Tương Tư Thập Giới – Phượng Hoàng Trường Ly

Song: 相思十誡 – xiang si shi jie – Tương Tư Thập Giới
Singer: 鳳凰長離 – feng huang chang li – Phượng Hoàng Trường Ly
OST: 步步惊心 – bu bu jing xin – Bộ Bộ Kinh Tâm
Download: MP3 | CLIP

 

第一最好不相見,如此便可不相戀。

di yi zui hao bu xiang jianru ci bian ke bu xiang lian

Một tốt nhất không tương kiến, như vậy sẽ không tương luyến
衣帶漸寬怨秋風悲畫扇

yi dai jian kuan yuan qiu feng bei hua shan

Gió thu lùa vạt áo, buồn vương cánh quạt
第二最好不相知,如此便可不相思。

di er zui hao bu xiang zhiru ci bian ke bu xiang si

Hai tốt nhất không thân thích, như vậy sẽ không tương tư
相思枕畔,但憑見淚痕濕

xiang si zhen pandan ping jian lei hen shi

Tương tư gối đầu, lệ rơi ướt đẫm
第三最好不相伴,如此便可不相欠。

di san zui hao bu xiang banru ci bian ke bu xiang qian

Ba tốt nhất không kết bạn, như vậy sẽ không nợ nhau
別是一般剪不斷理還亂

bie shi yi ban jian bu duan li huan luan

Chia ly không dứt được, lòng lại rối loạn
第四最好不相惜,如此便可不相憶。

di si zui hao bu xiang xiru ci bian ke bu xiang yi

Bốn tốt nhất không lưu luyến, như vậy sẽ không nhớ nhung
此情可待記憶里一個你

ci qing ke dai ji yi li yi ge ni

Đem tình yêu dành cho người chôn vùi trong ký ức
第五最好不相愛,如此便可不相棄。

di wu zui hao bu xiang airu ci bian ke bu xiang qi

Năm tốt nhất không ái mộ, như vậy sẽ không thất vọng
重門深居難獨上畫樓西

zhong men shen ju nan du shang hua lou xi

Nhà sâu thẳm cửa muôn trùng, khó lên vẽ lầu tây
第六最好不相對,如此便可不相會。

di liu zui hao bu xiang duiru ci bian ke bu xiang hui

Sáu tốt nhất không thăm hỏi, như vậy sẽ không gặp mặt
再相會豈知吾誰與歸

zai xiang hui qi zhi wu shui yu gui

Gặp mặt rồi sao ta biết sẽ về cùng ai
第七最好不相誤,如此便可不相負。

di qi zui hao bu xiang wuru ci bian ke bu xiang fu

Bảy tốt nhất không lầm lỗi, như vậy sẽ không phụ bạc
負盡蒼生負盡蓬山萬重

fu jin cang sheng fu jin peng shan wan zhong

Phụ cả cuộc đời phụ cả Bồng Sơn vạn trượng
第八最好不相許,如此便可不相續。

di ba zui hao bu xiang xuru ci bian ke bu xiang xu

Tám tốt nhất không thề hẹn, như vậy sẽ không tái tục
續斷之間聽一夜梧桐雨

xu duan zhi jian ting yi ye wu tong yu
Cắt đứt ngay lúc đó, nghe đêm mưa ngô đồng
但曾相見便相知,相見何如不見時。

dan ceng xiang jian bian xiang zhixiang jian he ru bu jian shi

Đã gặp gỡ thì dễ kết bạn, vậy gặp chi bằng không gặp
安得與君相訣絕,免教生死作相思。
an de yu jun xiang jue juemian jiao sheng si zuo xiang si

Đồng ý cùng người đoạn tuyệt, sẽ không phải sống chết nhớ nhung
第九最好不相依,如此便可不相偎。

di jiu zui hao bu xiang yiru ci bian ke bu xiang wei

Chín tốt nhất không dựa dẫm, như vậy sẽ không phụ thuộc
東勞西燕天欲曉各自飛

dong lao xi yan tian yu xiao ge zi fei

Đông làm Tây tiệc, bầu trời khát vọng của ai kẻ đó tự bay
第十最好不相遇,如此便可不相聚。

di shi zui hao bu xiang yuru ci bian ke bu xiang ju

Mười tốt nhất không gặp lại, như vậy sẽ không đoàn tụ
曲終人散念去去傷別離

qu zhong ren san nian qu qu shang bie li

Khúc nhạc tàn người ly tán,ý niệm cạn, đau ly biệt
但曾相見便相知,相見何如不見時。

dan ceng xiang jian bian xiang zhixiang jian he ru bu jian shi

Đã gặp gỡ thì dễ kết bạn, vậy gặp chi bằng không gặp
見與不見何須悲何須怨

jian yu bu jian he xu bei he xu yuan

Gặp như không gặp, sao phải bi thương sao phải oán hận
安得與君相訣絕,免教生死作相思。

an de yu jun xiang jue juemian jiao sheng si zuo xiang si

Đồng ý cùng người đoạn tuyệt, sẽ không phải sống chết nhớ nhung
相思無益十誡說與君知

xiang si wu yi shi jie shuo yu jun zhi

Tương tư vô ích, mười điều nói cho người hiểu
相思無益十誡說與君

xiang si wu yi shi jie shuo yu jun zhi

Tương tư vô ích, mười điều nói cho người hiểu

 

Bài này trích từ bài từ Thập Giới Thi của Thương Ương Gia Mục Thố (1683-1706)_Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng đời thứ sáu, đây là bài thơ đứng đầu miêu tả về nỗi thống khổ thê lương mà mỹ lệ của ái tình, miêu tả tâm tình nam nữ rơi vào cảnh trầm luân lưu luyến, ưu tư cũng như sự biến hóa phức tạp trong tâm lý rất chân thật, ái tình càng đau khổ thì lại càng khiến người ta nát ruột nát gan.

Trích lại bài Thập Giới Thi cho mọi người đọc ( 10 điều không nên ở lyric phía trên):

 

“Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến.

Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư.

Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm.

Đệ tứ tối hảo bất tương tích, như thử tiện khả bất tương ức.

Đệ ngũ tối hảo bất tương ái, như thử tiện khả bất tương khí.

Đệ lục tối hảo bất tương đối, như thử tiện khả bất tương hội.

Đệ thất tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương phụ.

Đệ bát tối hảo bất tương hứa, như thử tiện khả bất tương tục.

Đệ cửu tối hảo bất tương y, như thử tiện khả bất tương ôi.

Đệ thập tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương tụ.

Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thời.

An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư.”

 

Bài dịch thứ 148 tặng 1 nàng thần nông như đã hứa

© 2011, nicky. All rights reserved.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.