Quân Khanh Từ – Âm Tần Quái Vật ft Tiểu Ái Đích Mụ

 6aa3df83jw1dplt0u1quvj

Song: 君卿辭 – Quân Khanh Từ
Singer: 音頻怪物 & 小愛的媽 – Âm Tần Quái Vật & Tiểu Ái Đích Mụ
Download: Mp3 | CLIP

 

我生卿未生,卿生我已老,我恨卿此生來遲,卿恨我來早。

最哀君生我未生,我生君已老,君恨我今生來遲,我恨君來早。

wo sheng qing wei shengqing sheng wo yi laowo hen qing ci sheng lai chiqing hen wo lai zao

zui ai jun sheng wo wei shengwo sheng jun yi laojun hen wo jin sheng lai chiwo hen jun lai zao
Ngã sinh khanh vị sinh, khanh sinh ngã dĩ lão, ngã hận khanh thử sinh lai trì, khanh hận ngã lai tảo.
Tối ai quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão, quân hận ngã kim sinh lai trì, ngã hận quân lai tảo.
Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già. Ta hận nàng sinh muộn, nàng hận ta già mau
Đau xót chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già. Chàng hận ta sinh muộn, ta hận chàng già mau

我生卿未生,卿生我已老,恨不生同時,日日與卿好。

君生我未生,我生君已老,無計悔多情,流年把人拋。

wo sheng qing wei shengqing sheng wo yi laohen bu sheng tong shiri ri yu qing hao

jun sheng wo wei shengwo sheng jun yi laowu ji hui duo qingliu nian ba ren pao
Ngã sinh khanh vị sinh, khanh sinh ngã dĩ lão, hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ khanh hảo.
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão, vô kế hối đa tình, lưu niên bả nhân phao.
Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già. Hận không sinh cùng thời, ngày ngày  ở trọn bên nàng
Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già, không tiếc bao ân tình, thời gian cuốn người đi

卿生我未生,我生卿已老,卿離我漠漠天涯,我隔卿海角。

最哀我生君未生,君生我已老,天南海北能奈何,紅塵各一角。

qing sheng wo wei shengwo sheng qing yi laoqing li wo mo mo tian yawo ge qing hai jiao

zui ai wo sheng jun wei shengjun sheng wo yi laotian nan hai bei neng nai hehong chen ge yi jiao
Khanh sinh ngã vị sinh, ngã sinh khanh dĩ lão, khanh ly ngã mạc mạc thiên nhai, ngã cách khanh hải giác.
Tối ai ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão, thiên nam hải bắc năng nại hà, hồng trần các nhất giác.
Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già. Nàng xa ta mịt mù chân trời, ta cách nàng góc bể
Đau xót chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già. Trời nam biển bắc biết làm sao, hồng trần một góc riêng

卿生我未生,我生卿已老,化蝶去尋花,夜夜棲芳草。

我生君未生,君生我已老,曉夢迷蝴蝶,一夜碧芳草。

qing sheng wo wei shengwo sheng qing yi laohua die qu xun huaye ye qi fang cao

wo sheng jun wei shengjun sheng wo yi laoxiao meng mi hu dieyi ye bi fang cao
Khanh sinh ngã vị sinh, ngã sinh khanh dĩ lão, hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo.
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão, hiểu mộng mê hồ điệp, nhất dạ bích phương thảo.
Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già. Hóa điệp bay tìm hoa, đêm đêm đậu trên hoa cỏ.
Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già. Hiểu mộng say hồ điệp, một đêm xanh hoa cỏ

我生卿未生,我生卿已老,恨不生同時,日日與卿好。
我生君未生,我生君已老,願能生同時,日日與君好。
wo sheng qing wei shengwo sheng qing yi laohen bu sheng tong shiri ri yu qing hao
wo sheng jun wei shengwo sheng jun yi laoyuan neng sheng tong shiri ri yu jun hao
Ngã sinh khanh vị sinh, ngã sinh khanh dĩ lão, hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ khanh hảo.
Ngã sinh quân vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão, nguyện năng sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo.
Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già. Hận không sinh cùng thời, ngày ngày ở trọn bên nàng
Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già. Nguyện có thể sinh cùng thời, ngày ngày ở trọn bên chàng.

Chú thích:
Bài nhạc này viết lời từ một đoạn của kinh thi “Đào Yêu”.
Bài dịch thứ 215

© 2014 – 2021, nicky. All rights reserved.

4 comments

  1. Neko Mèo Ba Ngơ Reply

    Đại ca ơi đoạn “ngã hận quân lai tảo.” em nghĩ là “Ta hận chàng già mau” ạ ;A; “Ta hận ta già mau” nó…

Leave a Reply

Your email address will not be published.