Hồ Điệp Bôi – HITA

[quan4.net] Hồ Điệp Bôi – HITA from quan4.net on Vimeo.

Song: 蝴蝶杯 – hú dié bēi – Hồ Điệp Bôi
Singer: HITA
Download: MP3 | CLIP

叶凋谢枯几夜落花还追

yè diāo xiè kū jǐ yè luò huā huán zhuī

Diệp điêu tạ khô kỷ dạ lạc hoa hoàn truy

Lá úa tàn mấy đêm xác xơ, hoa vẫn cứ rơi

心思才一半触景碎

xīn sī cái yī bàn chù jǐng suì

Tâm tư tài nhất bán xúc cảnh toái

Nhìn cảnh vật mà một nữa cõi lòng nát tan

夜灯半盏摇坠着巡回

yè dēng bàn zhǎn yáo zhuì a xún huí

Dạ đăng bán trản diêu trụy trứ tuần hồi

Ngọn đèn cạn một nửa ủ rủ đong đưa

影中空醉

shuǐ yǐng zhōng kōng zuì

Thủy ảnh trung không túy

Dưới nước ảnh không trung đẹp thay

 

泪无邪唱离别倦夜欲褪

lèi wú xié chàng lí bié juàn yè yù tùn

Lệ vô tà xướng ly biệt quyện dạ dục thốn

Lệ dại khờ hát ly biệt đêm trường sắp hết

花恋蝶有几分都无悔

huā liàn dié yǒu jǐ fēn dōu wú huǐ

Hoa luyến điệp hữu kỷ phân đô vô hối

Hoa yêu bướm có hối hận chút nào không

谰语幽咽荡涤谁心扉

lán yǔ yōu yàn dàng dí shéi xīn fēi

Lan ngữ u yết đãng địch thùy tâm phi

Lời nói dối nấc nghẹn xóa đi tâm sự của ai

谁人落泪

yǐn shéi rén luò lèi

Dẫn thùy nhân lạc lệ

Khiến cho ai rơi lệ

 

手中空握蝴蝶杯浊酒中影已退

shǒu zhōng kōng wò hú dié bēi zhuó jiǔ zhōng yǐng yǐ tuì

Thủ trung không ác hồ điệp bôi trọc tửu trung ảnh dĩ thối

Cầm chén rượu hồ điệp trong tay mà nhân ảnh nhạt nhòa

为她点的半截红蜡已灭

wéi tā diǎn de bàn jié hóng chà yǐ miè

Vi tha điểm đích bán tiệt hồng chá dĩ diệt

Giọt lệ rơi vì chàng khiến ngọn nến sắp tàn lụi tắt

说着清醒却为谁沉醉憔悴

shuō a qīng xǐng què wéi shéi chén zuì qiáo cuì

Thuyết trứ thanh tỉnh khước vi thùy trầm túy tiều tụy

Lời nói chẳng còn minh mẫn, vì ai mà si mê tiều tụy

单飞梦里撕不毁

dān fēi mèng lǐ sī bù huǐ

 Đan phi mộng lý tê bất hủy

Không thoát được giấc mộng đơn lẻ

泪无邪唱离别倦夜欲褪

lèi wú xié chàng lí bié juàn yè yù tùn

Lệ vô tà xướng ly biệt quyện dạ dục thốn

Lệ dại khờ hát ly biệt đêm trường sắp hết

花恋蝶有几分都无悔

huā liàn dié yǒu jǐ fēn dōu wú huǐ

Hoa luyến điệp hữu kỷ phân đô vô hối

Hoa yêu bướm có hối hận chút nào không

谰语幽咽荡涤谁心扉

lán yǔ yōu yàn dàng dí shéi xīn fēi

Lan ngữ u yết đãng địch thùy tâm phi

Lời nói dối nấc nghẹn xóa đi tâm sự của ai

谁人落泪

yǐn shéi rén luò lèi

Dẫn thùy nhân lạc lệ

Khiến cho ai rơi lệ

 

手中空握蝴蝶杯浊酒中影已退

shǒu zhōng kōng wò hú dié bēi zhuó jiǔ zhōng yǐng yǐ tuì

Thủ trung không ác hồ điệp bôi trọc tửu trung ảnh dĩ thối

Cầm chén rượu hồ điệp trong tay mà nhân ảnh nhạt nhòa

为她点的半截红蜡已灭

wéi tā diǎn de bàn jié hóng chà yǐ miè

Vi tha điểm đích bán tiệt hồng chá dĩ diệt

Giọt lệ rơi vì chàng khiến ngọn nến sắp tàn lụi tắt

说着清醒却为谁沉醉憔悴

shuō a qīng xǐng què wéi shéi chén zuì qiáo cuì

Thuyết trứ thanh tỉnh khước vi thùy trầm túy tiều tụy

Lời nói chẳng còn minh mẫn, vì ai mà si mê tiều tụy

单飞梦里撕不毁

dān fēi mèng lǐ sī bù huǐ

Đan phi mộng lý tê bất hủy

Không thoát được giấc mộng đơn lẻ

 

手中空握蝴蝶杯深醉仍忘归

shǒu zhōng kōng wò hú dié bēi shēn zuì réng wàng guī

Thủ trung không ác hồ điệp bôi thâm túy nhưng vong quy

Cầm chén rượu hồ điệp trong tay, say nồng sao chẳng quên

沉鳞斜卧水中又竞跃

chén lín xié wò shuǐ zhōng yòu jìng yuè

Trầm lân tà ngọa thủy trung hựu cạnh dược

Như cá bơi lội vẫy vùng trong nước

夕阳落的黄昏事与愿背

xī yáng luò de huáng hūn shì yǔ yuàn bèi

Tịch dương lạc đích hoàng hôn sự dữ nguyện bối

Như hoàng hôn ánh tà dương chìm dần rồi khuất bóng.

双飞总该相信梦似美

shuāng fēi zǒng gāi xiāng xìn mèng sì měi

Song phi tổng cai tương tín mộng tự mỹ

Vẫn tin rằng rất mộng song phi rất đẹp

mèng sì měi 

Mộng tự mỹ

Mộng rất đẹp

 

Hồ Điệp Bôi là chén rượu có in hình hồ điệp.

Bài dịch thứ 137

© 2011 – 2014, nicky. All rights reserved.

1 Comment

  1. Giang Nhi Muội Muội Reply

    quả thật bài này rất hay…. Em bắt đầu thích nhạc của HITA rồi đó~~~

Leave a Reply

Your email address will not be published.