Hồi mộng du tiên – Đổng Trinh

Song: 迴梦游仙 – Hui meng you tian – Hồi mộng du tiên
Singer: 董贞 – Dong Zhen – Đổng Trinh
Download:
MP3

落叶的蝶 好似满天泪 沉淀了谁的思念

luò yè de dié hǎo sì mǎn tiān lèi chén diàn le shéi de sī niàn

Lạc diệp đích điệp hảo tự mãn thiên lệ trầm điến liễu thùy đích tư niệm

Lá vàng rơi rơi đầy trời, ai tương tư lệ ngập tràn
红尘遥远 传说中的诗篇 到底为何缱绻

hóng chén yáo yuǎn chuán shuō zhōng de shī piān dào dǐ wéi hé qiǎn quǎn

Hồng trần diêu viễn truyện thuyết trung đích thi thiên đáo để vi hà khiển quyển

Thơ thiên cổ, hồng trần xa, vì sao mà lưu luyến
一眨眼 尽留恋 只想轻吻你的脸

yī zhǎ yǎn jìn liú liàn zhī xiǎng qīng wěn nǐ de liǎn

Nhất trát nhãn tẫn lưu luyến chích tưởng khinh vẫn nhĩ đích kiểm

Khép mắt lại, lưu luyến tận, muốn khẽ hôn lên gương mặt chàng
弹指间 生死 过皆梦迴

tán zhǐ jiān shēng sǐ diān bú guò jiē mèng huí

Đạn chỉ gian sinh tử điên bất quá giai mộng hồi

Sinh tử thoáng qua như một giấc mộng
天悠悠 地悠悠 看我飞花携满袖

tiān yōu yōu dì yōu yōu kàn wǒ fēi huā xié mǎn xiù

Thiên du du địa du du khán ngã phi hoa huề mãn tụ

Trời xa xa, đất xa xa, hoa rơi đầy vạt áo
山一重 水一程 让等闲 游人

shān yī zhòng shuǐ yī chéng mò ràng děng xián yóu rén jiān

Sơn nhất trọng thủy nhất trình mạc nhượng đẳng nhàn du nhân gian

Núi trùng điệp nước mênh mông đâu dễ ngao du nhân gian
乡的歌 如琉璃坠落 跌碎了谁的琴剑

gù xiāng de gē rú liú lí zhuì luò dié suì le shéi de qín jiàn

Cố hương đích ca như lưu ly trụy lạc điệt toái liễu thùy đích cầm kiếm

Khúc cố hương như ngọc lưu ly vỡ trên cung đàn.
紫陌纵横 牵手间的轮回 缠绕前尘爱恋

zǐ mò zòng héng qiān shǒu jiān de lún huí chán rào qián chén ài liàn

Tử mạch túng hoành khiên thủ gian đích luân hồi triền nhiễu tiền trần ái luyến

Mênh mông ruộng thắm, luân hồi quẩn quanh, tiền duyên lưu luyến
千年泪 醉了 相思寄问归不归

qiān nián lèi zuì le shéi xiāng sī jì wèn guī bù guī

Thiên niên lệ túy liễu thùy tương tư ký vấn quy bất quy

Thiên niên lệ, say tương tư, người có trở về không
染霜 叹朱颜 浮云试天下

rǎn shuāng huá tàn zhū yán fú yún shì tiān xià

Nhiễm sương hoa thán chu nhan phù vân thí thiên hạ

Tóc đã pha sương, hồng nhan chỉ là phù vân trong cõi đời

仑奠 望舒 箜篌一曲祭苍天

kūn lún diàn wàng shū yuǎn kōng hóu yī qū jì cāng tiān

Côn lôn điện vọng thư viễn không hầu nhất khúc tế thương thiên

Côn Lôn điện, nhìn xa xăm, đàn một khúc, tế trời xanh
今生 来世 天上人

jīn shēng yuán lái shì jiàn tiān shàng rén jiān

Kim sinh duyến lai thế kiến thiên thượng nhân gian

Duyên kiếp này, hẹn kiếp sau thiên thượng nhân gian
尘梦 忆无踪 华苍穹怎寻求

qián chén mèng yì wú zōng jiǔ huá cāng qióng zěn xún qiú

Tiền trần mộng ức vô tung cửu hoa thương khung chẩm tầm cầu

Mộng tiền kiếp, nay còn đâu, chín tầng trời xanh, mãi kiếm tìm
来匆匆 去匆匆 沧海倚桑田

lái cōng cōng qù cōng cōng cāng hǎi yǐ sāng tián

Lai thông thông khứ thông thông thương hải ỷ tang điền

Tình vội đến, tình vội đi, vật đổi sao dời.
剑风 江湖怨 开花谢花漫

yù jiàn fēng jiāng hú yuàn huā kāi huā xiè huā màn tiān

Ngự kiếm phong giang hồ oán hoa khai hoa tạ hoa mạn thiên

Ngự kiếm phi, giang hồ oán, hoa nở hoa rơi hoa ngập trời
常言道 天若有情天亦老 天亦老

cháng yán dào tiān ruò yǒu qíng tiān yì lǎo tiān yì lǎo

Thường ngôn đạo thiên nhược hữu tình thiên diệc lão thiên diệc lão

Xưa có câu: “Trời hữu tình, trời sẽ già, trời sẽ già”

Bài dịch thứ 76

Other version: Thiên niên duyên – Tâm Nhiên

© 2011 – 2021, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. Phỉ Thúy Reply

    Muôn vàn cảm tạ bạn : “Khúc cố hương như ngọc lưu ly vỡ trên cung đàn.”

    Không hiểu sao giọng của Đổng Trinh thấm đẫm chất tình hơn :’3.

Leave a Reply

Your email address will not be published.