[Album] Túy Mộng Tiên Lâm – FLAC

Album: 醉梦仙霖 – Túy Mộng Tiên Lâm
Tác từ: 胡桃夹子 – Hồ Đào Giáp Tử
Tác khúc: 董贞 – Đổng Trinh
Diễn xướng: 董贞 – Đổng Trinh
Download: .APE 193Mb

1.醉里挑灯
2.梦回吹角
3.仙乐飘飘
4.霖洒如意
5.醉梦仙霖 – 演唱:董贞
6.醉梦仙霖(伴奏)
7.倾情天涯 – 演唱:醉歌漫步
8.倾情天涯(伴奏)
9.回到起点 – 演唱:董贞
10.回到起点(笛子版)

1. Túy lý thiêu đăng
2. Mộng hồi xuy giác
3. Tiên nhạc phiêu phiêu
4. Lâm sái như ý
5. Túy mộng tiên lâm – diễn xướng: đổng trinh
6. Túy mộng tiên lâm (nhạc đệm)
7. Khuynh tình thiên nhai – diễn xướng: túy ca mạn bộ
8. Khuynh tình thiên nhai ( nhạc đệm )
9. Hồi đáo khởi điểm – diễn xướng: đổng trinh
10. Hồi đáo khởi điểm ( sáo trúc )

© 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. Mộc Đầu Reply

    Có cách nào chuyển ape sang mp3 không nhỉ =((, Nicky giúp mình với… muốn bỏ vô mp3 nghe quá

Leave a Reply

Your email address will not be published.