Thiên Long Bát Bộ Chi Túc Địch – Hứa Tung

Song: 天龙八部之宿敌 – tiān lóng bā bù zhī sù dí – Thiên Long Bát Bộ Chi Túc Địch
Singer: 许嵩 – Vae – Hứa Tung
Gamesong: 天龙八部3 – Thiên Long Bát Bộ 3
Download: MP3 (320kbps) | CLIP (HD) | Clip vsub

会在何处见到你

huì zài hé chǔ jiàn dào nǐ

Hội tại hà xử kiến đáo nhĩ

Sẽ gặp nàng ở nơi nào đây

莫非前尘已注定

mò fēi qián chén yǐ zhù dìng

Mạc phi tiền trần dĩ chú định

Hay là tiền kiếp đã định sẵn

飞过空的距离

fēi guò shí kōng de jù lí

Phi quá thì không đích cự ly

Bay qua khoảng cách của thời không

却囿于刀剑光影

què yòu yú dāo jiàn guāng yǐng

Khước hữu vu đao kiếm quang ảnh

Đao quang kiếm ảnh vẫn còn ràng buộc

 三月春花渐次醒

sān yuè chūn huā jiàn cì xǐng

Tam nguyệt xuân hoa tiệm thứ tỉnh

Xuân hoa tháng ba dần tỉnh

迢迢年华谁老去

tiáo tiáo nián huá shéi lǎo qù

Điều điều niên hoa thùy lão khứ

Qua bao niên hoa ai già lão

是劫是缘随我心

shì jié shì yuán suí wǒ xīn

Thị kiếp thị duyến tùy ngã tâm

Là duyên là kiếp thuận theo lòng ta

除了你万敌不侵

chú le nǐ wàn dí bù qīn

Trừ liễu nhĩ vạn địch bất xâm

Ngoại trừ nàng vạn địch bất xâm

 

 

当恩怨各一半我怎么圈揽

dāng ēn yuàn gè yī bàn wǒ zěn mo quān lǎn   

Đương ân oán các nhất bán ngã chẩm yêu quyển lãm

Khi ân oán phân đôi ta làm sao ứng phó

看灯笼血红染寻仇已太晚

kàn dēng lóng xiě hóng rǎn xún chóu yǐ tài wǎn

Khán đăng lung huyết hồng nhiễm tầm cừu dĩ thái vãn

Thấy đèn hoa nhuộm thắm máu tươi, trả thù đã muộn

月下门童喟叹昨夜太平长安

yuè xià mén tóng  tàn zuó yè tài píng cháng ān

Nguyệt hạ môn đồng vị kui thán tạc dạ thái bình trường an

Dưới trăng môn đồng thở than, đêm qua Trường An yên bình

当天上星河转我命已定盘

dāng tiān shàng xīng hé zhuǎn wǒ mìng yǐ dìng pán

Đương thiên thượng tinh hà chuyển ngã mệnh dĩ định bàn

Khi tinh hà trên cao luân chuyển, số phận ta đã định

待绝笔墨痕干宿敌已来犯

dài jué bǐ mò hén gān sù dí yǐ lái fàn

Đãi tuyệt bút mặc ngân kiền túc địch dĩ lai phạm

Đợi tuyệt bút khô mực thì địch đã xâm lăng

我借你的孤单今生恐怕难还

wǒ jiè nǐ de gū dān jīn shēng kǒng pà nán huán

Ngã tá nhĩ đích cô đan kim sinh khủng phạ nan hoàn

Cô đơn kiếp này ta gieo cho nàng sợ rằng khó trả

 

 

缠扰孤岛的雪雨

chán rǎo gū dǎo de xuě yǔ

Triền nhiễu cô đảo đích tuyết vũ

Mưa tuyết phủ mờ cô đảo

飘飘洒洒谁来停

piāo piāo sǎ sǎ shéi lái tíng

Phiêu phiêu sái sái thùy lai đình

Thấp thoáng xa xa ai dừng chân

摘取一颗海上星

zhāi qǔ yī kē hǎi shàng xīng

Trích thủ nhất khỏa hải thượng tinh

Hái một vì sao trên đại dương

陪我终夜不孤寂

péi wǒ zhōng yè bù gū jì

Bồi ngã chung dạ bất cô tịch

Bầu bạn cùng ta đêm không tịch liêu

灵柩长埋深谷底

líng jiù cháng mái shēn gǔ dǐ

Linh cữu trường mai thâm cốc để

Linh cửu chôn đáy thâm cốc đã lâu

没有永远的秘密

méi yǒu yǒng yuǎn de mì mì

Một hữu vĩnh viễn đích bí mật

Không có bí mật nào là  vĩnh viễn

染指江湖结悲局

rǎn zhǐ jiāng hú jié bēi jú

Nhiễm chỉ giang hồ kết bi cục

Tranh đoạt giang hồ chỉ có bi cục

无人逃得过宿命

wú rén táo de guò sù mìng

Vô nhân đào đắc quá túc mệnh

Vận mệnh không ai thoát được

 

 

当恩怨各一半我怎么圈揽

dāng ēn yuàn gè yī bàn wǒ zěn mo quān lǎn   

Đương ân oán các nhất bán ngã chẩm yêu quyển lãm

Khi ân oán phân đôi ta làm sao ứng phó

看灯笼血红染寻仇已太晚

kàn dēng lóng xiě hóng rǎn xún chóu yǐ tài wǎn

Khán đăng lung huyết hồng nhiễm tầm cừu dĩ thái vãn

Thấy đèn hoa nhuộm thắm máu tươi, báo thù đã muộn

月下门童喟叹昨夜太平长安

yuè xià mén tóng  tàn zuó yè tài píng cháng ān

Nguyệt hạ môn đồng vị kui thán tạc dạ thái bình trường an

Dưới trăng môn đồng thở than, đêm qua Trường An yên bình

 当天上星河转我命已定盘

dāng tiān shàng xīng hé zhuǎn wǒ mìng yǐ dìng pán

Đương thiên thượng tinh hà chuyển ngã mệnh dĩ định bàn

Khi tinh hà trên cao luân chuyển, số phận ta đã định

待绝笔墨痕干宿敌已来犯

dài jué bǐ mò hén gān sù dí yǐ lái fàn

Đãi tuyệt bút mặc ngân kiền túc địch dĩ lai phạm

Đợi tuyệt bút khô mực thì địch đã xâm lăng

我借你的孤单今生恐怕难还

wǒ jiè nǐ de gū dān jīn shēng kǒng pà nán huán

Ngã tá nhĩ đích cô đan kim sinh khủng phạ nan hoàn

Cô đơn kiếp này ta gieo cho nàng sợ rằng khó trả

 

 

当恩怨各一半我怎么圈揽

dāng ēn yuàn gè yī bàn wǒ zěn mo quān lǎn   

Đương ân oán các nhất bán ngã chẩm yêu quyển lãm

Khi ân oán phân đôi ta làm sao ứng phó

看灯笼血红染寻仇已太晚

kàn dēng lóng xiě hóng rǎn xún chóu yǐ tài wǎn

Khán đăng lung huyết hồng nhiễm tầm cừu dĩ thái vãn

Thấy đèn hoa nhuộm thắm máu tươi, trả thù đã muộn

月下门童喟叹昨夜太平长安

yuè xià mén tóng  tàn zuó yè tài píng cháng ān

Nguyệt hạ môn đồng vị kui thán tạc dạ thái bình trường an

Dưới trăng môn đồng thở than, đêm qua Trường An yên bình

 当天上星河转我命已定盘

dāng tiān shàng xīng hé zhuǎn wǒ mìng yǐ dìng pán

Đương thiên thượng tinh hà chuyển ngã mệnh dĩ định bàn

Khi tinh hà trên cao luân chuyển, số phận ta đã định

待绝笔墨痕干宿敌已来犯

dài jué bǐ mò hén gān sù dí yǐ lái fàn

Đãi tuyệt bút mặc ngân kiền túc địch dĩ lai phạm

Đợi tuyệt bút khô mực thì địch đã xâm lăng

我借你的孤单今生恐怕难还

wǒ jiè nǐ de gū dān jīn shēng kǒng pà nán huán

Ngã tá nhĩ đích cô đan kim sinh khủng phạ nan hoàn

Cô đơn kiếp này ta gieo cho nàng sợ rằng khó trả

 

 

 

***

Môn đồng: trẻ gác cửa

Túc địch: trường kỳ kháng chiến chống địch (baike baidu)

Bài này tựa nó kì cục vậy vì đặt theo tên chính của game Thiên Long Bát Bộ phần 3.

 

+ Vài hôm nữa sẽ có 1 bài nữa của Hứa Tung liên quan đến Đoạn Kiều 😡

 

Bài dịch 142

© 2011 – 2013, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. T Xiaoyaozi Reply

    HD kiểu gì mà FLV thế kia ! lại còn 71 Mb thôi nữa chứ ! upscale ah` Nick

    • Nicky Reply

      Chuẩn HD đó, lấy bên tudou HD về, chứ không có clip gốc HD, không phải uprate lên đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.