Tâm Nguyện – Trần Y Đình

Song: 心愿 – xīn yuàn – Tâm Nguyện
Singer: 陈依婷 – chén yī tíng – Trần Y Đình
Gamesong: 仙剑奇侠传五 – Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 5
Download: MP3 | VCLIP

为何在我身边却不能相见

wéi hé zài wǒ shēn biān què bù néng xiāng jiàn

Vi hà tại ngã thân biên khước bất năng tương kiến

Vì sao cận kề mà thiếp không thể tương kiến

云的心  雨的愿  风中的誓言

yún de xīn  yǔ de yuàn  fēng zhōng de shì yán

Vân đích tâm vũ đích nguyện phong trung đích thệ ngôn

Lòng như mây, ước nguyện như mưa, lời thề như gió

为何无法忘记温柔的一眼

wéi hé wú fǎ wàng jì wēn róu de yī yǎn

Vi hà vô pháp vong ký ôn nhu đích nhất nhãn

Làm sao có thể quên được ánh mắt nhu tình kia

人间沧海已桑田  我陪你到永远

rén jiān cāng hǎi yǐ sāng tián  wǒ péi nǐ dào yǒng yuǎn

Nhân gian thương hải dĩ tang điền ngã bồi nhĩ đáo vĩnh viễn

Nhân gian dâu bể thiếp bên chàng vĩnh viễn

 

花的诗  蝶的恋  此情永不变

huā de shī  dié de liàn  cǐ qíng yǒng bù biàn

Hoa đích thi điệp đích luyến thử tình vĩnh bất biến

Thơ như hoa, tình như bướm chân tình không đổi

剑的痴  琴的怨  一曲问苍天

jiàn de chī  qín de yuàn  yī qū wèn cāng tiān

Kiếm đích si cầm đích oán nhất khúc vấn thương thiên

Kiếm si cuồng, đàn oán than, một khúc thấu trời xanh

我宁愿  一场醉  依稀笑语梦中见

wǒ zhù yuàn  yī cháng zuì  yī xī xiào yǔ mèng zhōng jiàn

Ngã trữ nguyện nhất tràng túy y hi tiếu ngữ mộng trung kiến

Thiếp nguyện u mê trường miên, tiếu ngữ luyên huyên mộng tương kiến

缘未了  花未谢  彷佛昔日在眼前

yuán wèi liǎo  huā wèi xiè  páng fó xī rì zài yǎn qián

Duyến vị liễu hoa vị tạ bàng phật tích nhật tại nhãn tiền

Duyên chưa tận hoa chưa  tàn chuyện xưa mơ hồ trước mắt

爱无悔  情无怨  为何倩影却成烟

ài wú huǐ  qíng wú yuàn  wéi hé qiàn yǐng què chéng yān

Ái vô hối tình vô oán vi hà thiến ảnh khước thành yên

Ái bất hối, tình bất oán, cớ sao mị ảnh hóa khói mây

今生牵绊还在心头缠绵

jīn shēng qiān bàn hái zài xīn tóu chán mián

Kim sinh khiên bán hoàn tại tâm đầu triền miên

Kiếp này lòng vẫn còn vướng bận triền miên

 

何处笛声传来  熟悉的音乐

hé chǔ dí shēng chuán lái  shóu xī de yīn yuè

Hà xử địch thanh truyện lai thục tất đích âm nhạc

Khúc sáo thân quen vi vu từ nơi nào đến

江南曲  梦中莲  拨动我心弦

jiāng nán qū  mèng zhōng lián  bō dòng wǒ xīn xián

Giang nam khúc mộng trung liên bát động ngã tâm huyền

Điệu Giang Nam, sen trong mộng khẽ vương lòng thiếp

是你让我相信  古老的预言

shì nǐ ràng wǒ xiāng xìn  gǔ lǎo de yù yán

Thị nhĩ nhượng ngã tương tín cổ lão đích dự ngôn

Chính chàng khiến thiếp tin lời tiên tri từ nghìn xưa

雨落红尘云归处  我等你到永远

yǔ luò hóng chén yún guī chǔ  wǒ děng nǐ dào yǒng yuǎn

Vũ lạc hồng trần vân quy xử ngã đẳng nhĩ đáo vĩnh viễn

Hồng trần mưa giăng, mây trôi nơi nào, thiếp vĩnh viễn đợi chàng

 

千山雪  万重天  此心永不变

qiān shān xuě  wàn zhòng tiān  cǐ xīn yǒng bù biàn

Thiên sơn tuyết vạn trọng thiên thử tâm vĩnh bất biến

Tuyết Thiên Sơn vạn tầng thiên, mãi không thay lòng

山不语  风无言  心碎那一天

shān bù yǔ  fēng wú yán  xīn suì nà yī tiān

Sơn bất ngữ phong vô ngôn tâm toái na nhất thiên

Núi lặng câm, gió không lời đến một ngày tan nát cõi lòng

我宁愿  一场醉  依稀笑语梦中见

wǒ zhù yuàn  yī cháng zuì  yī xī xiào yǔ mèng zhōng jiàn

Ngã trữ nguyện nhất tràng túy y hi tiếu ngữ mộng trung kiến

Thiếp nguyện u mê trường miên, tiếu ngữ luyên huyên mộng tương kiến

缘未了  花未谢  彷佛昔日在眼前

yuán wèi liǎo  huā wèi xiè  páng fó xī rì zài yǎn qián

Duyến vị liễu hoa vị tạ bàng phật tích nhật tại nhãn tiền

Duyên chưa tận hoa chưa  tàn chuyện xưa mơ hồ trước mắt

爱无悔  情无怨  为何倩影却成烟

ài wú huǐ  qíng wú yuàn  wéi hé qiàn yǐng què chéng yān

Ái vô hối tình vô oán vi hà thiến ảnh khước thành yên

Ái bất hối, tình bất oán, cớ sao mị ảnh hóa khói mây

今生牵绊还在心头缠绵

jīn shēng qiān bàn hái zài xīn tóu chán mián

Kim sinh khiên bán hoàn tại tâm đầu triền miên

Kiếp này lòng vẫn còn vướng bận triền miên

我宁愿  一场醉  依稀笑语梦中见

wǒ zhù yuàn  yī cháng zuì  yī xī xiào yǔ mèng zhōng jiàn

Ngã trữ nguyện nhất tràng túy y hi tiếu ngữ mộng trung kiến

Thiếp nguyện u mê trường miên, tiếu ngữ luyên huyên mộng tương kiến

缘未了  花未谢  彷佛昔日在眼前

yuán wèi liǎo  huā wèi xiè  páng fó xī rì zài yǎn qián

Duyến vị liễu hoa vị tạ bàng phật tích nhật tại nhãn tiền

Duyên chưa tận hoa chưa  tàn chuyện xưa mơ hồ trước mắt

爱无悔  情无怨  为何倩影却成烟

ài wú huǐ  qíng wú yuàn  wéi hé qiàn yǐng què chéng yān

Ái vô hối tình vô oán vi hà thiến ảnh khước thành yên

Ái bất hối, tình bất oán, cớ sao mị ảnh hóa khói mây

今生牵绊还在心头缠绵

jīn shēng qiān bàn hái zài xīn tóu chán mián

Kim sinh khiên bán hoàn tại tâm đầu triền miên

Kiếp này lòng vẫn còn vướng bận triền miên

 

半生残月两难圆

bàn shēng cán yuè liǎng nán yuán

Bán sinh tàn nguyệt lưỡng nan viên

Nữa vầng trăng khuyết sao tròn đây

相思如雪漫天边

xiāng sī rú xuě màn tiān biān

Tương tư như tuyết mạn thiên biên

Tương tư như tuyết tận chân trời

醉梦灵归沐雨处

zuì mèng líng guī mù yǔ chǔ

Túy mộng linh quy mộc vũ xử

Say giấc mộng thiêng phủ mưa giăng

千年轮回共婵娟

qiān nián lún huí gòng chán juān

Thiên niên luân hồi cộng thiền quyên

Ngàn năm luân hồi dệt  mộng thuyền quyên

 

 

 Chú thích:

Thiến ảnh (mị ảnh): hình ảnh tươi đẹp

Bài dịch thứ 128

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.