Uổng Ngưng Mi – Chích Hữu Ảnh Tử

middle48938_0751354da76bd1e

Song: 枉凝眉 – Uổng Ngưng Mi
Singer: 只有影子 – Chích Hữu Ảnh Tử
OST: 紅樓夢 – Hồng Lâu Mộng
Download: MP3 | CLIP

枉凝眉
Uổng ngưng mi
Uổng Ngưng Mi
一個是閬苑仙葩,
一個是美玉無瑕.
沒奇,
今生偏又遇著他;
有奇,
如何心事終
一個枉自嗟呀,
一個空勞牽掛.
一個是水中月,
一個是鏡中花.
想眼中能有多少珠兒,
怎禁得秋流到冬盡,
春流到夏!
Nhất cá thị lãng uyển tiên ba,
Nhất cá thị mỹ ngọc vô hà.
Nhược thuyết một kỳ duyên,
Kim sinh thiên hựu ngộ trứ tha;
Nhược thuyết hữu kỳ duyên,
Như hà tâm sự chung hư hóa
Nhất cá uổng tự ta nha,
Nhất cá không lao khiên quải.
Nhất cá thị thủy trung nguyệt,
Nhất cá thị kính trung hoa.
Tưởng nhãn trung năng hữu đa thiểu lệ châu nhi,
Chẩm cấm đắc thu lưu đáo đông tận
Xuân lưu đáo hạ!
Một vườn tiên hoa đua nở
Một viên ngọc đẹp vô ngần
Nói rằng chẳng có kỳ duyên
Vì sao lại gặp nhau kiếp này
Nói rằng đã có tơ duyên
Vì sao lòng trống không thế này
Một người lặng lẽ trách than
Một người phí hoài tâm tư
Một người như trăng  in bóng nước
Một người như hoa nở trong gương
Trong mắt có bao giọt lệ
Sao ngăn được thu qua đông đến
 Mùa xuân lại sang

 

Pinyin:
yi ge shi lang yuan xian pa
yi ge shi mei yu wu xia
ruo shuo mei qi yuan
jin sheng pian you yu zhu ta
ruo shuo you qi yuan
ru he xin shi zhong xu hua
yi ge wang zi jie ya
yi ge kong lao qian gua
yi ge shi shui zhong yue
yi ge shi jing zhong hua
xiang yan zhong neng you duo shao lei zhu er
zen jin de qiu liu dao dong jin
chun liu dao xia
Giải thích: bài nhạc này phổ từ thơ cùng tên của nhà văn Đào Tuyết Cần, tác giả Hồng
Lâu Mộng và cũng là nhạc chủ đề phim này.

© 2013 – 2022, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.