Tình yêu chết từ hôm qua – Vũ Thiên

Song: 爱死了昨天 – ài sǐ le zuó tiān – Tình yêu chết từ hôm qua
Singer: 雨天 – yǔ tiān – Vũ Thiên
Download: MP3 | CLIP

 

爱死了昨天

ài sǐ le zuó tiān

Ái tử liễu tạc thiên

Tình yêu chết từ hôm qua

是我爱死了昨天

shì wǒ ài sǐ le zuó tiān

Thị ngã ái tử liễu tạc thiên

Tình yêu của ta đã chết từ hôm qua

誓言割碎你的脸

shì yán gē suì nǐ de liǎn

Thệ ngôn cát toái nhĩ đích kiểm

Lời thề vụn vỡ trên gương mặt nàng

一切都回不到那些从前

yī qiē dōu huí bù dào nà xiē cóng qián

Nhất thiết đô hồi bất đáo na ta tòng tiền

Mọi chuyện đã không thể quay trở lại được

美好的画面

měi hǎo de huà miàn

Mỹ hảo đích họa diện

Như những hình ảnh tốt đẹp khi xưa

是我爱死了昨天

shì wǒ ài sǐ le zuó tiān

Thị ngã ái tử liễu tạc thiên

Tình yêu của ta đã chết từ hôm qua

看你虚伪的吊唁

kàn nǐ xū wěi de diào yàn

Khán nhĩ hư ngụy đích điếu nghiễn

Nhìn nàng giả vờ xót thương

才知道我离你有多远

cái zhī dào wǒ lí nǐ yǒu duō yuǎn

Tài tri đạo ngã ly nhĩ hữu đa viễn

Mới hiểu rằng khoảng cách giữa ta và nàng thật xa.

睁开眼却看不见

zhēng kāi yǎn què kàn bù jiàn

Tĩnh khai nhãn khước khán bất kiến

Mở to mắt cũng chẳng thấy được

谁在我身边

shéi zài wǒ shēn biān

Thùy tại ngã thân biên

Ai ở bên cạnh mình

撕开痛苦慢慢发现

sī kāi tòng kǔ màn màn fā xiàn

Tê khai thống khổ mạn mạn phát hiện

Vượt lên nổi đau mới dần dần nhận ra

你已经走远

nǐ yǐ jīng zǒu yuǎn

Nhĩ dĩ kinh tẩu viễn

Nàng đã đi rất xa

哭和笑都有极限

kū hé xiào dōu yǒu jí xiàn

Khốc hòa tiếu đô hữu cực hạn

Khóc hay cười đều có giới hạn

没了更危险

méi le gèng wēi xiǎn

Một liễu canh nguy hiểm

Không khóc không cười mới thật đáng sợ

泪尝多了反而很甜

lèi cháng duō le fǎn ér hěn tián

Lệ thường đa liễu phản nhi ngận điềm

Nước mắt rơi nhiều nhưng mật ngọt chẳng bao nhiêu

死心比欺骗更简练

sǐ xīn bǐ qī piàn gèng jiǎn liàn

Tử tâm bỉ khi phiến canh giản luyện

Con tim đã chết nhạy cảm với lời dối lừa

是我爱死了昨天

shì wǒ ài sǐ le zuó tiān

Thị ngã ái tử liễu tạc thiên

Tình yêu của ta chết từ hôm qua

誓言割碎你的脸

shì yán gē suì nǐ de liǎn

Thệ ngôn cát toái nhĩ đích kiểm

Lời thề vụn vỡ trên gương mặt nàng

一切都回不到那些从前

yī qiē dōu huí bù dào nà xiē cóng qián

Nhất thiết đô hồi bất đáo na ta tòng tiền

Mọi chuyện đã không thể quay trở lại được

美好的画面

měi hǎo de huà miàn

Mỹ hảo đích họa diện

Như những hình ảnh tốt đẹp khi xưa

是我爱死了昨天

shì wǒ ài sǐ le zuó tiān

Thị ngã ái tử liễu tạc thiên

Tình yêu của ta chết từ hôm qua

看你虚伪的吊唁

kàn nǐ xū wěi de diào yàn

Khán nhĩ hư ngụy đích điếu nghiễn

Nhìn nàng giả vờ xót thương

才知道我离你有多远

cái zhī dào wǒ lí nǐ yǒu duō yuǎn

Tài tri đạo ngã ly nhĩ hữu đa viễn

Mới hiểu rằng khoảng cách giữa ta và nàng thật xa.

哭和笑都有极限

kū hé xiào dōu yǒu jí xiàn

Khốc hòa tiếu đô hữu cực hạn

Khóc hay cười đều có giới hạn

没了更危险

méi le gèng wēi xiǎn

Một liễu canh nguy hiểm

Không khóc không cười mới thật đáng sợ

泪尝多了反而很甜

lèi cháng duō le fǎn ér hěn tián

Lệ thường đa liễu phản nhi ngận điềm

Nước mắt rơi nhiều nhưng mật ngọt chẳng bao nhiêu

死心比欺骗更简练

sǐ xīn bǐ qī piàn gèng jiǎn liàn

Tử tâm bỉ khi phiến canh giản luyện

Con tim đã chết nhạy cảm với lời dối lừa

是我爱死了昨天

shì wǒ ài sǐ le zuó tiān

Thị ngã ái tử liễu tạc thiên

Tình yêu của ta chết từ hôm qua

誓言割碎你的脸

shì yán gē suì nǐ de liǎn

Thệ ngôn cát toái nhĩ đích kiểm

Lời thề vụn vỡ trên gương mặt nàng

一切都回不到那些从前

yī qiē dōu huí bù dào nà xiē cóng qián

Nhất thiết đô hồi bất đáo na ta tòng tiền

Mọi chuyện đã không thể quay trở lại được

美好的画面

měi hǎo de huà miàn

Mỹ hảo đích họa diện

Như những hình ảnh tốt đẹp khi xưa

是我爱死了昨天

shì wǒ ài sǐ le zuó tiān

Thị ngã ái tử liễu tạc thiên

Tình yêu của ta chết từ hôm qua

看你虚伪的吊唁

kàn nǐ xū wěi de diào yàn

Khán nhĩ hư ngụy đích điếu nghiễn

Nhìn nàng giả vờ xót thương

才知道我离你有多远

cái zhī dào wǒ lí nǐ yǒu duō yuǎn

Tài tri đạo ngã ly nhĩ hữu đa viễn

Mới hiểu rằng khoảng cách giữa ta và nàng thật xa.

是我爱死了昨天

shì wǒ ài sǐ le zuó tiān

Thị ngã ái tử liễu tạc thiên

Tình yêu của ta chết từ hôm qua

誓言割碎你的脸

shì yán gē suì nǐ de liǎn

Thệ ngôn cát toái nhĩ đích kiểm

Lời thề vụn vỡ trên gương mặt nàng

一切都回不到那些从前

yī qiē dōu huí bù dào nà xiē cóng qián

Nhất thiết đô hồi bất đáo na ta tòng tiền

Mọi chuyện đã không thể quay trở lại được

美好的画面

měi hǎo de huà miàn

Mỹ hảo đích họa diện

Như những hình ảnh tốt đẹp khi xưa

是我爱死了昨天

shì wǒ ài sǐ le zuó tiān

Thị ngã ái tử liễu tạc thiên

Tình yêu của ta chết từ hôm qua

看你虚伪的吊唁

kàn nǐ xū wěi de diào yàn

Khán nhĩ hư ngụy đích điếu nghiễn

Nhìn nàng giả vờ xót thương

才知道我离你有多远

cái zhī dào wǒ lí nǐ yǒu duō yuǎn

Tài tri đạo ngã ly nhĩ hữu đa viễn

Mới hiểu rằng khoảng cách giữa ta và nàng thật xa.

和我死去的爱说再见

hé wǒ sǐ qù de ài shuō zài jiàn

Hòa ngã tử khứ đích ái thuyết tái kiến

Tình yêu của ta đã chết, tạm biệt nhé.

 

Bài dịch 138

© 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

 1. Kate Reply

  Mình có ý kiến một chút ở câu:
  泪尝多了反而很甜
  Nước mắt rơi nhiều nhưng mật ngọt chẳng bao nhiêu
  Theo mình thì câu này nghĩa là: “nước mắt nhiều nhưng lại rất ngọt ngào”.

  Thanks bản dịch của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published.