Túy Mộng Tiên Lâm – Đổng Trinh

Song: 醉梦仙霖 – zuì mèng xiān lín – Túy Mộng Tiên Lâm
Singer: 董贞 – Dong Zhen – Đổng Trinh
Download:
MP3 (320Kbs)

着一笠烟雨静候天光破云

a yī lì yān yǔ jìng hòu tiān guāng pò yún

trứ nhất lạp yên vũ tĩnh hậu thiên quang phá vân

Sau mưa bão thì trời quang mây tạnh

聆三清妙音也号如是我闻

líng sān qīng miào yīn yě hào rú shì wǒ wén

linh tam thanh diệu âm dã hào như thị ngã văn

Hiểu được huyền cơ giống như ta đắc đạo.

翻手反排命格覆手复立乾坤

fān shǒu fǎn pái mìng gé fù shǒu fù lì gān kūn

phiên thủ phản bài mệnh cách phúc thủ phục lập kiền khôn

Trở tay thay đổi số mệnh, lật tay xoay chuyển càn khôn.

为道为僧又何必区分

wéi dào wéi sēng yòu hé bì qū fēn

vi đạo vi tăng hựu hà tất khu phân

Là đạo gia hay phật gia hà tất phải phân biệt
霜花剑上雕镂一缕孤韧

shuāng huā jiàn shàng diāo lòu yī lǚ gū rèn

sương hoa kiếm thượng điêu lũ nhất lũ cô nhận

Với cô kiếm hoa văn tinh xảo trong tay

踏遍千山涤荡妖魁魔魂

tà biàn qiān shān dí dàng yāo kuí mó hún

đạp biến thiên sơn địch đãng yêu khôi ma hồn

Xông phá thiên sơn, trảm yêu trừ ma

少年一事能狂敢骂天地不仁

shào nián yī shì néng kuáng gǎn mà tiān dì bù rén

thiểu niên nhất sự năng cuồng cảm mạ thiên địa bất nhân

Nam nhi tráng khí nào sợ thiên địa bất nhân.

才不管机缘还是祸根

cái bù guǎn jī yuán hái shì huò gēn

tài bất quản ky duyến hoàn thị họa căn

Tài không hợp cơ duyên gây nên họa nạn

醉极弹歌一场梦与我孰为真

zuì jí dàn gē yī cháng mèng yǔ wǒ shú wéi zhēn

túy cực đạn ca nhất tràng mộng dữ ngã thục vi chân

Say trong rượu nhạc, tỉnh mộng rồi liệu có ai thật lòng với ta?

不能忘情徒惹得心困

bù néng wàng qíng tú rě de xīn kùn

bất năng vong tình đồ nhạ đắc tâm khốn

Không vứt bỏ được tình cảm, lòng sẽ bị tổn thương.

仙路看近行远霖林雨雪纷纷

xiān lù kàn jìn xíng yuǎn lín lín yǔ xuě fēn fēn

tiên lộ khán cận hành viễn lâm lâm vũ tuyết phân phân

Tiên lộ thấy rồi lại khuất dần trong tuyết phủ mưa giăng.

寂寥也不妨笑面对人

jì liáo yě bù fáng xiào miàn duì rén

tịch liêu dã bất phương tiếu diện đối nhân

Cô đơn đến mức không thể gượng cười.

着一笠烟雨静候天光破云

a yī lì yān yǔ jìng hòu tiān guāng pò yún

trứ nhất lạp yên vũ tĩnh hậu thiên quang phá vân

Sau mưa bão thì trời quang mây tạnh

聆三清妙音也号如是我闻

líng sān qīng miào yīn yě hào rú shì wǒ wén

linh tam thanh diệu âm dã hào như thị ngã văn

Hiểu được huyền cơ giống như ta đắc đạo.

翻手反排命格覆手复立乾坤

fān shǒu fǎn pái mìng gé fù shǒu fù lì gān kūn

phiên thủ phản bài mệnh cách phúc thủ phục lập kiền khôn

Trở tay thay đổi số mệnh, lật tay xoay chuyển càn khôn.

为道为僧又何必区分

wéi dào wéi sēng yòu hé bì qū fēn

vi đạo vi tăng hựu hà tất khu phân

Là đạo gia hay là phật gia hà tất phải phân biệt

霜花剑上雕镂一缕孤韧

shuāng huā jiàn shàng diāo lòu yī lǚ gū rèn

sương hoa kiếm thượng điêu lũ nhất lũ cô nhận

Với cô kiếm hoa văn tinh xảo trong tay

踏遍千山涤荡妖魁魔魂

tà biàn qiān shān dí dàng yāo kuí mó hún

đạp biến thiên sơn địch đãng yêu khôi ma hồn

Xông phá thiên sơn, trảm yêu trừ ma

少年一事能狂敢骂天地不仁

shào nián yī shì néng kuáng gǎn mà tiān dì bù rén

thiểu niên nhất sự năng cuồng cảm mạ thiên địa bất nhân

Nam nhi tráng khí nào sợ thiên địa bất nhân.

才不管机缘还是祸根

cái bù guǎn jī yuán hái shì huò gēn

tài bất quản ky duyến hoàn thị họa căn

Tài không hợp cơ duyên gây nên họa nạn
醉极弹歌一场 梦与我孰为真

zuì jí dàn gē yī cháng mèng yǔ wǒ shú wéi zhēn

túy cực đạn ca nhất tràng mộng dữ ngã thục vi chân

Say trong rượu nhạc, tỉnh mộng rồi liệu có ai thật lòng với ta?

不能忘情徒惹得心困

bù néng wàng qíng tú rě de xīn kùn

bất năng vong tình đồ nhạ đắc tâm khốn

Không vứt bỏ được tình cảm, lòng sẽ bị tổn thương.

仙路看近行远霖林雨雪纷纷

xiān lù kàn jìn xíng yuǎn lín lín yǔ xuě fēn fēn

tiên lộ khán cận hành viễn lâm lâm vũ tuyết phân phân

Tiên lộ thấy rồi lại khuất dần trong tuyết phủ mưa giăng.

寂寥也不妨笑面对人

jì liáo yě bù fáng xiào miàn duì rén

tịch liêu dã bất phương tiếu diện đối nhân

Cô đơn đến mức không thể gượng cười.

醉极弹歌一场梦与我孰为真

zuì jí dàn gē yī cháng mèng yǔ wǒ shú wéi zhēn

túy cực đạn ca nhất tràng mộng dữ ngã thục vi chân

Say trong rượu nhạc, tỉnh mộng rồi liệu có ai thật lòng với ta?

不能忘情徒惹得心困

bù néng wàng qíng tú rě de xīn kùn

bất năng vong tình đồ nhạ đắc tâm khốn

Không vứt bỏ được tình cảm, lòng sẽ bị tổn thương.

仙路看近行远霖林雨雪纷纷

xiān lù kàn jìn xíng yuǎn lín lín yǔ xuě fēn fēn

tiên lộ khán cận hành viễn lâm lâm vũ tuyết phân phân

Tiên lộ thấy rồi lại khuất dần trong tuyết phủ mưa giăng.

寂寥也不妨笑面对人

jì liáo yě bù fáng xiào miàn duì rén

tịch liêu dã bất phương tiếu diện đối nhân

Cô đơn đến mức không thể gượng cười.

Bài dịch thứ 63

© 2010 – 2012, nicky. All rights reserved.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.