Si Tình Sâu Nặng Bao Nhiêu?

Song: 痴心有几浓 – chi sam yau gei nung – Si Tình Sâu Nặng Bao Nhiêu?
Singer: 江华 ft 麦洁文 – Giang Hoa ft Mạch Khiết Văn
OST: 楚漢驕雄 – Hán Sở Kiêu Hùng
Credit: DAN
Download: MP3 | CLIP

 

Mung

Mộng

Mộng…
誰願壯烈搖動

seui yun jong lit yiu dung

thùy nguyện tráng liệt diêu động

Ai nguyện xông pha vẫy vùng
情在心中轉動

ching joi sam jung jyun dung

tình tại tâm trung chuyển động

Tình vẫn tuôn trào trong lòng
難敵我任重

naan dik ngo yam chung

nan địch ngã nhâm trọng

Sâu nặng quá dứt được không?

leui

Lệ

Lệ…

流在心中暗湧

lau joi sam jung am yung

lưu tại tâm trung ám dung

Vẫn thầm chảy trong tim
纏著不解的夢

chin jeuk bat gaai di mung

triền trứ bất giải đích mộng

Mộng vẫn rối bời không dứt
懷念情義重

waai nim ching yi chung

hoài niệm tình nghĩa trọng

Nhớ tình thâm nghĩa trọng
情還在

ching waan joi

tình hoàn tại

Tình còn vương

難敵擋家國夢

naan dik dong ga gwok mung

nan địch đáng gia quốc mộng

Khó gánh giấc mộng nước nhà
愁還在

sau waan joi

sầu hoàn tại

Sầu còn đó

內今只有風

waai noi gam ji yau fung

hoài nội kim chích hữu phong

Dấu trong lòng giờ như gió
情若真

ching yeuk jan

tình nhược chân

Nếu là chân tình

有幾重

yau gei chung

hữu ki trọng

Sâu nặng không
還問癡心有幾濃

waan man chi sam yau gei nung

hoàn vấn si tâm hữu ki nùng

Hỏi rằng si tình sâu đậm đến mức nào
能令我能令我敬重

nang lim ngo nang lim ngo ging chung

năng lệnh ngã năng lệnh ngã kính trọng

Khiến cho ta, khiến cho ta trân trọng
長恨歌

cheung han go

trường hận ca

Trường hận ca

已不同

yi bat tung

dĩ bất đồng

Điệu bất đồng
長恨歌聲見英雄

cheung han go seng gin ying hung

trường hận ca thanh kiến anh hùng

Trường hận ca gửi tặng anh hùng
留下我留下我淚容
lau ha ngo lau ha ngo leui yung

lưu hạ ngã lưu hạ ngã lệ dung

Còn lại ta còn lại ta…lệ dòng

Mung

Mộng

Mộng…
誰願壯烈搖動

seui yun jong lit yiu dung

thùy nguyện tráng liệt diêu động

Ai nguyện xông pha vẫy vùng
情在心中轉動

ching joi sam jung jyun dung

tình tại tâm trung chuyển động

Tình vẫn tuôn trào trong lòng
難敵我任重

naan dik ngo yam chung

nan địch ngã nhâm trọng

Sâu nặng quá dứt được không?

leui

Lệ

Lệ…

流在心中暗湧

lau joi sam jung am yung

lưu tại tâm trung ám dung

Vẫn thầm chảy trong tim
纏著不解的夢

chin jeuk bat gaai di mung

triền trứ bất giải đích mộng

Mộng vẫn rối bời không dứt
懷念情義重

waai nim ching yi chung

hoài niệm tình nghĩa trọng

Nhớ tình thâm nghĩa trọng
情還在

ching waan joi

tình hoàn tại

Tình còn vương

難敵擋家國夢

naan dik dong ga gwok mung

nan địch đáng gia quốc mộng

Khó gánh giấc mộng nước nhà
愁還在

sau waan joi

sầu hoàn tại

Sầu còn đó

內今只有風

waai noi gam ji yau fung

hoài nội kim chích hữu phong

Dấu trong lòng giờ như gió
情若真

ching yeuk jan

tình nhược chân

Nếu là chân tình

有幾重

yau gei chung

hữu ki trọng

Sâu nặng không
還問癡心有幾濃

waan man chi sam yau gei nung

hoàn vấn si tâm hữu ki nùng

Hỏi rằng si tình sâu đậm đến mức nào
能令我能令我敬重

nang lim ngo nang lim ngo ging chung

năng lệnh ngã năng lệnh ngã kính trọng

Khiến cho ta, khiến cho ta trân trọng
長恨歌

cheung han go

trường hận ca

Trường hận ca

已不同

yi bat tung

dĩ bất đồng

Điệu bất đồng
長恨歌聲見英雄

cheung han go seng gin ying hung

trường hận ca thanh kiến anh hùng

Trường hận ca gửi tặng anh hùng
留下我留下我淚容
lau ha ngo lau ha ngo leui yung

lưu hạ ngã lưu hạ ngã lệ dung

Còn lại ta còn lại ta…lệ dòng

長恨歌

cheung han go

trường hận ca

Trường hận ca

已不同

yi bat tung

dĩ bất đồng

Điệu bất đồng
長恨歌聲見英雄

cheung han go seng gin ying hung

trường hận ca thanh kiến anh hùng

Trường hận ca gửi tặng anh hùng
留下我留下我淚容
lau ha ngo lau ha ngo leui yung

lưu hạ ngã lưu hạ ngã lệ dung

Còn lại ta còn lại ta…lệ dòng

 

Bài này tìm thấy bên fanbox Giang Hoa (DAN), edit lại một tí cho hùng tráng hơn.

© 2011 – 2012, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.