Tiên trong tranh – Kim Sa

Song: 画中仙 – huà zhōng xiān – Tiên trong tranh
Singer: 金莎 – jīn suō – Kim Sa
Download:
MP3 Flac

我怎么舍得看不见

wǒ zěn mo shě de kàn bù jiàn

Ngã chẩm yêu xá đắc khán bất kiến

Ta làm sao không rung động

那一张清秀完美的脸

nà yī zhāng qīng xiù wán měi de liǎn

Na nhất trương thanh tú hoàn mỹ đích kiểm

Khi nhìn thấy gương mặt thanh tú của nàng

雨点掉落下来打湿整个屋檐

yǔ diǎn diào luò xià lái dǎ shī zhěng gè wū yán

Vũ điểm điệu lạc hạ lai đả thấp chỉnh cá ốc diêm

Mưa vẫn rơi đều bên hiên

你淋湿站在我左边

nǐ lín shī zhàn zài wǒ zuǒ biān

Nhĩ lâm thấp trạm tại ngã tả biên

Nàng chạy vào trú mưa bên phải ta

你美的像幅泼墨画中的仙

nǐ měi de xiàng fú pō mò huà zhōng de xiān

Nhĩ mỹ đích tượng phúc bát mặc họa trung đích tiên

Nàng kiều diễm hơn cả tiên nữ trong tranh

我靠近递你一张手绢

wǒ kào jìn dì nǐ yī zhāng shǒu juàn

Ngã kháo cận đệ nhĩ nhất trương thủ quyên

Ta đến cạnh nàng trao nàng chiếc khăn tay

你突然的笑了道谢说得腼腆

nǐ tú rán de xiào le dào xiè shuō de miǎn tiǎn

Nhĩ đột nhiên đích tiếu liễu đạo tạ thuyết đắc điến thiển

Nàng nở nụ cười, e thẹn nói lời cảm tạ

骤雨停了你就这样越走越远

zòu yǔ tíng le nǐ jiù zhè yàng yuè zǒu yuè yuǎn

Sậu vũ đình liễu nhĩ tựu giá dạng việt tẩu việt viễn

Mưa rào tạnh hẳn, hình bóng nàng khuất dần.

青石板的马路边那离别似空间

qīng shí bǎn de mǎ lù biān nà lí bié sì kōng jiān

Thanh thạch bản đích mã lộ biên na ly biệt tự không gian

Phiến đá dẫn đường bên lộ ghi lại nơi ly biệt.

勾起我不断对你的思念

gōu qǐ wǒ bù duàn duì nǐ de sī niàn

Câu khởi ngã bất đoạn đối nhĩ đích tư niệm

Khiến ta không ngừng nhớ tới nàng

倘若雨势再蔓延

tǎng ruò yǔ shì zài màn yán

Thảng nhược vũ thế tái mạn duyên

Nếu như mưa lại rơi nữa

能再多看你几眼

néng zài duō kàn nǐ jǐ yǎn

Năng tái đa khán nhĩ kỷ nhãn

Liệu ta có được ngắm nàng thêm lần nữa

现唯借手绢吻你的脸

xiàn wéi jiè shǒu juàn wěn nǐ de liǎn

Hiện duy tá thủ quyên vẫn nhĩ đích kiểm

Giữ chiếc khăn tay để nhớ gương mặt nàng

泪水划过我唇边

lèi shuǐ huá guò wǒ chún biān

Lệ thủy hoa quá ngã thần biên

Nào hay lệ đã ngân trên môi

笔墨挥洒宣纸砚

bǐ mò huī sǎ xuān zhǐ yàn

Bút mặc huy sái tuyên chỉ nghiễn

Nét bút uyển chuyển trên giấy Tuyên Thành

刻画出对你无尽的思念

kè huà chū duì nǐ wú jìn de sī niàn

Khắc họa xuất đối nhĩ vô tẫn đích tư niệm

Chính là dòng lưu luyến của ta về nàng.

如果还能在雨天遇见

rú guǒ hái néng zài yǔ tiān yù jiàn

Như quả hoàn năng tại vũ thiên ngộ kiến

Nếu như có thể tái ngộ một ngày mưa

可否能邀画中的仙赏花儿月圆

kě fǒu néng yāo huà zhōng de xiān shǎng huā ér yuè yuán

Khả phủ năng yêu họa trung đích tiên thưởng hoa nhi nguyệt viên

Liệu ta có thể mời tiên nữ trong tranh cùng ngắm nguyệt viên

 

你美的像幅泼墨画中的仙

nǐ měi de xiàng fú pō mò huà zhōng de xiān

Nhĩ mỹ đích tượng phúc bát mặc họa trung đích tiên

Nàng kiều diễm hơn cả tiên nữ trong tranh

我靠近递你一张手绢

wǒ kào jìn dì nǐ yī zhāng shǒu juàn

Ngã kháo cận đệ nhĩ nhất trương thủ quyên

Ta đến cạnh nàng trao nàng chiếc khăn tay

你突然的笑了道谢说得腼腆

nǐ tú rán de xiào le dào xiè shuō de miǎn tiǎn

Nhĩ đột nhiên đích tiếu liễu đạo tạ thuyết đắc điến thiển

Nàng nở nụ cười, e thẹn nói lời cảm tạ

骤雨停了你就这样越走越远

zòu yǔ tíng le nǐ jiù zhè yàng yuè zǒu yuè yuǎn

Sậu vũ đình liễu nhĩ tựu giá dạng việt tẩu việt viễn

Mưa rào tạnh hẳn, hình bóng nàng khuất dần.

青石板的马路边那离别似空间

qīng shí bǎn de mǎ lù biān nà lí bié sì kōng jiān

Thanh thạch bản đích mã lộ biên na ly biệt tự không gian

Phiến đá dẫn đường bên lộ ghi lại nơi ly biệt.

勾起我不断对你的思念

gōu qǐ wǒ bù duàn duì nǐ de sī niàn

Câu khởi ngã bất đoạn đối nhĩ đích tư niệm

Khiến ta không ngừng nhớ tới nàng

倘若雨势再蔓延

tǎng ruò yǔ shì zài màn yán

Thảng nhược vũ thế tái mạn duyên

Nếu như mưa lại rơi nữa

能再多看你几眼

néng zài duō kàn nǐ jǐ yǎn

Năng tái đa khán nhĩ kỷ nhãn

Liệu ta có được ngắm nàng thêm lần nữa

现唯借手绢吻你的脸

xiàn wéi jiè shǒu juàn wěn nǐ de liǎn

Hiện duy tá thủ quyên vẫn nhĩ đích kiểm

Giữ chiếc khăn tay để nhớ gương mặt nàng

泪水划过我唇边

lèi shuǐ huá guò wǒ chún biān

Lệ thủy hoa quá ngã thần biên

Nào hay lệ đã ngân trên môi

笔墨挥洒宣纸砚

bǐ mò huī sǎ xuān zhǐ yàn

Bút mặc huy sái tuyên chỉ nghiễn

Nét bút uyển chuyển trên giấy Tuyên Thành

刻画出对你无尽的思念

kè huà chū duì nǐ wú jìn de sī niàn

Khắc họa xuất đối nhĩ vô tẫn đích tư niệm

Chính là dòng lưu luyến của ta về nàng.

如果还能在雨天遇见

rú guǒ hái néng zài yǔ tiān yù jiàn

Như quả hoàn năng tại vũ thiên ngộ kiến

Nếu như có thể tái ngộ một ngày mưa

可否能邀画中的仙赏花儿月圆

kě fǒu néng yāo huà zhōng de xiān shǎng huā ér yuè yuán

Khả phủ năng yêu họa trung đích tiên thưởng hoa nhi nguyệt viên

Liệu ta có thể mời tiên nữ trong tranh cùng ngắm nguyệt viên

 

青石板的马路边那离别似空间

qīng shí bǎn de mǎ lù biān nà lí bié sì kōng jiān

Thanh thạch bản đích mã lộ biên na ly biệt tự không gian

Phiến đá dẫn đường bên lộ ghi lại nơi ly biệt.

勾起我不断对你的思念

gōu qǐ wǒ bù duàn duì nǐ de sī niàn

Câu khởi ngã bất đoạn đối nhĩ đích tư niệm

Khiến ta không ngừng nhớ tới nàng

倘若雨势再蔓延

tǎng ruò yǔ shì zài màn yán

Thảng nhược vũ thế tái mạn duyên

Nếu như mưa lại rơi nữa

能再多看你几眼

néng zài duō kàn nǐ jǐ yǎn

Năng tái đa khán nhĩ kỷ nhãn

Liệu ta có được ngắm nàng thêm lần nữa

现唯借手绢吻你的脸

xiàn wéi jiè shǒu juàn wěn nǐ de liǎn

Hiện duy tá thủ quyên vẫn nhĩ đích kiểm

Giữ chiếc khăn tay để nhớ gương mặt nàng

泪水划过我唇边

lèi shuǐ huá guò wǒ chún biān

Lệ thủy hoa quá ngã thần biên

Nào hay lệ đã ngân trên môi

笔墨挥洒宣纸砚

bǐ mò huī sǎ xuān zhǐ yàn

Bút mặc huy sái tuyên chỉ nghiễn

Nét bút uyển chuyển trên giấy Tuyên Thành

刻画出对你无尽的思念

kè huà chū duì nǐ wú jìn de sī niàn

Khắc họa xuất đối nhĩ vô tẫn đích tư niệm

Chính là dòng lưu luyến của ta về nàng.

如果还能在雨天遇见

rú guǒ hái néng zài yǔ tiān yù jiàn

Như quả hoàn năng tại vũ thiên ngộ kiến

Nếu như có thể tái ngộ một ngày mưa

可否能邀画中的仙赏花儿月圆

kě fǒu néng yāo huà zhōng de xiān shǎng huā ér yuè yuán

Khả phủ năng yêu họa trung đích tiên thưởng hoa nhi nguyệt viên

Liệu ta có thể mời tiên nữ trong tranh cùng ngắm nguyệt viên

Bài dịch thứ 77

 

© 2011, quan4.net. Tôi không cấm người đọc copy bài viết or đem bài viết sang nơi khác nhưng vui lòng ghi rõ nguồn quan4.net khi đem bài viết của tôi đi nhé. Tôi đặc biệt ghét các thể loại lấy bài dịch của tôi chỉnh sửa vài từ rồi ghi lại tự mình dịch. Nhấn mạnh 1 câu không ai bỏ công sức ra chia sẽ để rồi nó mang tên của người khác. Nếu cảm thấy khó chịu vì điều này thì thoát khỏi site quan4.net và đi nơi khác dùm. Thanks!

© 2011 – 2023, nicky. All rights reserved.

5 comments

  1. hải Reply

    em theo dõi blog anh từ 10 năm trước rồi. Từ bài về cung hoàng đạo ko ngờ đến giờ blog anh vẫn còn. Cho em hỏi bài này em cũng rất thích nhưng version nam ai hát anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published.