Kiếm Tựa Cầu Vồng – Đổng Trinh

Song: 剑如虹 – jiàn rú hóng – Kiếm tựa cầu vồng
Singer: 董贞 – dong zhen – Đổng Trinh
Gamesong: 剑圣OL – Kiếm Thánh Online
Download:
MP3 320Kbps

高山流水觅知音

gāo shān liú shuǐmì zhī yīn

Cao sơn lưu thủy mịch tri âm

Cao sơn lưu thủy, tri kỷ nơi nào
风清笙歌散尽

yún fēng qīngshēng gē sǎn jìn

Vân phong thanh sanh ca tán tẫn

Mây gió thoảng, khúc nhạc tàn
为霓裳柳如眉

huā wéi ní chángliǔ rú méi

Hoa vi nghê thường liễu như mi

Hoa nghê thường, mi tựa liễu
剑如虹流霞

jiàn rú hóngliú xiá fēi

Kiếm như hồng lưu hà phi

Đường kiếm bay, tựa cầu vồng
疏狂几曾把金樽

shū kuáng jǐ céngbǎ jīn zūn

Sơ cuồng kỷ tằng bả kim tôn

Ôm vò rượu, thoáng cuồn ngông
弹指间流年成一瞬

tán zhǐ jiān liú nián chéng yī shùn

Đạn chỉ gian lưu niên thành nhất thuấn

Quang cảnh năm xưa hiện lên trong thoáng chốc
独行江湖为情困

dú xíng jiāng hú wéi qíng kùn

Độc hành giang hồ vi tình khốn

Giang hồ phiêu bạc cũng vì tình
能消得惆怅几分

néng xiāo de chóu chàng jǐ fēn

Năng tiêu đắc trù trướng kỷ phân

Có hoan hỉ, sẽ có phiền muộn
剑锋凝霜寒尘难断

jiàn fēng níng shuāng hánchén nán duàn

Kiếm phong ngưng sương hàn trần nan đoạn

Kiếm phủ phong sương, hồng trần khó dứt
浮生此心依然

fú shēng huàncǐ xīn yī rán

Phù sinh hoán thử tâm y nhiên

Hoán kiếp phù sinh, tâm vẫn vẹn nguyên
且留一段情衷共春

qiě liú yī duàn qíng zhōng gòng chūn fēng

Thả lưu nhất đoạn tình trung cộng xuân phong

Thả mối chân tình theo gió xuân
归去处月色朦胧

guī qù chù yuè sè méng lóng

Quy khứ xử nguyệt sắc mông long

Đường về huyền ảo ánh nguyệt quang
缘生又缘灭终难解

yuán shēng yòu yuán mièzhōng nán jiě

Duyến sinh hựu duyến diệt chung nan giải

Duyên khởi duyên tận thật khó phân
红颜短情字怎写

hóng yán duǎnqíng zì zěn xiě

Hồng nhan đoản tình tự chẩm tả

Hồng nhan ngắn ngủi, chữ tình ghi sao
云游四海中剑啸九天

yún yóu sì hǎi zhōngjiàn xiào jiǔ tiān

Vân du tứ hải trung kiếm khiếu cửu thiên

Ngao du tứ hải kiếm vọng cửu thiên
此生眷恋不

cǐ shēng juàn liàn bù biàn

Thử sinh quyến luyến bất biến

Suốt đời tình mãi vấn vương.

高山流水觅知音

gāo shān liú shuǐmì zhī yīn

Cao sơn lưu thủy mịch tri âm

Cao sơn lưu thủy, tri kỷ nơi nào
风清笙歌散尽

yún fēng qīngshēng gē sǎn jìn

Vân phong thanh sanh ca tán tẫn

Mây gió thoảng, khúc nhạc tàn
为霓裳柳如眉

huā wéi ní chángliǔ rú méi

Hoa vi nghê thường liễu như mi

Hoa nghê thường, mi tựa liễu
剑如虹流霞

jiàn rú hóngliú xiá fēi

Kiếm như hồng lưu hà phi

Đường kiếm bay, tựa cầu vồng
疏狂几曾把金樽

shū kuáng jǐ céngbǎ jīn zūn

Sơ cuồng kỷ tằng bả kim tôn

Ôm vò rượu, thoáng ngông cuồng
弹指间流年成一瞬

tán zhǐ jiān liú nián chéng yī shùn

Đạn chỉ gian lưu niên thành nhất thuấn

Quang cảnh năm xưa hiện lên trong thoáng chốc
独行江湖为情困

dú xíng jiāng hú wéi qíng kùn

Độc hành giang hồ vi tình khốn

Giang hồ phiêu bạc cũng vì tình
能消得惆怅几分

néng xiāo de chóu chàng jǐ fēn

Năng tiêu đắc trù trướng kỷ phân

Có vui vẻ, sẽ có phiền muộn
剑锋凝霜寒尘难断

jiàn fēng níng shuāng hánchén nán duàn

Kiếm phong ngưng sương hàn trần nan đoạn

Kiếm phủ phong sương, hồng trần khó dứt
浮生此心依然

fú shēng huàncǐ xīn yī rán

Phù sinh hoán thử tâm y nhiên

Hoán kiếp phù sinh, tâm vẫn vẹn nguyên
且留一段情衷共春

qiě liú yī duàn qíng zhōng gòng chūn fēng

Thả lưu nhất đoạn tình trung cộng xuân phong

Thả mối chân tình theo gió xuân
归去处月色朦胧

guī qù chù yuè sè méng lóng

Quy khứ xử nguyệt sắc mông long

Đường về huyền ảo ánh nguyệt quang
缘生又缘灭终难解

yuán shēng yòu yuán mièzhōng nán jiě

Duyến sinh hựu duyến diệt chung nan giải

Duyên khởi duyên tận thật khó phân
红颜短情字怎写

hóng yán duǎnqíng zì zěn xiě

Hồng nhan đoản tình tự chẩm tả

Hồng nhan ngắn ngủi, chữ tình ghi sao
云游四海中剑啸九天

yún yóu sì hǎi zhōngjiàn xiào jiǔ tiān

Vân du tứ hải trung kiếm khiếu cửu thiên

Ngao du tứ hải kiếm vọng cửu thiên
此生眷恋不

cǐ shēng juàn liàn bù biàn

Thử sinh quyến luyến bất biến

Đời này ôm mối tình si.

Bài dịch thứ 68

© 2010 – 2013, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.