我是心门上了锁的一扇窗

wo shi xin men shang le suo de yi shan chuang

Ngã thị tâm môn thượng liễu tỏa đích nhất phiến song

Lòng ta là cánh cửa đã khép lại

任寒风来来去去关不上

ren han feng lai lai qu qu guan bu shang

Nhâm hàn phong lai lai khứ khứ quan bất thượng

Mặc gió lạnh cứ lùa vào, không thể khép chặt

这些年无法修补的风霜

zhe xie nian wu fa xiu bu de feng shuang

Giá ta niên vô pháp tu bổ đích phong sương

Bao năm sương gió không cách gì chấp vá

看来格外的凄凉

kan lai ge wai de qi liang

Khán lai cách ngoại đích thê lương

Trông vô cùng thê lương

风来时撩过过往的忧伤

feng lai shi liao guo guo wang de you shang

Phong lai thì liêu quá quá vãng đích ưu thương

Gió thổi vào vết thương xưa ưu thương chẳng dứt

像整个季节廉价的狂欢

xiang zheng ge ji jie lian jia de kuang huan

Tượng chỉnh cá quý tiết liêm giới đích cuồng hoan

Tất cả thời khắc như ban tặng một niềm vui rẻ tiền

让我们从头来吧如梦如花

rang wo men cong tou lai ba ru meng ru hua

Nhượng ngã môn tòng đầu lai ba như mộng như hoa

Để chúng ta bắt đầu lại như ngày xưa hoa mộng

我听见拒绝又嘲笑了黑夜

wo ting jian ju jue you chao xiao le hei ye

Ngã thính kiến cự tuyệt hựu trào tiếu liễu hắc dạ

Ta nghe thấy lời chối từ và cười nhạo trong đêm đen

我只是寒冬向着西北的窗

wo zhi shi han dong xiang a xi bei de chuang

Ngã chích thị hàn đông hướng trứ tây bắc đích song

Ta chỉ là cánh cửa hướng về phía tây bắc đông giá

 

 

我听见孤单在隐忍的夜晚

wo ting jian gu dan zai yin ren de ye wan

Ngã thính kiến cô đan tại ẩn nhẫn đích dạ vãn

Ta nghe thấy đêm trường chất chứa nỗi cô đơn

是被爱刺痛啜泣者的胸膛

shi bei ai ci tong chuo qi zhe de xiong tang

Thị bị ái thứ thống xuyết khấp giả đích hung thang

Là ái tình đau khổ cứ nghẹn ngào trong lòng ngực

我是心门上了锁的一扇窗

wo shi xin men shang le suo de yi shan chuang

Ngã thị tâm môn thượng liễu tỏa đích nhất phiến song

Lòng ta là cánh cửa đã khép lại

任寒风来来去去关不上

ren han feng lai lai qu qu guan bu shang

Nhâm hàn phong lai lai khứ khứ quan bất thượng

Mặc gió lạnh cứ lùa vào, không thể khép chặt

这些年无法修补的风霜

zhe xie nian wu fa xiu bu de feng shuang

Giá ta niên vô pháp tu bổ đích phong sương

Bao năm sương gió không cách gì chấp vá

看来格外的凄凉

kan lai ge wai de qi liang

Khán lai cách ngoại đích thê lương

Trông vô cùng thê lương

风来时撩过过往的忧伤

feng lai shi liao guo guo wang de you shang

Phong lai thì liêu quá quá vãng đích ưu thương

Gió thổi vào vết thương xưa ưu thương chẳng dứt

像整个季节廉价的狂欢

xiang zheng ge ji jie lian jia de kuang huan

Tượng chỉnh cá quý tiết liêm giới đích cuồng hoan

Tất cả thời khắc như ban tặng một niềm vui rẻ tiền

让我们从头来吧如梦如花

rang wo men cong tou lai ba ru meng ru hua

Nhượng ngã môn tòng đầu lai ba như mộng như hoa

Để chúng ta bắt đầu lại như ngày xưa hoa mộng

 

 

我是心门上了锁的一扇窗

wo shi xin men shang le suo de yi shan chuang

Ngã thị tâm môn thượng liễu tỏa đích nhất phiến song

Lòng ta là cánh cửa đã khép lại

任寒风来来去去关不上

ren han feng lai lai qu qu guan bu shang

Nhâm hàn phong lai lai khứ khứ quan bất thượng

Mặc gió lạnh cứ lùa vào, không thể khép chặt

这些年无法修补的风霜

zhe xie nian wu fa xiu bu de feng shuang

Giá ta niên vô pháp tu bổ đích phong sương

Bao năm sương gió không cách gì chấp vá

看来格外的凄凉

kan lai ge wai de qi liang

Khán lai cách ngoại đích thê lương

风来时撩过过往的忧伤

feng lai shi liao guo guo wang de you shang

Phong lai thì liêu quá quá vãng đích ưu thương

Gió thổi vào vết thương xưa ưu thương chẳng dứt

像整个季节廉价的狂欢

xiang zheng ge ji jie lian jia de kuang huan

Tượng chỉnh cá quý tiết liêm giới đích cuồng hoan

Tất cả thời khắc như ban tặng một niềm vui rẻ tiền

让我们从头来吧如梦如花

rang wo men cong tou lai ba ru meng ru hua

Nhượng ngã môn tòng đầu lai ba như mộng như hoa

Để chúng ta bắt đầu lại như ngày xưa hoa mộng

我听见拒绝又嘲笑了黑夜

wo ting jian ju jue you chao xiao le hei ye

Ngã thính kiến cự tuyệt hựu trào tiếu liễu hắc dạ

Ta nghe thấy lời chối từ và cười nhạo trong đêm đen

我只是寒冬向着西北的窗

wo zhi shi han dong xiang a xi bei de chuang

Ngã chích thị hàn đông hướng trứ tây bắc đích song

Ta chỉ là cánh cửa hướng về phía tây bắc đông giá

我只是寒冬向着西北的窗

wo zhi shi han dong xiang a xi bei de chuang

Ngã chích thị hàn đông hướng trứ tây bắc đích song

Ta chỉ là cánh cửa hướng về phía tây bắc đông giá

 

Bài dịch thứ 155 với sự giúp đỡ của bạn Pear

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.