Lăng Dạ Ca – Walker

Song: 凌夜歌 – ling ye ge – Lăng Dạ Ca
Singer: W.K
OST: Inuyasha – Khuyển Dạ Xoa
Download: MP3 | Instrumental

看桃花似旧年愿随风共缱绻

kan tao hua si jiu nian yuan sui feng gong qian quan

Khán đào hoa tự cựu niên nguyện tùy phong cộng khiển quyển

Ngắm đào hoa như năm xưa, nguyện như gió mãi quyến luyến

冷残垣往经岁迁延

leng can yuan wang jing sui qian yan

Lãnh tàn viên vãng kinh tuế thiên duyên

Tàn viện lạnh đã qua bao năm.

解红尘白首怨忆沧海待桑田

jie hong chen bai shou yuan yi cang hai dai sang tian

Giải hồng trần bạch thủ oán ức thương hải đãi tang điền

Ngộ hồng trần bạc mái đầu, nhớ thương hải đợi tang điền

韶华远葬华发三千

shao hua yuan zang hua fa san qian

Thiều hoa viễn táng hoa phát tam thiên

Sắc xuân trôi xa tiễn đưa ba nghìn sợi tóc sâu.

舞双剑祈愿愿来生红妆面

wu shuang jian qi yuan yuan lai sheng hong zhuang mian

Vũ song kiếm kỳ nguyện nguyện lai sinh hồng trang diện

Múa song kiếm, khẩn cầu kiếp lai sinh lại điểm hồng trang

弄朱弦若比翼不羡仙

nong zhu xian ruo bi yi bu yi xian

Lộng chu huyền nhược bỉ dực bất tiện tiên

Gãy huyền cầm, nguyện sánh đôi không làm tiên

谁独守百年将一生风华潋

shei du shou bai nian jiang yi sheng feng hua lian

Thùy độc thủ bách niên tương nhất sinh phong hoa liễm

Ai đơn độc một đời đem phong hoa gửi theo dòng nước

说再见却难再相见

shuo zai jian que nan zai xiang jian

Thuyết tái kiến khước nan tái tương kiến

Hẹn tái ngộ nhưng khó mà gặp lại

谁曾言倾羡却挥袖断尘念

shei ceng yan qing yi que hui xiu duan chen nian

Thùy tằng ngôn khuynh tiện khước huy tụ đoạn trần niệm

Ai từng thốt lời từ bỏ mộng ước vung tay cắt đứt tư niệm hồng trần

寒声碎碎玉笛伴青颜

han sheng sui sui yu di ban qing yan

Hàn thanh toái toái ngọc địch bạn thanh nhan

Giọng lạnh vang vang hòa cùng tiếng sáo ngọc trên gương mặt

相思终湮灭携执念赴黄泉

xiang si zhong yan mie xie zhi nian fu huang quan

Tương tư chung yên diệt huề chấp niệm phó hoàng tuyền

Tương tư rồi cũng chon vùi theo chấp niệm xuống hoàng tuyền

倾尊前芳华染霜颜

qing zun qian fang hua ran shuang yan

Khuynh tôn tiền phương hoa nhiễm sương nhan

Uy nghiêm ngày trước như phương hoa tàn phai trên gương mặt

但回首看桃花满天

dan hui shou kan tao hua man tian

Đãn hồi thủ khán đào hoa mãn thiên

Quay đầu lại ngắm đào hoa bay khắp trời

Bài dịch thứ 183

© 2012 – 2021, nicky. All rights reserved.

6 comments

  1. Daniel Trần Reply

    Tân thời minh nguyệt nhưng nhiều cảnh lạ, chắc phần 4 :))

Leave a Reply

Your email address will not be published.