Vấn – Lương Tịnh Như

Song: 問 – wèn – Vấn
Singer: 梁静茹 – Fish Leong – Lương Tịnh Như
Download: MP3 | VCLIP


谁让你心动谁让你心痛

shéi ràng nǐ xīn dòng shéi ràng nǐ xīn tong

Thùy nhượng nhĩ tâm động thùy nhượng nhĩ tâm thống

Ai làm cho lòng ngươi rối bời, ai khiến ngươi đau lòng
谁会让你偶尔想要拥她在怀中

shéi huì ràng nǐ ǒu ěr xiǎng yào yǒng tā zài huái zhōng

Thùy hội nhượng nhĩ ngẫu nhĩ tưởng yếu ủng tha tại hoài trung

Ai khiến ngươi cứ mãi nhớ nhung ở trong tim
谁又在乎你的梦

shéi yòu zài hū nǐ de mèng

Thùy hựu tại hồ nhĩ đích mộng

Trong giấc mộng kia ai là người khiến ngươi lưu luyến
谁说你的心事她会懂

shéi shuō nǐ de xīn shì tā huì dǒng

Thùy thuyết nhĩ đích tâm sự tha hội đổng

Ai nói lòng mi đang rối bời tâm sự.
谁为你感动

shéi wéi nǐ gǎn dòng

Thùy vi nhĩ cảm động

Ai làm ngươi cảm động
如果女人总是等到夜深

rú guǒ nǚ rén zǒng shì děng dào yè shēn

Như quả nữ nhân tổng thị đẳng đáo dạ thâm

Nếu như nữ nhân cứ phải chờ đợi đêm trường
无悔付出青春她就会对你真

wú huǐ fù chū qīng chūn tā jiù huì duì nǐ zhēn

Vô hối phó xuất thanh xuân tha tựu hội đối nhĩ chân

Không hối tiếc tuổi xuân thì liệu người ta có thực lòng với ngươi không
是否女人永远不要多问

shì fǒu nǚ rén yǒng yuǎn bú yào duō wèn

Thị phủ nữ nhân vĩnh viễn bất yếu đa vấn

Phải chăng nữ nhân thường không nên thắc mắc
她最好永远天真为她所爱的人

tā zuì hǎo yǒng yuǎn tiān zhēn wéi tā suǒ ài de rén

Tha tối hảo vĩnh viễn thiên chân vi tha sở ái đích nhân

Ngươi nên vì người mình yêu mà tỏ ra hồn nhiên

谁让你心动谁让你心痛

shéi ràng nǐ xīn dòng shéi ràng nǐ xīn tong

Thùy nhượng nhĩ tâm động thùy nhượng nhĩ tâm thống

Ai khiến ngươi rung động, ai khiến ngươi đau lòng
谁会让你偶尔想要拥她在怀中

shéi huì ràng nǐ ǒu ěr xiǎng yào yǒng tā zài huái zhōng

Thùy hội nhượng nhĩ ngẫu nhĩ tưởng yếu ủng tha tại hoài trung

Ai khiến ngươi cứ mãi nhớ nhung ở trong tim
谁又在乎你的梦

shéi yòu zài hū nǐ de mèng

Thùy hựu tại hồ nhĩ đích mộng

Trong giấc mộng kia ai là người khiến ngươi lưu luyến
谁说你的心事她会懂

shéi shuō nǐ de xīn shì tā huì dǒng

Thùy thuyết nhĩ đích tâm sự tha hội đổng

Ai nói lòng mi đang rối bời tâm sự.
谁为你感动

shéi wéi nǐ gǎn dòng

Thùy vi nhĩ cảm động

Ai làm ngươi cảm động
只是女人容易一往情深

zhī shì nǚ rén róng yì yī wǎng qíng shēn

Chích thị nữ nhân dung dịch nhất vãng tình thâm

Chỉ là nữ nhân dễ dàng yêu sâu đậm
总是为情所困终于越陷越深

zǒng shì wéi qíng suǒ kùn zhōng yú yuè xiàn yuè shēn

Tổng thị vi tình sở khốn chung vu việt hãm việt thâm

Luôn vì tình mà bất chấp, cuối cùng càng lún càng sâu
可是女人爱是她的灵魂

kě shì nǚ rén ài shì tā de líng hún

Khả thị nữ nhân ái thị tha đích linh hồn

Đúng là nữ nhân yêu ai yêu bằng cả linh hồn
她可以奉献一生为她所爱的人

tā kě yǐ fèng xiàn yī shēng wéi tā suǒ ài de rén

Tha khả dĩ phụng hiến nhất sinh vi tha sở ái đích nhân
Ngươi có thể hi sinh cả đời mình vì người mà ngươi yêu không
如果女人总是等到夜深

rú guǒ nǚ rén zǒng shì děng dào yè shēn

Như quả nữ nhân tổng thị đẳng đáo dạ thâm

Nếu như nữ nhân cứ phải chờ đợi đêm trường
无悔付出青春她就会对你真

wú huǐ fù chū qīng chūn tā jiù huì duì nǐ zhēn

Vô hối phó xuất thanh xuân tha tựu hội đối nhĩ chân

Không hối tiếc tuổi xuân thì liệu người ta có thực lòng với ngươi không
只是女人容易一往情深

zhī shì nǚ rén róng yì yī wǎng qíng shēn

Chích thị nữ nhân dung dịch nhất vãng tình thâm

Chỉ là nữ nhân dễ dàng yêu sâu đậm
总是为情所困终于越陷越深

zǒng shì wéi qíng suǒ kùn zhōng yú yuè xiàn yuè shēn

Tổng thị vi tình sở khốn chung vu việt hãm việt thâm

Luôn vì tình mà bất chấp, cuối cùng càng lún càng sâu
可是女人爱是她的灵魂

kě shì nǚ rén ài shì tā de líng hún

Khả thị nữ nhân ái thị tha đích linh hồn

Thế nhưng nữ nhân đã yêu là yêu bằng cả linh hồn
她可以奉献一生为她所爱的人

tā kě yǐ fèng xiàn yī shēng wéi tā suǒ ài de rén

Tha khả dĩ phụng hiến nhất sinh vi tha sở ái đích nhân

Ngươi có thể dâng hiến cả đời này cho người yêu không.

Bài dịch thứ 61

Từ “Ngươi” ở đây là người con gái dùng để tự hỏi chính bản thân mình.

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.