Phàm Nhân Tu Chân – Tiểu Húc

Song: 凡人修真 – fan ren xiu zhen – Phàm Nhân Tu Chân
Singer: 小旭 – xiao xu – Tiểu Húc
Gamesong: 主题曲仙凡劫 – Tiên Phàm Kiếp chủ đề khúc
Download: MP3 | VCLIP

亘古天地的浩瀚

geng gu tian di de hao han

Tuyên cổ thiên địa đích hạo hãn

Tự cổ thiên địa mênh mông

斗转星移多少变幻

dou zhuan xing yi duo shao bian huan

Đấu chuyển tinh di đa thiểu biến huyễn

Vật đổi sao dời biến hóa khôn lường

修真出凡尘

xiu zhen chu fan chen

Tu chân xuất phàm trần

Chân tu vượt khỏi phàm trần

风声萧瑟伴征程

feng sheng xiao se ban zheng cheng

Phong thanh tiêu sắt bạn chinh trình

Đường xa chỉ có gió hiu quạnh

回望来时的路就是永恒

hui wang lai shi de lu jiu shi yong heng

Hồi vọng lai thì đích lộ tựu thị vĩnh hằng

Nhìn về con đường tương lai đúng là vĩnh hằng

到达追求的境界

dao da zhui qiu de jing jie

Đáo đạt truy cầu đích cảnh giới

Đến cảnh giới tối cao

用心与情感受一切

yong xin yu qing gan shou yi qie

Dụng tâm dữ tình cảm thụ nhất thiết

Dùng tâm và tình để cảm thụ tất cả

烽火历天劫

feng huo li tian jie

Phong hỏa lịch thiên kiếp

Khói lửa vây thiên kiếp

从此能将命运改写

cong ci neng jiang ming yun gai xie

Tòng thử năng tương mệnh vận cải tả

Từ đây có thể thay đổi vận mệnh

记得你在身边的每个日夜

ji de ni zai shen bian de mei ge ri ye

Ký đắc nhĩ tại thân biên đích mỗi cá nhật dạ

Vẫn nhớ từng ngày từng đêm ở bên cạnh nàng

仙凡劫红尘乱峰回曲折百千转

xian fan jie hong chen luan feng hui qu zhe bai qian zhuan

Tiên phàm kiếp hồng trần loạn phong hồi khúc chiết bách thiên chuyển

Tiên phàm kiếp, hồng trần sóng gió biến đổi không ngừng

只求一生中不会留下什么遗憾

zhi qiu yi sheng zhong bu hui liu xia shen mo yi han

Chích cầu nhất sinh trung bất hội lưu hạ thập yêu di hám

Chỉ mong kiếp này không có gì phải hối tiếc

青山遥碧水长凡人修真之路漫漫

qing shan yao bi shui chang fan ren xiu zhen zhi lu man man

Thanh sơn diêu bích thủy trường phàm nhân tu chân chi lộ mạn mạn

Núi xanh nước biếc mênh mông, con đường tu chân của phàm nhân đằng đẳng

飞升天界伊人返

fei sheng tian jie yi ren fan

Phi thăng thiên giới y nhân phản

Bay vào thiên giới, y nhân lại về

仙凡劫红尘乱峰回曲折百千转

xian fan jie hong chen luan feng hui qu zhe bai qian zhuan

Tiên phàm kiếp hồng trần loạn phong hồi khúc chiết bách thiên chuyển

Tiên phàm kiếp, hồng trần sóng gió biến đổi không ngừng

只求一生中不会留下什么遗憾

zhi qiu yi sheng zhong bu hui liu xia shen mo yi han

Chích cầu nhất sinh trung bất hội lưu hạ thập yêu di hám

Chỉ mong kiếp này không có gì phải hối tiếc

青山遥碧水长凡人修真之路漫漫

qing shan yao bi shui chang fan ren xiu zhen zhi lu man man

Thanh sơn diêu bích thủy trường phàm nhân tu chân chi lộ mạn mạn

Núi xanh nước biếc mênh mông, con đường tu chân của phàm nhân đằng đẳng

飞升天界伊人返

fei sheng tian jie yi ren fan

Phi thăng thiên giới y nhân phản

Bay vào thiên giới, y nhân lại về

到达追求的境界

dao da zhui qiu de jing jie

Đáo đạt truy cầu đích cảnh giới

Đến cảnh giới tối cao

用心与情感受一切

yong xin yu qing gan shou yi qie

Dụng tâm dữ tình cảm thụ nhất thiết

Dùng tâm và tình để cảm thụ tất cả

烽火历天劫

feng huo li tian jie

Phong hỏa lịch thiên kiếp

Khói lửa vây thiên kiếp

从此能将命运改写

cong ci neng jiang ming yun gai xie

Tòng thử năng tương mệnh vận cải tả

Từ đây có thể thay đổi vận mệnh

记得你在身边的每个日夜

ji de ni zai shen bian de mei ge ri ye

Ký đắc nhĩ tại thân biên đích mỗi cá nhật dạ

Vẫn nhớ từng ngày từng đêm ở bên cạnh nàng

仙凡劫红尘乱峰回曲折百千转

xian fan jie hong chen luan feng hui qu zhe bai qian zhuan

Tiên phàm kiếp hồng trần loạn phong hồi khúc chiết bách thiên chuyển

Tiên phàm kiếp, hồng trần sóng gió biến đổi không ngừng

只求一生中不会留下什么遗憾

zhi qiu yi sheng zhong bu hui liu xia shen mo yi han

Chích cầu nhất sinh trung bất hội lưu hạ thập yêu di hám

Chỉ mong kiếp này không có gì phải hối tiếc

青山遥碧水长凡人修真之路漫漫

qing shan yao bi shui chang fan ren xiu zhen zhi lu man man

 Thanh sơn diêu bích thủy trường phàm nhân tu chân chi lộ mạn mạn

Núi xanh nước biếc mênh mông, con đường tu chân của phàm nhân đằng đẳng

飞升天界伊人返

fei sheng tian jie yi ren fan

Phi thăng thiên giới y nhân phản

Bay vào thiên giới, y nhân lại về

分清恨与爱一生不求看人生苦短

fen qing hen yu ai yi sheng bu qiu kan ren sheng ku duan

Phân thanh hận dữ ái nhất sinh bất cầu khán nhân sinh khổ đoản

Phân rõ ái hận một đời, không muốn thấy nổi khổ nhân sinh

莫要论成败向天洒泪又如何

mo yao lun cheng bai xiang tian sa lei you ru he

Mạc yếu luận thành bại hướng thiên sái lệ hựu như hà

Không tranh luận thành bại nhìn trời cao mà sao lệ tuôn trào

仙凡劫红尘乱峰回曲折百千转

xian fan jie hong chen luan feng hui qu zhe bai qian zhuan

Tiên phàm kiếp hồng trần loạn phong hồi khúc chiết bách thiên chuyển

Tiên phàm kiếp, hồng trần sóng gió biến đổi không ngừng

只求一生中再不会留下什么遗憾

zhi qiu yi sheng zhong zai bu hui liu xia shen mo yi han

Chích cầu nhất sinh trung tái bất hội lưu hạ thập yêu di hám

Chỉ mong kiếp này không có gì phải hối tiếc

青山遥碧水长凡人修真之路漫漫

qing shan yao bi shui chang fan ren xiu zhen zhi lu man man

Thanh sơn diêu bích thủy trường phàm nhân tu chân chi lộ mạn mạn

Núi xanh nước biếc mênh mông, con đường tu chân của phàm nhân đằng đẳng

飞升天界伊人返

fei sheng tian jie yi ren fan 

Phi thăng thiên giới y nhân phản

Bay vào thiên giới, y nhân lại về

 

Bài dịch thứ 160

© 2012, nicky. All rights reserved.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.