Một Câu Nói Một Nỗi Đau – Lưu Lực Dương

 

Song: 一句一伤 – yī jù yī shāng – Một câu nói một nỗi đau
Writer: 方文山 – fāng wén shān – Phương Văn Sơn
Singer: 刘力扬 – liú lì yáng – Lưu Lực Dương
Download:
MP3 (320Kbps) | CLIP

要多少斑 驳青苔才会入墙

yào duō shǎo bān bó qīng tái cái huì rù qiáng

Yếu đa thiểu ban bác thanh đài tài hội nhập tường

Cần bao nhiêu sắc úa để rêu xanh phủ kín tường
多少雨你才会撑起纸伞

duō shǎo yǔ nǐ cái huì chēng qǐ zhǐ sǎn

Đa thiểu vũ nhĩ tài hội xanh khởi chỉ tán

Cần bao nhiêu mưa nữa để chàng bung chiếc ô giấy

落花在亭外又依稀了几番

luò huā zài tíng wài yòu yī xī le jǐ fān

Lạc hoa tại đình ngoại hựu y hi liễu kỷ phiên

Ngoài đình hoa rơi man mác như trách than
流水送走呼唤我不忍想
liú shuǐ sòng zǒu hū huàn wǒ bù rěn xiǎng

Lưu thủy tống tẩu hô hoán ngã bất nhẫn tưởng

Những lời van xin của thiếp đã trôi theo dòng nước.

风惊扰河岸也唏嘘了垂杨

fēng jīng rǎo hé àn yě xī xū le chuí yáng

Phong kinh nhiễu hà ngạn dã hí hư liễu thùy dương

Gió đang khóc than, dương liễu ủ rủ bên sông
头唏嘘了那些过往

nǐ dī tóu xī xū le nà xiē guò wǎng

Nhĩ đê đầu hí hư liễu na ta quá vãng

Chàng cúi đầu thổn thức kỷ niệm xưa
夕阳映屋檐斜照木格子窗

xī yáng yìng wū yán xié zhào mù gé zi chuāng

Tịch dương ánh ốc diêm tà chiếu mộc cách tử song

Ánh tà dương trên mái hiên nhà nghiên soi qua những ô cửa sổ
悠然的旧时光我却黯然

yōu rán de jiù shí guāng wǒ què àn rán

Du nhiên đích cựu thì quang ngã khước ảm nhiên

Mang theo tia sáng khoan thai của ngày xưa nhưng lòng thiếp rất u sầu

一句一 话可讲

yī jù yī shāng wú huà kě jiǎng

Nhất cú nhất thương vô thoại khả giảng

Mỗi lời nói đều là một vết thương khó giải bày

你坐看缘分了断

nǐ zuò kàn yuán fèn le duàn

Nhĩ tọa khán duyến phân liễu đoạn

Chàng ngồi đó nhìn duyên phận đôi ta kết thúc
当意念已转再多遗憾

dāng yì niàn yǐ zhuǎn zài duō yí hàn

Đương ý niệm dĩ chuyển tái đa di hám

Để tâm nguyện hóa thành hối tiếc suốt đời
也只是空

yě zhī shì kōng tán

Dã chích thị không đàm

Tất cả chỉ là lời phù phiếm

一句一 话可讲

yī jù yī shāng wú huà kě jiǎng

Nhất cú nhất thương vô thoại khả giảng

Mỗi câu nói là một nỗi đau khó chữa lành
我起身安静拈香

wǒ qǐ shēn ān jìng niǎn xiāng

Ngã khởi thân an tĩnh niêm hương

Thiếp gượng dậy bình thản thắp một nén hương
我停止想像你的模

wǒ tíng zhǐ xiǎng xiàng nǐ de mó yàng

Ngã đình chỉ tưởng tượng nhĩ đích mô dạng

Thiếp đã thôi tưởng nhớ đến hình bóng của chàng
闭上眼倔强

bì shàng yǎn jué qiáng

Bế thượng nhãn quật cường

Khép mắt lại dặn lòng phải kiên cường.

Bài dịch thứ 58

© 2010 – 2023, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.