Ta Không Làm Anh Hùng – Hồ Ca

Song: 我不做英雄 – wǒ bù zuò yīng xióng – Ta không làm anh hùng
Singer: 胡歌 – hu ge – Hồ Ca
OST: 梦回鹿鼎记 – Mộng Hồi Lộc Đỉnh Ký
Download: MP3 | VSUB VCLIP | HD CLIP

谁爱天下谁爱身家

shéi ài tiān xià shéi ài shēn jiā

Thùy ái thiên hạ thùy ái thân gia

Ai yêu thiên hạ, ai yêu bản thân

谁把道义当笑话

shéi bǎ dào yì dāng xiào huà

Thùy bả đạo nghĩa đương tiếu thoại

Ai đem đạo nghĩa xem như trò cười

浩浩江湖不够我冲一壶浊茶

hào hào jiāng hú bú gòu wǒ chōng yī hú zhuó chá

Hạo hạo giang hồ bất cú ngã trùng nhất hồ trọc trà

Giang hồ bao la ta chẳng pha được một ấm trà

江南雨大漠黄沙

jiāng nán yǔ dà mò huáng shā

Giang nam vũ đại mạc hoàng sa

Giang Nam yên vũ, đại mạc hoàng sa

春风一度天生潇洒

chūn fēng yī dù tiān shēng xiāo sǎ

Xuân phong nhất độ thiên sinh tiêu sái

Xuân phong nhất độ, trời phú hào hoa

却只为温柔逐芳华

què zhī wéi wēn róu zhú fāng huá

Khước chích vi ôn nhu trục phương hoa

Ôn nhu điền đạm theo đuổi phương hoa

别烦我我不做英雄

bié fán wǒ wǒ bù zuò yīng xióng

Biệt phiền ngã ngã bất tố anh hùng

Đừng phiền ta, ta không làm anh hùng

英雄总善始不善终

yīng xióng zǒng shàn shǐ bù shàn zhōng

Anh hùng tổng thiện thủy bất thiện chung

Anh hùng tốt nhưng kết cục chẳng tốt

难得这黄粱一梦

nán de zhè huáng liáng yī mèng

Nan đắc giá hoàng lương nhất mộng

Khó có được giấc mộng xa hoa

怎舍得来去匆匆

zěn shě de lái qù cōng cōng

Chẩm xá đắc lai khứ thông thông

Sao cam tâm cho qua nhanh thế

好男儿别去逞英雄

hǎo nán ér bié qù chěng yīng xióng

Hảo nam nhi biệt khứ sính anh hùng

Hảo nam nhi đừng ham danh anh hùng

天下事自有天去愁

tiān xià shì zì yǒu tiān qù chóu

Thiên hạ sự tự hữu thiên khứ sầu

Chuyện buồn thiên hạ tự có trời lo

游戏人生不风流枉付少年梦

yóu xì rén shēng bù fēng liú wǎng fù shào nián mèng

Du hí nhân sinh bất phong lưu uổng phó thiểu niên mộng

Đời người hưởng lạc, không phong lưu thật phí thời xuân mộng

 

谁爱天下谁爱身家

shéi ài tiān xià shéi ài shēn jiā

Thùy ái thiên hạ thùy ái thân gia

Ai yêu thiên hạ, ai yêu bản thân

谁把道义当笑话

shéi bǎ dào yì dāng xiào huà

Thùy bả đạo nghĩa đương tiếu thoại

Ai đem đạo nghĩa xem như trò cười

浩浩江湖不够我冲一壶浊茶

hào hào jiāng hú bú gòu wǒ chōng yī hú zhuó chá

Hạo hạo giang hồ bất cú ngã trùng nhất hồ trọc trà

Giang hồ bao la ta chẳng pha được một ấm trà

江南雨大漠黄沙

jiāng nán yǔ dà mò huáng shā

Giang nam vũ đại mạc hoàng sa

Giang Nam yên vũ, đại mạc hoàng sa

春风一度天生潇洒

chūn fēng yī dù tiān shēng xiāo sǎ

Xuân phong nhất độ thiên sinh tiêu sái

Xuân phong nhất độ, trời phú hào hoa

却只为温柔逐芳华

què zhī wéi wēn róu zhú fāng huá

Khước chích vi ôn nhu trục phương hoa

Ôn nhu điền đạm theo đuổi phương hoa

别烦我我不做英雄

bié fán wǒ wǒ bù zuò yīng xióng

Biệt phiền ngã ngã bất tố anh hùng

Đừng phiền ta, ta không làm anh hùng

英雄总善始不善终

yīng xióng zǒng shàn shǐ bù shàn zhōng

Anh hùng tổng thiện thủy bất thiện chung

Anh hùng tốt nhưng kết cục chẳng tốt

难得这黄粱一梦

nán de zhè huáng liáng yī mèng

Nan đắc giá hoàng lương nhất mộng

Khó có được giấc mộng xa hoa

怎舍得来去匆匆

zěn shě de lái qù cōng cōng

Chẩm xá đắc lai khứ thông thông

Sao cam tâm cho qua nhanh thế

好男儿别去逞英雄

hǎo nán ér bié qù chěng yīng xióng

Hảo nam nhi biệt khứ sính anh hùng

Hảo nam nhi đừng ham danh anh hùng

天下事自有天去愁

tiān xià shì zì yǒu tiān qù chóu

Thiên hạ sự tự hữu thiên khứ sầu

Chuyện buồn thiên hạ tự có trời lo

游戏人生不风流枉付少年梦

yóu xì rén shēng bù fēng liú wǎng fù shào nián mèng

Du hí nhân sinh bất phong lưu uổng phó thiểu niên mộng

Đời người hưởng lạc, không phong lưu thật phí thời xuân mộng

 

别烦我我不做英雄

bié fán wǒ wǒ bù zuò yīng xióng

Biệt phiền ngã ngã bất tố anh hùng

Đừng phiền ta, ta không làm anh hùng

英雄总善始不善终

yīng xióng zǒng shàn shǐ bù shàn zhōng

Anh hùng tổng thiện thủy bất thiện chung

Anh hùng tốt nhưng kết cục chẳng tốt

难得这黄粱一梦

nán de zhè huáng liáng yī mèng

Nan đắc giá hoàng lương nhất mộng

Khó có được giấc mộng xa hoa

怎舍得来去匆匆

zěn shě de lái qù cōng cōng

Chẩm xá đắc lai khứ thông thông

Sao cam tâm cho qua nhanh thế

好男儿别去逞英雄

hǎo nán ér bié qù chěng yīng xióng

Hảo nam nhi biệt khứ sính anh hùng

Hảo nam nhi đừng ham danh anh hùng

天下事自有天去愁

tiān xià shì zì yǒu tiān qù chóu

Thiên hạ sự tự hữu thiên khứ sầu

Chuyện buồn thiên hạ tự có trời lo

游戏人生不风流枉付少年梦

yóu xì rén shēng bù fēng liú wǎng fù shào nián mèng

Du hí nhân sinh bất phong lưu uổng phó thiểu niên mộng

Đời người hưởng lạc, không phong lưu thật phí thời xuân mộng

 

Bài dịch  thứ 124

© 2011, nicky. All rights reserved.

5 comments

  1. Yukihana_wrose Reply

    haha, tìm thấy rồi, lúc nãy ko nhìn kĩ. Ngại quá!^^

Leave a Reply

Your email address will not be published.