Cổ Kiếm Tình Vận – Đổng Trinh

Song: 古剑情韵 – gǔ jiàn qíng yùn – Cổ Kiếm Tình Vận
Singer: 董贞 ft Alicia – Đổng Trinh ft Acilia
Gamesong: 古剑奇谭 – Cổ Kiếm Kỳ Đàm
Download: MP3

是否记得相遇那年

shì fǒu jì de xiāng yù nà nián

Thị phủ ký đắc tương ngộ na niên

Còn nhớ không năm xưa gặp gỡ?

恰是英雄少年颜

qià shì yīng xióng shào nián yán

Kháp thị anh hùng thiểu niên nhan

Thuở thiếu niên bản sắc anh hùng

一同琴音伴

yī tóng qín yīn bàn

Nhất đồng cầm âm bạn

Cùng chung sở thích cầm âm

一起在憧憬明天

yī qǐ zài chōng jǐng míng tiān

Nhất khởi tại sung cảnh minh thiên

Cùng mơ ước về một tương lai rạng rỡ

这些年总惦念

zhè xiē nián zǒng diàn niàn

Giá ta niên tổng điếm niệm

Bao năm qua vẫn tư niệm

莫逆一生绕心弦

mò nì yī shēng rào xīn xián

Mạc nghịch nhất sinh nhiễu tâm huyền

Tâm đầu ý hợp, một đời vấn vương cõi lòng

友情未曾随风飘远

yǒu qíng wèi céng suí fēng piāo yuǎn

Hữu tình vị tằng tùy phong phiêu viễn

Tình bằng hữu không như là gió thoáng qua

再相聚 仿佛还在昨天

zài xiāng jù fǎng fó hái zài zuó tiān

Tái tương tụ phảng phật hoàn tại tạc thiên

Phút gặp lại, ngỡ như vừa mới ngày hôm qua

纵然时间让我们改变

zòng rán shí jiān ràng wǒ men gǎi biàn

Túng nhiên thì gian nhượng ngã môn cải biến

Mặc cho thời gian khiến chúng ta đổi khác

真心感动不曾减

zhēn xīn gǎn dòng bù céng jiǎn

Chân tâm cảm động bất tằng giảm

Tấm chân tình ấy không hề lung lay

你永远最了解我心中的思念

nǐ yǒng yuǎn zuì liǎo jiě wǒ xīn zhōng de sī niàn

Nhĩ vĩnh viễn tối liễu giải ngã tâm trung đích tư niệm

Người mãi mãi hiểu rõ tư niệm trong lòng ta nhất

也许很久以后会再见

yě xǔ hěn jiǔ yǐ hòu huì zài jiàn

Dã hứa ngận cửu dĩ hậu hội tái kiến

Biết đâu thật lâu về sau có thể gặp lại

深交挚情不会变

shēn jiāo zhì qíng bù huì biàn

Thâm giao chí tình bất hội biến

Thâm tình này không hề thay đổi

把酒高歌 情谊地久天长一世缘

bǎ jiǔ gāo gē qíng yí dì jiǔ tiān cháng yī shì yuán

Bả tửu cao ca tình nghị địa cửu thiên trường nhất thế duyến

Nâng chén hát vang, duyên một đời, tình thiên trường địa cửu

是否记得相逢那年

shì fǒu jì de xiāng féng nà nián

Thị phủ ký đắc tương phùng na niên

Còn nhớ không phút tương phùng năm ấy?

好似今朝相见欢

hǎo sì jīn zhāo xiāng jiàn huān

Hảo tự kim triêu tương kiến hoan

Ngỡ như hôm nay vui hội ngộ

一同心怀念

yī tóng xīn huái niàn

Nhất đồng tâm hoài niệm

Cùng nhau nhớ về

一起在回忆昨天

yī qǐ zài huí yì zuó tiān

Nhất khởi tại hồi ức tạc thiên

Hồi ức ngày xưa ấy

这些年总惦念

zhè xiē nián zǒng diàn niàn

Giá ta niên tổng điếm niệm

Bao năm qua vẫn tư niệm

朋友一生记心间

péng yǒu yī shēng jì xīn jiān

Bằng hữu nhất sinh ký tâm gian

Một đời bằng hữu khắc trong lòng

友情未曾随风不见

yǒu qíng wèi céng suí fēng bù jiàn

Hữu tình vị tằng tùy phong bất kiến

Tình bằng hữu không như gió chẳng tương phùng

再相聚 向往就在明天

zài xiāng jù xiàng wǎng jiù zài míng tiān

Tái tương tụ hướng vãng tựu tại minh thiên

Khi gặp lại sẽ cùng nhau hướng về tương lai

纵然距离让我们疏远

zòng rán jù lí ràng wǒ men shū yuǎn

Túng nhiên cự ly nhượng ngã môn sơ viễn

Mặc cho khoảng cách khiến chúng ta hời hợt

难忘真情不曾减

nán wàng zhēn qíng bù céng jiǎn

Nan vong chân tình bất tằng giảm

Khó mà quên chân tình không đổi

我永远最了解你想说的语言

wǒ yǒng yuǎn zuì liǎo jiě nǐ xiǎng shuō de yǔ yán

Ngã vĩnh viễn tối liễu giải nhĩ tưởng thuyết đích ngữ ngôn

Ta mãi mãi là người hiểu rõ lời người muốn thốt ra

共同期待以后再相见

gòng tóng qī dài yǐ hòu zài xiāng jiàn

Cộng đồng kỳ đãi dĩ hậu tái tương kiến

Thế gian mong đợi mai sau sẽ gặp lại

深刻感动不会变

shēn kè gǎn dòng bù huì biàn

Thâm khắc cảm động bất hội biến

Cảm động sâu sắc không thay đổi

醉饮千觞 情谊地久天长共祝愿

zuì yǐn qiān shāng qíng yí dì jiǔ tiān cháng gòng zhù yuàn

Túy ẩm thiên thương tình nghị địa cửu thiên trường cộng chúc nguyện

Cạn nghìn chén rượu chúc phúc cho tình này thiên trường địa cửu.

 

Bài dịch thứ 136

© 2011 – 2012, nicky. All rights reserved.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.