Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao – Chung Hán Lương

Song: 天涯明月刀 – Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
Singer: 钟汉良 – Wallace Chung – Chung Hán Lương
OST: Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao chủ đề khúc
Download: mp3

不怕黄金刀有情天亦老

bù pà huáng jīn dāo yǒu qíng tiān yì lǎo

Bất phạ hoàng kim đao hữu tình thiên diệc lão

Chẳng sợ hoàng kim đao, có tình trời cảm động

流血只一笑有你真好

liú xiě zhī yī xiào yǒu nǐ zhēn hǎo

Lưu huyết chích nhất tiếu hữu nhĩ chân hảo

Đổ máu cũng vẫn cười, có nàng thật tốt

不怕青霜剑斩断无情缘

bù pà qīng shuāng jiàn zhǎn duàn wú qíng yuán

Bất phạ thanh sương kiếm trảm đoạn vô tình duyến

Chẳng sợ thanh sương kiếm, chém đứt duyên vô phận

画空破云烟寄语明月

huà kōng pò yún yān jì yǔ míng yuè

Họa không phá vân yên ký ngữ minh nguyệt

Vẽ một trời mây phủ, gửi tâm sự vào ánh trăng

看大江东去好一夜的无声雨

kàn dà jiāng dōng qù hǎo yī yè de wú shēng yǔ

Khán đại giang đông khứ hảo nhất dạ đích vô thanh vũ

Nhìn sông lớn chảy về đông, một đêm mưa lặng lẽ

洗不净往事伤痕问酒怎忘记

xǐ bù jìng wǎng shì shāng hén wèn jiǔ zěn wàng jì

Tẩy bất tịnh vãng sự thương ngân vấn tửu chẩm vong ký

Vết thương cũ chưa lành lặn uống rượu quên được sao

问江湖红尘能有几多颜如玉

wèn jiāng hú hóng chén néng yǒu jǐ duō yán rú yù

Vấn giang hồ hồng trần năng hữu kỷ đa nhan như ngọc

Hỏi giang hồ hồng trần có mấy hồng nhan như ngọc

宁愿孤单也不要无趣

zhù yuàn gū dān yě bú yào wú qù

Trữ nguyện cô đan dã bất yếu vô thú

Thà là cô đơn chứ không muốn nhạt nhẽo

你是彼岸花红得太无瑕

nǐ shì bǐ àn huā hóng de tài wú xiá

Nhĩ thị bỉ ngạn hoa hồng đắc thái vô hà

Nàng là đóa bỉ ngạn hoa đỏ thắm không tì vết

带你走天涯跟我好不好

dài nǐ zǒu tiān yá gēn wǒ hǎo bù hǎo

Đái nhĩ tẩu thiên nhai cân ngã hảo bất hảo

Đưa nàng đến chân trời góc biển cùng ta có được không

情像一把刀伤人知多少

qíng xiàng yī bǎ dāo shāng rén zhī duō shǎo

Tình tượng nhất bả đao thương nhân tri đa thiểu

Ái tình như một vết đao người bị thương mấy ai hiểu

还是不要

yào hái shì bú yào

Yếu hoàn thị bất yếu

Nên hay không nên

你是彼岸花红得太无瑕

nǐ shì bǐ àn huā hóng de tài wú xiá

Nhĩ thị bỉ ngạn hoa hồng đắc thái vô hà

Nàng là đóa bỉ ngạn hoa đỏ thắm không tì vết

带你走天涯跟我好不好

dài nǐ zǒu tiān yá gēn wǒ hǎo bù hǎo

Đái nhĩ tẩu thiên nhai cân ngã hảo bất hảo

Đưa nàng đến chân trời góc biển cùng ta có được không

情像一把刀伤人知多少

qíng xiàng yī bǎ dāo shāng rén zhī duō shǎo

Tình tượng nhất bả đao thương nhân tri đa thiểu

Ái tình như một vết đao người bị thương mấy ai hiểu

还是不要

yào hái shì bú yào

Yếu hoàn thị bất yếu

Nên hay không nên

沧海一声笑

cāng hǎi yī shēng xiào

Thương hải nhất thanh tiếu

Biển xanh một tiếng cười

 

 

Bài dịch thứ 175

 

© 2012, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.